Tento týden píšeme písemky z čj a m. Prvouku zatím ne, nemáme kdy. V pondělí je čj - nebude na úterý úkol, protože v úterý se píše matematika.

Ve středu je focení. Ve čtvrtek jedeme do divadla - svačinu, malé kapesné.

Čj - 106,107, 108, Ps 46.

M - 8,9,10,11.

Prv - 66,67.

AJ - probrané učivo v pondělí: UČ 44 (What do you like for breakfast / lunch / dinner? I like cereals for breakfast / lunch / dinner.), nová slovní zásoba v sešitě

Tento týden píšeme písemky z čj a m. Prvouku zatím ne, nemáme kdy. V pondělí je čj - nebude na úterý úkol, protože v úterý se píše matematika.

Ve středu je focení. Ve čtvrtek jedeme do divadla - svačinu, malé kapesné.

Čj - 106,107, 108, Ps 46.

M - 8,9,10,11.

Prv - 66,67.

Český jazyk - vyjmenovaná slova po v, nalepení, napsání příbuzných, 102,103,104,105.

Matematika - 5,6,7, nové učivo - dělení se zbytkem - vysvětlení.

Prvouka - 64,65,66.

Do deníčků jsme si napsali termín písemných prací z ČJ,M - TAKÉ UČIOVO, KTERÉ V NICH BUDE.

Z prvouky bude písemka až další týden - 15. - 17.4. před velikonocemi.

AJ - učit se slovíčka v sešitě (9. lekce: sausages, potatoes, fish, salad, chips, chicken, pizza, vegetables, apple, banana, yoghurt, chocolate, ice cream, orange). 

    - What do you like? I like ...

    - Do you like bananas? Yes, I do. No, I don´t.

     - UČ 42,43 PS 42/1,2,43

Český jazyk - 100,101, procvičovat vyjmenovaná po s.

Matematika - oprava Cvrček, pamětné sčítání a odčítání.Nová uč. str. 3,4.

Prvouka - 61,62,63.

AJ - učíme se sloveso "To have got" (mít) - oznamovací, tázací, záporné věty, zkrácené tvary, krátké odpovědi na otázky. Nalepeno v sešitě.

Český jazyk - procvičujeme vyjmenovaná slova - všechna. Ps 43,44. Uč. 97,98,99.

Matematika - seznamujeme se snovou učebnicí, opakujeme probrané učivo.

Prvouka - člověk - 58,59,60.

Čteme cokoliv, ale číst hodně.

Strana 1 z 5