• Personální podpora EU

  • Zápis do 1.třídy

  • Školní rok 2017/2018

  • Školní rok 2017/2018

  • Školní rok 2017/2018

  • Školní rok 2017/2018

  • Školní rok 2017/2018

Copyright 2018 - Custom text here

Díky ochotné mamince a jazykové škole Pelikán se nám podařilo i v letošním školním roce pokračovat s výukou anglického jazyka s rodilým mluvčím. Jedenkrát za 14 dní konverzují v hodině angličtiny žáci 4. a 5. ročníku s Dwanem. Hodina je přizpůsobená probíranému učivu. Dwan má hodinu vždy pečlivě připravenou a žáci dobře reagují. Každé úterý se žáci mohou s Dwanem setkávat v zájmovém kroužku a zdokonalovat se v angličtině.

Základní škola Čebín

Čebín 118

66423, Čebín

mail. zscebin@email.cz

tel. +420 549 424 150

IČO: 75023211

Ředitelka školy

Mgr. Alena Skácelová