Pondělí 14.10. - pátek 18.10. :

PO     ČJ uč. str. 27/ 6,7, M prac. seš. str. 27/ 3, 28/ 3, Čtení- slova s ď, ť, ň, PÍS. str. 16, PRV prac. seš. str. 12-13; - PÍS. str. 17- 6 řádků, ČÍT. str. 19

ÚT     ČJ- přepis, uč. str. 24, M uč. str. 23; - ČJ 2- uč. str. 24/ 4, ČTENÍ- list- Ď, Ť, Ň

ST     ČJ- procvičování druhů vět, M- pětiminutovka, slovní úlohy- uč., příklady typu 7 + ___, PÍS. str. 18, Čtení- ď, ť, ň; - PÍS. str. 19- 8 řádků, ČÍT. str. 18- 16 řádků

Na pátek přinést do VV několik listů.

Pondělí 7.10. - pátek 11.10. :

PO     ČJ uč. str. 20, M prac. seš. str. 22, PÍS. str. 11- dokončení, PRV prac. seš. str. 11; - PÍS. str. 12- 8 řádků, ČÍT. str. 15- číst básničku, PRV prac. seš. str. 11- dokončit doplňovačku

ÚT     ČJ- přepis vět, uč. str. 21/1, M- manipulační činnosti- sčítání s přechodem- příklady typu 9 + ___ ; - ČJ 2- pořadí vět, čtení

ST     ČJ- druhy vět- uč. str. 21/2, M prac. seš. str. 25, PRV - dopravní značky, dopr. prostředky- prac. seš. str. 12/ 1, Čtení- ukázka knihy (A. Lindgrenová: Děti z Bullerbynu), PÍS. str. 13;- PÍS. str. 15, ČÍT. str. 16- 13 řádků

ČT     ČJ uč. str. 23, M prac. seš. str. 26, ČÍT. str. 16-17, PÍS. str. 14; - M- papír- 2 sloupečky příkladů, PÍS. str. 14- dokončit, čtení

Pondělí 30.9. - pátek 4.10. :

PO     ČJ uč. str. 17, M- práce s číselnými kartami- orientace v číselné řadě, porovnávání, uč. str. 15, ČÍT. str. 12-13, PÍS. str. 10, PRV- kamarád; - PÍS- str. 10/ 3, str. 11- 5 řádků, ČÍT. str. 14- 13 řádků

ÚT     ČJ- "běhací přepis", uč. str. 18/ 1, M prac. seš. str. 19/ 1,3; - M prac. seš. str. 19/2, sloupečky příkladů, čtení

ST     ČJ uč. str. 18/2, skládání příběhu z vět, M- pětiminutovka- sčítání do 20 bez přechodu desítky, prac. seš. str. 20/1, PRV prac. seš. str. 9/2; - prac. list- každé písmeno obtáhnout alespoň pětkrát, čtení

ČT     ČJ uč. str. 19, M prac. seš. str. 20/ 2,3, str. 21/1, ČÍT. str. 14-15; - PRV prac. seš. str. 10/3,4- na pondělí, ČÍT. str. 16- 10 řádků, někteří žáci mají dodělat M prac. seš.- str. 21/1

Pondělí 23.9. - pátek 27.9. :

PO

ÚT     ČJ- diktát (vlastní jména), procvičování abecedy, M prac. seš. str. 16/ 3,4, str. 17/ 1; - ČJ 2- uč. str. 13/ 8, M prac. seš. str. 17/ 1 (kdo nestihl ve škole), číst

ST     ČJ- řazení slov podle abecedy, M- vytváření příkladů na sčítání a odčítání ze tří daných čísel, ČÍT. str. 11; - M prac. seš. str. 17/ 1, ČÍT. str. 12- Jakpak se máš, Eliško?

ČT     ČJ uč. str. 14, M- pětiminutovka, uč. str. 14, PÍS. str. 8; - PÍS. str. 9- 7 řádků, číst

Pondělí 16.9. - pátek 20.9. :

PO     ČJ- nácvik správného čtení abecedy, uč. str. 10/2, M- dopočítávání do 20, stručný zápis slovní úlohy do sešitu, Čtení- čtení slov s bě, pě, vě, mě, PÍS. str. 5- 5 řádků;- ČJ 2- uč. str. 10/3, ČÍT. str. 8-9- označená část

ÚT     ČJ- diktát, uč. str. 10, M uč. str. 8; - M prac. seš. str. 10/3, 12/ 1, číst

ST     ČJ uč. str. 11, M- manipulace s papírovými kolečky- dopočítávání do 20, prac. seš. str. 11, PRV prac. seš. 7, PÍS. str. 6, ČÍT. str. 9- otázky; DÚ: PÍS. str. 7- 7 řádků, číst

ČT     ČJ- nácvik abecedy, řazení jmen podle abecedy, uč. str. 12/ 1, M- pětiminutovka, uč. str. 9, ČÍT. str. 8-9; DÚ: M prac. seš. str. 14/ 1,2,3, ČÍT. str. 11- Podívánky

Vysvětlivky k nálepkám v deníčku: usmívající se pirát= pochvala (aktivita ve vyučování, dodržování třídních pravidel, služba ve třídě...), zamračený pirát= napomenutí (zapomínání pomůcek a úkolů, nepřipravené věci na hodinu, vyrušování apod.)

Po 9.9. - pá 13.9. :

PO     ČJ uč. str. 6, M - diktát čísel, příprava pomůcek do boxíku, PÍS. str. 3- dokončení, PRV uč. str. 4-5; - ČJ uč. str. 7/ 4a- číst věty, M prac. seš. str. 6/ 1

ÚT     ČJ uč. str. 7, M uč. str. 4, prac. seš. str. 6- sloupečky příkladů;- číst, PÍS. str. 3- 6 řádků

ST     ČJ- diktát písmen, uč. str. 8/ 5, M- práce s číselnými kartičkami- porovnávání čísel (nerovnice), slovní úlohy- prac. seš. str. 6/ 2, PRV prac. seš. str. 6, Čtení/psaní- nácvik zapisování úkolů do deníčku; - ČÍT. str. 6- 11 řádků přečíst, M prac. seš. str. 7/ 1, PRV prac. seš. str. 5/ 1- na pondělí

ČT     ČJ uč. str. 8/ 6,7,8, M- manipulativní činnosti s papírovými kolečky (dopočítávání do 20), prac. seš. str. 7/2, popř. 8/2, ČÍT. str. 6;- libovolná četba, PÍS. str. 4- 7 řádků- na pondělí