Učivo a úkoly 20.1.- 24.1.2020

Pondělí 20.1. - pátek 24.1. :

PO     3. lekce lyžařského kurzu; TV, procvičování učiva ČJ a M

ÚT     ČJ- tvrdé  a měkké souhlásky- procvič., M- určování počtu desítek a jednotek u čísel 0-100;- ČJ 2- uč. str. 55/ 7 

ST     ČJ- tvrdé a měkké souhlásky, rozbor chyb, které se vyskytly v písemné práci, M prac. seš. str. 9 a 12, PRV- pololetní pís. práce, ČÍT. str. 57; - M prac. seš. str. 15, ČÍT. str. 56- 12 řádků