Plán práce v ŠD pro šk. rok 2019/20

 

ří:   *Poznávání školy, přivítání prvňáčků.

             *Pravidla ve školní družině.

             *Vzpomínáme na prázdniny, mapa zemí, které děti navštívily během     

               prázdnin.

             *Sv. Václav, zvyky a tradice, státní svátek.

 

Říjen:    *Podzim na školní zahradě, galerie na plotě, hry, dovádění v

               listí.

               *Draci- létající i pohádkoví.

               *Jablíčkobranní – hry soutěže, podzimní oslava s jablíčky.

               *Barvy podzimu-listy, plody, tvoření.

               *Dušičky, Halloween – zvyky tradice a rozdíly v dodržování

                 těchto svátků v různých zemích.

 

Listopad:  *Listy- druhy listů, stromy, použití různých výtvarných

                 technik.

                 * Svatý Martin – tradice, zvyky, různé tvoření na dané    

                   téma.

                 *Brambory- původ, pokrmy a tvoření.

                 * Začátek adventu – Jarmark, výroba a tvoření s vánoční

                   tématikou.

 

Prosinec:  *Sv. Barborka a Mikuláš – tradice, zvyky, výtvarné tvoření.

                 *Sv. Lucie – tradice, zvyky- průvod Lucek v maskách.

                 *Vánoce- povídání o vánočních zvycích, tradicích a přáních.

 

Leden:     *Rozbalování vánočních dárků pro děti ve školní družině.

               *Tři králové – zvyky, tradice a výroba masek.

               *Zimní sporty – sáňkování na školní zahradě, bruslení a jiné.

               *Sněhulák – sněhový i papírový, různé tvoření na dané téma.

 

Únor:      *Pohled do minulosti – jak žily naše babičky.

               *Staré časy – hračky, oblečení, bydlení.

               *Co se dříve jedlo – seznámení s tradičními vesnickými pokrmy.

               *Masopust – karneval ve školní družině, hry dovádění a koblížky.

 

Březen:    *Zdravé jídlo – pokrmy ze zeleniny, ochutnávka salátů.

                *Stolování – pravidla, estetika, hra na restaurace.

                * Chaloupka – škola v přírodě.

 

Duben:      *Svátky jara – tradice, zvyky, probouzení jara Morana.

                 *Velikonoce – výroba  a zdobení vajíček, tradiční pučalka.

                 *Petrklíč, jara klíč – jarní příroda, malování na návsi.

                 *Hody – hodový jarmark příprava dárečků.

                 *Čarodějnice – masky, čarodějnické tvoření, význam této tradice.

 

Květen:     *1. Máj – svátek matek, tvoření přáníček.

                 *Školní zahrada – jarní galerie na plotě.

                 *Školní zahrada – venkovní hry, jarní procházky.

                 *Návštěva školní knihovny – tvorba vlastní knihy, časopisu či deskové

                   hry.

                 *Školní pošta – dopisy spolužákům, návrhy vlastních známek.

 

Červen:      *Prázdniny – tipy na výlety.

                 *Hrady a zámky v České republice.

                 *Turistický deník – vizitky, známky, mince, význam turistiky.

                 *Toulky po České republice – mapa, skupinové koláže, co známe o ČR.