Anglický jazyk - píšeme Minitest1 (viz. domácí úkoly), 

nová slovní zásoba: a chair, a table, a desk, a window, a door, a clock (nalepeno do sešitu) Žáci se ptají: "What colour´s (a clock)?" a odpovídají: "red".

UČ str. 10

PS str. 9

počítání 13-20

 

 

Český jazyk - PS 15,16,17,18. Učebnice - 21.

Matematika - 19,20,21,25.

Prvouka - 11,12.

Číst každý den.

Anglický jazyk

probrané učivo: UČ po str.8 (včetně), PS po stranu 8 (včetně)

- pokyny: Point to ...(a bag/ a book/ apen/ ...). Stand up. Sit down. A red pencil, please. Here you are. Thank you.

- slovíčka nalepená v sešitě (tato slovíčka mají děti znát=rozumět jim, říkat je, přečíst je, pokusit se je napsat)

Čj - 16,17.  PS - 13,14.

M -  16,17,18.

Prv - 11,12.

Celý týden číst cokoliv.

Tento týden moc učiva -nového / nestihneme. Zítra je u nás ÚDIF - ÚŽASNÉ DIVADLO FYZIKY.

Ve středu natáčíme s televizí Rytmix - taneček s vybranými žáky.

 

Český jazyk - zelená učebnice 14,15,16, PS - 11,12,13.

Matematika - 12,13,14.

Prvouka - 9,10.

Stále platí procvičovat násobilku a hodně číst.

 

AJ

  • opakování frází (What´s your name? My name ... How do you spell your name? Spelling - hláskování jména, slov)

opakování probraných barev (pojmenovávání, psaní slov)

  • učit se hláskování slov - ve čtvrtek 27.9. bude testík
  • učit se čísla 1-12

Český jazyk - Ps 9,10,11,12 / stále jen opakujeme

Matematika - 10,11,12,13

Prvouka - 8,9,10

Anglický jazyk

 

Probrané učivo:

  • opakování
  • barvy (UČ str.4)
  • kdo nebyl zkoušený z abecedy, doučí se, příští hodinu bude zkoušený (ostatní si opakují, aby nezapomněli), Monika Křížová.
  • PS str. 4

Český jazyk - pracovní sešit 5,6,7,8. Učebnice - 6,7,8. V úterý vždy diktát.

Matematika - 4,5,6,7,9- geometrie - opakujeme.

Prvouka - 5,6.

Písanku letos nemáme - píšeme průběžně, třeba do sešitu čtení.

 

Anglický jazyk:

Probrané učivo (i za minulý týden):

seznámení se s AJ (jinak píšeme, jinak čteme, anglicky mluvící země,...)

pozdravy (Hello, Goodbye), představování se (What´s your name? I am ...)

Seznámení se s anglickou abecedou a její použití

Anglická písnička https://elt.oup.com/student/happyhouse/level2/songsandchants_02/songsandchants_intro/singalong_unit01chant?cc=cz&selLanguage=cs

hláskování svého jména (spelling)

hláskování slov

položit otázku How do you spell your name? a odpovědět (vyhláskovat své jméno)

Please publish modules in offcanvas position.