2. 9. Zahájení školního roku
5. 9. Dopravní výchova - žáci 4. ročníku
5. 9. Třídní schůzky v 16,30 hod
11. 9. Kurz První pomoc 4. a 5. ročník
16. 9. Plavecký výcvik Kuřim,  3. - 5. ročník
16. 9. Zahájen sběr suchých šípků
26. 9. Ukázková hodina jógy
8. 10. Sběr papíru
9. 10. Fotografování žáků
25. 10. Četnická stanice ve škole - beseda