CENA STRAVNÉHO PODLE VĚKOVÝCH SKUPIN

Cena stravného je stanovena podle věkových skupin dětí / žáků, do kterých jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku od 1.9. - 31.8., ve kterém dosahují určeného věku.

 

MŠ:

do 6 let: přesnídávka    oběd              svačinka      CELKEM

            7,00 Kč          21,00 Kč         8,00 Kč       36,00 Kč

 

od 7 let: přesnídávka     oběd           svačinka         CELKEM

             8,00 Kč          23,00 Kč      9,00 Kč         40,00 Kč

 

ZŠ:

do 10 let:     oběd                                      od 11 let:      oběd

          21,00 Kč                                               23,00 Kč

 

CIZÍ STRÁVNÍCI:         oběd:    40,00 Kč