2. 9. Zahájení školního roku
5. 9. Dopravní výchova - žáci 4. ročníku
5. 9. Třídní schůzky v 16,30 hod
11. 9. Kurz První pomoc 4. a 5. ročník
16. 9. Plavecký výcvik Kuřim,  3. - 5. ročník
16. 9. Zahájen sběr suchých šípků
26. 9. Ukázková hodina jógy
8. 10. Sběr papíru
9. 10. Fotografování žáků
25. 10. Četnická stanice ve škole - beseda
5. 11. Etické dílny
13. 11. Spolupráce se ZŠ Želešice - V. třída
14. 11. Třídní schůzky v 16,30 hod
19. 11. Školení třídních pedagogů
21. 11. Ukončení sběru šípků
22. 11. Házená Kuřim
28. 11. Etické dílny I. třída
1. 12. Vánoční strom