• Personální podpora EU

  • Zápis do 1.třídy

  • Školní rok 2017/2018

  • Školní rok 2017/2018

  • Školní rok 2017/2018

  • Školní rok 2017/2018

  • Školní rok 2017/2018

Copyright 2018 - Custom text here

Díky projektu Základní škola Čebín CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0005254 můžeme poskytovat žákům podporu speciálního pedagoga. Speciální pedagog diagnostikuje speciální vzdělávací potřeby žáků a pomáhá vytvářet a zlepšovat podmínky pro úspěšnou integraci.

Od října realizujeme ve škole i Klub zábavné logiky a deskových her. Aktivita vede k rozvoji logického a strategického myšlení.

Další aktivitou je i doučování žáků. Tato aktivita určitě pomůže napomoci upevnit učivo.

Základní škola Čebín

Čebín 118

66423, Čebín

mail. zscebin@email.cz

tel. +420 549 424 150

IČO: 75023211

Ředitelka školy

Mgr. Alena Skácelová