Český jazyk -   procvičování vyjmenovaných slov po b, podstatná jména - rod, číslo, pád - seznámení.

Matematika - 12,13,14,15.

Prvouka - 28,29,30.

Anglický jazyk

  • Žáci se seznamují s anglickými vánočními zvyky, zimními písničkami a koledami (Little snowflake, Hello, reindeer! We wish you a merry christmas,...). https://supersimpleonline.com/christmas/
  • UČ 66,67,68,69
  • slovní zásoba v sešitě
  • do Vánoc bez domácích úkolů do AJ

Čj         procvičování vyjmenovaných slov po b .

            učebnice 40,41,420,45

M -       7,8,10,11

Prv -     25,26,27

 

Český jazyk - celý týden budeme probírat a procvičovat vyjmenovaná slova po b, nepíšu stránky v učebnici, tam jsou ta vyjmenovaná stejně jinak. Cvičení na procvičování budu vybírat náhodně z učebnice. Totéž platí o procvičování vyjmenovaných slov po l. Nemocným slova na lepení s návodem po někom pošlu.

Matematika - procvičování sčítání a odčítání pod sebou, seznámení se snovou učebnicí.

Prvouka - 22,23, 24.

Anglický jazyk

Probrané učivo (středa): UČ str.22, PS 21

How are you? I´m fine, thank you. Good morning- good afternoon - good evening. She´s .../He´s ...

Slovíčka nalepena do sešitu.

V úterý (4.12.) povede hodinu rodilý mluvčí Aron, já budu ve třídě a dopomáhat dětem v případě potřeby. Téma: The Christmas (Vánoce).

Ve čtvrtek (6.12.) Minitest 4: Slovíčka - pocity (happy, hungry,...) Tvoření vět: He´s happy. She ´s tired. apod. Psaní vět: Good morning. How are you? I´m fine, thank you.

Český jazyk - procvičování vyjmenovaných slov po l -uč. str.48,49,50. Ps - 26.

Matematika - procvičování sčítání dvojciferných čísel, odčítání  - pod sebou i vedle sebe, dokončení učebnice 1. díl.

Prvouka - 17,018,19.

Číst cokoliv.

Anglický jazyk

  • UČ 20,21
  • PS 20
  • slovíčka v sešitě ( tvoříme věty: I´m happy. I´m sad. I´m scared. ... She´s happy. He´s happy. ...)

Český jazyk - písemná práce, PS 26,27, SEŠIT VYJMENOVANÝCH SLOV - slova po L

Matematika - sčítání a odčítání dvojciferných čísel - bez přechodu desítky, vedle sebe i pod sebou, začneme s přechodem v pátek. Písemná práce.

Prvouka - písemná práce , učebnice str. 16,17.

Děti by měli více číst.

Anglický jazyk - opakujeme slovní zásobuabecedu (hláskuji anglickou abecedou slovo, děti píší hlásky), čísla 1-20 (hodně dětí čísla neumí, prosím, opakujte formou diktátu: twenty, sixteen,...dítě zapíše 20,16,...), odpovědi na otázky: What´s your name? How old are you? How do you spell ...? What´s your favourite colour? What´s colour (a clock)?,... - věty, které mají děti umět mají v sešitě pod slovní zásobou. Příští týden bude čtvrtletní opakovací test (21.11.).

opakování učiva, UČ str.19, PS 18,19

Ve čtvrtek 22.11. píšeme čtvrtletní test. Je potřeba umět: diktát čísel 1-20, slovní zásoba (nábytek a školní pomůcky) - dítě poslouchá anglické slovíčko a přiřadí obrázek předmětu, odpovědi na otázky "Is it a cat?" (PS s.15), podobné cvičení jako v PS s. 18/2, odpovědi na otázky jako PS s. 19/B (přiřadí správnou odpověď, nemusí umět psát zpaměti), podobný úkol jako v PS 18/1.

Strana 1 z 3