2. 9. Zahájení školního roku
5. 9. Dopravní výchova - žáci 4. ročníku
5. 9. Třídní schůzky v 16,30 hod
11. 9. Kurz První pomoc 4. a 5. ročník
16. 9. Plavecký výcvik Kuřim,  3. - 5. ročník
16. 9. Zahájen sběr suchých šípků
26. 9. Ukázková hodina jógy
8. 10. Sběr papíru
9. 10. Fotografování žáků
25. 10. Četnická stanice ve škole - beseda
5. 11. Etické dílny
13. 11. Spolupráce se ZŠ Želešice - V. třída
14. 11. Třídní schůzky v 16,30 hod
19. 11. Školení třídních pedagogů
21. 11. Ukončení sběru šípků
22. 11. Házená Kuřim
28. 11. Etické dílny I. třída
1. 12. Vánoční strom
6. 1. Zahájení lyžařského kurzu
24. 1. Házená Kuřim
30. 1. Divadelní představení Pája a Jája, 1. ročník
31. 1. Pololetní prázdniny
4. - 6.2. Ukázková hodina keramiky
5. 2. Spolupráce s MŠ, společné učení s prvňáky
17. 2. - 21. 2. Jarní prázdniny
25. 2. Spolupráce se ZŠ Želešice, 5. ročník
26. 2. Pracovní setkání s Entomologem - 3. ročník
1. 3. Vítání občánků
2. 3. Posezení s písničkou pro babičky a dědečky
4. 3. Veselé zoubky - výchovný program 1. ročník
4. 3. Plavecký výcvik - 1. - 2. ročník
5. 3. Dopravní výchova 4. ročník
12. 3. Třídní schůzky
16. 3. - 20. 3. Škola v přírodě - Chaloupky 4. a 5. ročník
23. 3. - 27. 3. Škola v přírodě - Chaloupky 2. a 3. ročník
3. 4. Házená Kuřim
6. 4. Zápis do 1. třídy
9. 4. Velikonoční prázdniny
17. 4. Fotograf
22. 4. Den Země - vyhodnocení šípků + příběhů
25. 4. Předtančení na hodech, hodový jarmark
15. 5. Zahradní slavnost
2. 6. Dopravní výchova pro žáky 4. ročníku
2. 6. Školní výlet 1. ročník
3. 6. Schůzka rodičů budoucí I. třídy
11. 6. Výlet do ZOO - ŠD
15. 6. Vybíjená učitelé x rodiče x žáci
17. 6. Olympijský běh