Český jazyk - trénovat vyjmenovaná slova, učit se nová po p, pracovní sešit 57.  

Matematika - 27,28 - opakujeme geometrii - obdélník, čtverec, trojúhelník.

Prvouka - 45,46.

Příští týden jsou jarní prázdniny.

AJ - opakujeme probrané učivo UČ str.33, PS 33, ve čtvrtek opakovací test 4., 5.,6. lekce - viz. minulý týden

Český jazyk - procvičovat z učebnice vyjmenovaná slova - strany 70,71,72,73. Nová vyjmenovaná slova - jen se je naučit.

Matermatika - 24,25,26,   ve středu geometrie.

Prvouka - 43, 44.

Ve čtvrtek jedeme do divadla, jen folii a svačinu s pitím. divadlo se ruší - zranění herce - učení  a folii.

V pátek jsou pololetní prázdniny.

 

31.1.

Anglický jazyk

opakujeme probrané učivo, UČ 30,31,32, PS 32/1

V pátek 8.2. bude opakovací test na 4.,5.,6. lekci.

Poslechová část:

1.) Děti přiřazují obrázky: I´m thirsty. I´m sad. atd (podobná cvičení jako UČ 20, PS 20)

2.) Děti poslouchají a podle nahrávky dokreslí obličeje. (čtete UČ 26 Clank a Clinka a dítě kreslí na papír obličej, PS 26)

3.) Z poslechu mají děti určit, kolik bratrů a kolik sester má dítě na obrázku.

Část čtení a psaní:

1.) Děti dopíší věty podle obrázku: I´m ...(tired, happy,...)

2.) He´s got ... She´s got ... spojit s pokračováním věty.

3.) umět slovíčka (budou napsaná anglicky, děti je přiřadí ke správnému obrázku)

Český jazyk - celý týden procvičovat všechna probraná vyjmenovaná slova - moc je neumíme. PS 55,56.

Matematika - 24,25,26,27.

Prvouka - 41,42,43.

Stále platí číst, číst a číst.

Anglický jazyk

 • slovní zásoba: 6. lekce - Family photos
 • UČ, PS 29,30,31
 • How many (brothers/sisters) have you got? I´ve got one brother. I´ve got two sisters. I haven´t got a brother.
 • (Jméno) has got ...

 •  

  V úterý bude Minitest 6: znát slovíčka-členy rodiny, umět odpovědět na otázku: How many sisters and brothers have you got? (procvičovali jsme v učebnici a v pracovním sešitě) 

V ŽÁKOVSKÉ KNÍŽCE MAJÍ DĚTI HODNOCENÍ ZA 1. POLOLETÍ.

Český jazyk - opakujeme na pololetní písemku, učebnice 70,71,72,74- sloh. Vybírám různá cvičení, abychom zopakovali látku za celé pololetí, takže přeskakuju.

Matematika -  písemka , sčítání, odčítání pod sebou, trojciferná čísla, str. 20,21,22.

Prvouka - písemka, učebnice 40,41.

Stále platí hodně číst a opakovat vyjmenovaná slova a násobilku.

Anglický jazyk-probrané učivo: 

UČ po str. 28 (Who´s this? This is my mum.), slovní zásoba: Family: mum, dad, grandma, grandad, sister, brozher. It´s me. (nalepené v sešitě)

PS 28/1

donést fotku rodiny (nemusí na ní být všichni členi rodiny)

Český jazyk - PS 37,38,39.

Matematika - 18,19,20,21.

Prvouka - 38,39,40.

Opakovat učivo za 1. pololetí - příští týden proběhnou pololetní písemky z ČJ, M, PRV.

Anglický jazyk (8.1.)

Slovní zásoba: části obličeje (face, eyes, ears, nose, mouth, long),

Tvorba vět:

I´ve got ... (long hair, big eyes,...)

UČ 24

PS 24

Anglický jazyk (10.1.):

Probrané učivo:

 • UČ 25,26
 • PS po stranu 26/5
 • Žáci popisují vzhled robota, zpěváka: He´s got long hair. He´s got a big mouth. ...

Minitest 5 bude 16.1.2019 

 • slovní zásoba 5. lekce ( Funny faces)
 • tvoření vět She´s got ... He´s got ...
 • Popis sebe I´ve got ...

Termíny písemek:

15.1. M

16.1. AJ test

17.1. PRV

22.1. ČJ

Strana 1 z 4