Pondělí 2.3. - pátek 6.3. :

PO     ČJ uč. str. 66; PČ, HV- příprava občerstvení pro babičky a dědečky, nácvik vystoupení

ÚT     ČJ- opis z tabule + plnění úkolu podle napsaného pokynu, ČÍT. str. 66-67, M prac. seš. str. 31, 32/3;- PÍS. str. 7, ČTENÍ- list 

Ve středu 4.3. plavání, sraz v 7,15 u školy.

ST     ČJ- čtení s porozuměním, plnění úkolů , práce s textem- pracovní list, M- matematické řetězce; DÚ- M prac. seš. str. 32/2, 33/3, ČTENÍ- list

ČT     ČJ- měkké a tvrdé souhl., párové souhlásky- diktát, M prac. seš. str. 40-41- dokončování, PSANÍ- prac. list- trénování psacích písmen X,x, PRV prac. seš. str. 40;- ČJ prac list- párové souhlásky, ČÍT. str. 68

    ČJ- přepis, měkké a tvrdé souhl., párové souhlásky- procvičování, M prac. seš. str. 36; - M prac. seš. str. 47

Pondělí 24.2. - pátek 28.2. :

PO     ČJ- párové souhlásky- uč. str. 62, PRV prac. seš. str. 39/1, PÍS. str. 4- nůžky, str. 5- tužka; - ČJ 2- uč. str. 64/ 9a, ČÍT. str. 64- 17 řádků

ÚT     ČJ uč. str. 63, běhací doplňovačka, M prac. seš. str. 41-42; - M prac. seš. str. 42/4, 43/2, ČTENÍ

ST     ČJ uč. str. 64, M- prac. list- sčítání a odčítání do 100- příklady typu 47 + 20, 92 - 50..., ČÍT. str. 64-65; - M prac. list

ČT     ČJ- diktát, uč. str. 64/10, M prac. seš. str. 24; - PÍS. str. 6, ČÍT. str. 66- 18 řádků

V pondělí 2.3. v 15 hod se koná ve škole Posezení s písničkou pro babičky a dědečky. Pokud dítě nebude zůstávat v družině, sraz na vystoupení ve 14,50.

Ve středu 4.3. začínáme jezdit do plavání. Sraz v 7,15 u školy. S sebou: plavky, 2 ručníky, koupací čepici (vše podepsané v batůžku).

Od 2.3. změna rozvrhu:

STŘEDA- TV, TV(plavání), ČJ, M

ČTVRTEK- ČJ, M, PRV, ČJ, ČJ (čtení)

 

Pondělí 10.2. - pátek 14.2. :

PO     ČJ uč. str. 50, M- vyvození násobků 2- viz malý sešit "Násobilka", PÍS. 2- str.1, PRV- hodiny- manipulace s papírovými hodinami;- PÍS. 2- str. 2- přepis básničky

ÚT     ČJ- diktát, měkké a tvrdé souhlásky, M- násobky 2;- M list, ČÍT. str. 60- 22 řádků

ST     ČJ- sloh- popis- uč. str. 50, M prac. seš. str. 38, ČÍT. str. 60-61

Pondělí 3.2. - pátek 7.2. :

PO     5. lekce lyžařského kurzu; procvičování učiva ČJ a M

ÚT     ČJ- opis, procvičování v učebnici- str. 56, M prac. seš. str. 22-23; - M prac. seš. str. 23- označená cvičení, ČTENÍ- list

ST     ČJ uč. str. 59, M prac. seš. str. 18/ 1,2, str. 19- sloupečky příkladů, PÍS. str. 39, ČTENÍ- list; - ČJ 2- uč. str. 59/ 8, ČÍT. str. 59- Pohádka, PÍS.- zkontrolovat a dopsat označené

Ve škole se vyskytly vši, kontrolujte prosím dětem vlasy.

ČT     ČJ uč. str. 60, M prac. seš. str. 29-30, ČÍT. str. 58-59, PRV str. 38; DÚ- M prac. seš. str. 34/1, 35/1, ČTENÍ- list (na pondělí 10.2.)

Od 10.2. bude výuka probíhat podle původního rozvrhu, převlečení do TV si brát ve čtvrtek.

Pondělí 27.1. - pátek 31.1. :

PO     4. lekce lyžařského kurzu; TV procvičování učiva ČJ a M

ÚT     ČJ uč. str. 57, M prac. seš. str. 10-11; - M prac. list

Kdo ještě nezaplatil 480 Kč za družinu a 80 Kč za vstupné do divadla, učiňte tak prosím nejpozději ve čtvrtek 30.1.

Ve čtvrtek 30.1. zakončení 1. pololetí- ráno rozdáme vysvědčení, nasvačíme se a pojedeme do Divadla Radost. S sebou: svačinu pití, složku na vysvědčení, popř. malé kapesné do divadla.

Pátek 31.1.- POLOLETNÍ PRÁZDNINY

Pondělí 20.1. - pátek 24.1. :

PO     3. lekce lyžařského kurzu; TV, procvičování učiva ČJ a M

ÚT     ČJ- tvrdé  a měkké souhlásky- procvič., M- určování počtu desítek a jednotek u čísel 0-100;- ČJ 2- uč. str. 55/ 7 

ST     ČJ- tvrdé a měkké souhlásky, rozbor chyb, které se vyskytly v písemné práci, M prac. seš. str. 9 a 12, PRV- pololetní pís. práce, ČÍT. str. 57; - M prac. seš. str. 15, ČÍT. str. 56- 12 řádků

Pondělí 13.1. - pátek 17.1. :

PO     2. lekce lyžařského kurzu; procvičování učiva ČJ a M, TV

ÚT     ČJ- opakování učiva k písemné práci, M- příklady se závorkami- sčítání a odčítání do 100; - ČJ prac. list (příprava na pís. práci)

ST     ČJ- pololetní pís. práce, PRV prac. seš. str. 35; - M prac. list (příprava na pís. práci)

Ve středu 22.1. test z PRV- roční období, měsíce v roce, ovoce a zelenina, les- stromy, keře, houby, živočichové.

ČT     ČJ uč. str. 53, M- pololetní pís. práce, PRV - opakování učiva k testu, ČÍT. str. 52-53, PÍS. str. 36; - M prac. seš. - označená cvičení, ČÍT. str. 57

Pondělí 6.1. - pátek 10.1. :

PO     1. lekce lyžařského kurzu; procvičování učiva ČJ a M, TV

V době konání lyžařského kurzu (6.1. - 7.2.2020) bude bývat v pondělí TV- ve čtvrtek nebrat cvičební úbor, místo toho si nosit PRV.

ÚT     ČJ uč. str. 48-49, M- prac. seš. 1- str. - dokončení, ČÍT. str. 48-49; DÚ- M prac. seš. 2- str. 3, ČTENÍ- list

ST     ČJ uč. str. 51, M prac. seš.2- str. 4, PRV prac. seš. str. 33, PÍS. str. 35; - ČJ2- uč. str. 51/ 7

ČT     ČJ uč. str. 52, M- sčítání desítek v oboru 0-100- prac. list, PÍS.- dokončení str. 35, PRV prac. seš. str. 34; - M prac. list (pouze někteří žáci), ČJ2, ČÍT. str. 52- 15 řádků

PÁ     ČJ- diktát (u-ú-ů), tvrdé souhlásky, M prac. seš. 2- str. 6; - čtení s porozuměním- list

Pololetní písemné práce:

St 15.1. ČJ, Čt 16.1. M, St 22.1. PRV

Strana 1 z 3