Copyright 2018 - Custom text here

7.9.

Ukázka a zápis do kroužku Věda nás baví

 

7.9.

Zápis do flétny

 

7. 9. (15 h)

Zápis do kytary

 

       7.9.

Zahájen sběr šípků

 

11.9.

1. hodina plavání – 2. - 5. ročník

 

18.9.

Edukační skupinky – příprava na školu

 

19.9.

Čtení pohádek pro prvňáčky

 

19.9.

Začátek náboženství – 1. - 3. ročník

 

21.9.

Začátek náboženství – 4. - 5. ročník

 

26.9.

Polární kraje - beseda

 

26.9.

Sběr papíru

 

29.9.

Ředitelské volno (školení Edupraxe)

 

2.10.

Zahájení kroužků

 

2.10.

Deskové hry

 

2.10.

Zahájení doučování žáků

 

3.10.

Zahájení výuky s rodilým mluvčím

 

6.10.

Tonda na cestách – výchovný program

 

20.10.

Jablíčkobraní ve ŠD

 

20. -21.10.

Volby ve škole

 

22.10.

Vítání občánků

 

25.10.

Přikládání věnců - Vznik Československa 28. říjen

 

3.11.

Vánoční focení - Photodienst

 

     10.11.

Ukončení sběru šípků

 

     10.11.

Házená Kuřim

 

11.11.

Mikroregion Čebínka

 

16.11.

Červenozelený den

 

      21.11.

Planetárium 1. ročníky

 

      21.11.

Divadlo Radost 2. a 3. ročník

 

      21.11.

Rada školy

 

  23.11.

Třídní schůzky, čtvrtletní porada

 

      24.11.

Házená Kuřim

 

      27.11.

Prodej adventních věnců

 

      1.12.

Čertovský šplh Drásov

 

  3.12.

Vánoční jarmark + zpívání u vánočního stromu

 

  5.12.

Mikuláš ve škole

 

  6.12.

Baňkování

 

 7.12.

Praha – exkurze 5. ročníku

 

     12.12.

Planetárium 4. a 5.ročník

 

     13.12.

Recitační soutěž - školní kolo

 

     13.12.

Sběr papíru

 

16.12.

Živý Betlém

 

19.12.

Vánoční kostel

 

       3.1.

Zahájení školy v roce 2018

 

         8.1.

Zahájení lyžařského kurzu v Olešnici

 

       24.1.

Spolupráce MŠ + ZŠ

 

       31.1.

Rozdávání vysvědčení

 

       2.2.  

Pololetní volno

 

  5.2.-9.2.

Jarní prázdniny

 

13.2.

Třídní schůzky

 

     15.2.

Veselé zoubky

 

     16.2.

Masopust v ŠD

 

     19.2.

Beseda 4. a 5. roč. Adam + Eva

 

     25.2.

Vítání občánků

 

      1.3.

Beseda MUDr. Taťjána Horká

 

       9.3.

Házená Kuřim

 

      13.3.

Posezení pro babičky

 

      22.3.

Den otevřených dveří ve 3. ročníku

 

      23.3.

Házená Kuřim

 

      27.3.

Exkurze Brno 4. roč.

 

 29.3.-30.3.

Velikonoční prázdniny

 

      10.4.

Zápis do 1. roč.

 

        10.4.

Vybíjená Kuřim

 

      11.4.

Fotograf

 

        12.4.

Házená Velké Meziříčí

 

       18.4.

Třídní schůzky

 

 19.4.-21.6.

Plavání 1.roč.

 

       20.4.

Beseda se včelařem

 

     23.4.

Den Země

 

     24.4.

Fotbal Kuřim

 

      27.4.

Házená Kuřim

 

     28.4.

Předtančení na hodech

 

     30.4.

Ředitelské volno

 

      2.5.

Dárek pro maminku

 

      3.5.

Fotbal Modřice, okresní kolo

 

 3.5.-16.5.

Ukázkové hodiny tříd

 

      7.5.

Ředitelské volno

 

16.5.a 23.5.

Bubnování a rytmické hrátky

 

      17.5.

Sběr papíru

 

     18.5.

Branně bezpečnostní závod Maják Kuřim

 

     25.5.

Zahradní slavnost

 

28.5.a 30.5.

Školní výlet

 

      30.5.

Beseda "Ptáci", 1. - 3. ročník

 

1.6.a 8.6.

Farma Ráječek

 

        5.6.

Schůzka rodičů a žáků budoucí 1.třídy

 

       12.6.

Koncert ZUŠ

 

        18.6.

Vybíjená rodiče x žáci x učitelé

 

       20.6.

Olympijský běh

 

        21.6.

Ukončení plavání 1. ročník

 

      25.6.

Odevzdávání učebnic

 

      28.6.

Sběr papíru

 

        29.6.

Vysvědčení

 

        3.9.

Zahájení školního roku 2018/2019

 

Základní škola Čebín

Čebín 118

66423, Čebín

mail. zscebin@email.cz

tel. +420 549 424 150

IČO: 75023211

Ředitelka školy

Mgr. Alena Skácelová