Návrat k prezenční výuce

Od 18. listopadu 2020 je povolena osobní přítomnost žáků přípravné třídy a žáků 1. a 2. ročníku.

Jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole – pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník. O organizaci rozhoduje ředitel školy s ohledem na vzdělávací potřeby žáka.

Prezenční výuka probíhá v kolektivu jednotlivých tříd. Třídy se neslučují, ani jinak neprolínají.

Žáci a zaměstnanci školy mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.

Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání. Tělesná výchova bude probíhat formou vycházek na čerstvém vzduchu.

Činnost školní družiny pokračuje podle daných pravidel – oddělení se neslučují, provoz bude probíhat v daných kmenových třídách.

Výuka základních uměleckých škol probíhá nadále distančním způsobem.

Školní stravování je zajištěno – bude nezbytné dodržet rozestupy mezi stoly a omezený počet žáků u stolu. Ve školní jídelně se mohou stravovat žáci pouze v prezenční výuce. Žáci v distanční výuce mají nárok na oběd pouze výdejním okénkem. I v prostorách školní jídelny budeme nosit roušky.

Věřím, že epidemiologická situace se bude i nadále zlepšovat a brzy umožní návrat i ostatním žákům zpět do lavic.

                                                                          Alena Skácelová

Scroll to Top