2/6

Ve středu - výměna sešitů ;).

ČJ - projít si str. 121-124, důležité je shrnutí učiva o číslovkách

       str. 125 - oznámení/str. 141 - zpráva - uvědomit si rozdíly mezi oznámením (událost teprve nastane) X zpráva (událost už proběhla)

       důkladně projít str. 140

       ČJ 1 - cv. 30/str. 140

M - str. 32 - násobení deset. čísel přirozený číslem, projít str. 32,33

       M 1 - cv. 8/str. 32

Aj - učebnice str. 46,47 - ústně,  - pozor Do you play volleyball? ale Does he/she play volleyball?

        krátké odpovědi - Yes, I do. No, I don´t. Yes, she/he does. No, she/he doesn´t.  

        otázky začínající na wh - Where do you play tennis? ale Where does he/she play tennis?

        pracovní sešit celá str. 38 (řešení ke kontrole později pošlu)

PŘ - přečíst uč. 86 - 89, zápisy Ryšavá 58. Smyslová ústrojí -  projít + opsat posl. str. - zápis

 

29/5

ČJ - zopakování pravidel psaní dopisu - str. 117, důkladně projít str. 118 - 120

       ČJ 1 - cv. 2/str. 118 - přepiš a podvlnkuj číslovky, nad ně nadepiš U - určitá nebo N - neurčitá

       ústně projít cv. 27/ str.139 + otázky pod cvičením

M - str. 30 - 31, 

      M 1 - cv. 4/str. 30,  cv. 5/str. 31, cv. 11/str. 31

AJ - učebnice str. 45 - upevnění používání záporu - don´t / doesn´t + poslechová cvičení,

       překlady vět do AJ i ČJ 

PŘ - Ryšavá, 5. ročník zápisy - 55. Močová soustava - projít, zápis - nadpis napsat Vylučovací soustava

        učebnice str. 84-85 přečíst

 

28/5

ČJ - důkladně projít str. 114 - 116

        ČJ 1 - cv. 26/str. 139

 M - str26, str. 29 - dělení desetinných čísel deseti a stem

        M 1 - cv. 4, 8/str. 29 (3. díl)

AJ - učebnice str. 44 - procvičení 3. os. č. j. - he/she collects, plays, goes, watches...doesn´t play, doesn´t collect,

       doesn´t watch, doesn´t go ....

VL - Ryšavá, 5. ročník zápisy - 26. - Návrat k demokracii - nové naděje -projít, zápis

 

27/5

ČJ - ústně str. 113 - důkladně projít cvičení 

       ústně str. 138/cv. 24 + otázky pod cvičením + projít růžové rámečky

       ČJ 1 - cv. 25/str. 138

M - opakování sčítání a odčítání deset. čísel (hlavně projdi cv. 4/str. 56) (2. díl)

      M 1 - cv. 8/str. 25   (3. díl)

                cv. 9/str. 26 + Zk

       projít zbytek cvičení na str. 25,26 ústně - hlavně cv. 1/str. 26

AJ - procvičování a opakování + poslechy - str.42,43 - upevnění vazby don´t a doesn´t

       pracovní sešit - procvičování a kontrola str.34,35

 

26/5

výměna sešitů Čj a M

ČJ - opakování str.111 - 112, pravidla používání mě/mně

        ČJ 2 - cv. 12/str. 112

        ústně str. 137 - práce se cv. 23 - s větou hlavní a vedlejší / str. 137 + otázky a až f pod cvičením

M - procvičování zaokrouhlování deset. čísel - M 2 - cv. 1a) b)/str. 52  (2. díl)

      sčítání a odčítání deset. čísel - M 2 - cv. 4/str. 56 (bez zkoušek) (2. díl)

       3. díl - ústně cv. 1,2,3,4/str. 25

       M 2 - cv. 5a) b) c)/str. 25

AJ - procvičení a zopakování v uč. str. 40,41,42

       prac. sešit - procvičení a důsledná kontrola prac. sešitu - stran 30,31,32,33        

 

25/5

ČJ - opakování str. 109 + růžový rámeček, str. 110

       ČJ 2 - cv. 4/str. 110 - opiš cvičení (zkopíruj) a nad zvýrazněná zájmena napiš T (tázací) a VZ (vztažná)

        pracovní list do 27/5

M - matematika 2. díl - opakování str. 55 

      M 2 - cv. 5, 6 /str. 55 (2. díl)

      ústně - projít si zbylá cvičení

      matematika 3. díl - ústně cv. 1,2,3/str. 24

      pracovní list do 27/5

Aj - opakování a procvičování času

      písemně do emailu - cv. 2 a, b/ str. 40 učebnice

      do slovníčku - zapsat slovíčka 5. lekce Culture , English across the curriculum

      posl. slovíčko - village (vesnice, obec)

 

22/5

ČJ - ústně str.137

M - M 2 - cv. 10/str. 24 + ZK

AJ -  zapiš a uč se slovíčka 5. lekce - 5. C  Her town  a 5. D  Mickey, Millie and Mut´s day out 

         (posl. slovíčko je wrong - špatný)

 

21/5

ČJ - ČJ 2 - cv. 19 b/ str.136

        ústně cv. 20/str. 136

M - M 2 - cv. 3,4,11/str. 23

      ústně - zbytek cvičení / str. 23

AJ - na email zasláno ke kontrole řešení pracovního sešitu str. 36, pečlivě si zkontroluj

        prac. sešit - cv. 5,6/str. 37

PŔ - přečti si v učebnici str. 82 - 84 - Dobře si pochutnat

        Ryšavá, 5. ročník zápisy - 54. Trávicí soustava - projít, zápis 

 

20/5

Připomínám dětem zítřejší výměnu sešitů ČJ a M.

Připomínám také některým dětem neposlané pracovní listy do ČJ a AJ (housenka a prac. list na cvičení v učebnici - někteří poslali 

nesprávně vyplněný a už neposlali opravený nazpět...)

ČJ - ČJ 2 - cv. 19 a/str.136

        ústně - cv. 21/str.136

M - M 2 - cv. 1,2, 5 a,b /str.21

       ústně - cv. 3,4,6 /str.21

AJ - poslech v učebnici na str. 46 - zodpověz si ústně otázky (klidně i česky) 1 a  (poslech najdeš na emailu)

       do emailu mi napiš odpovědi  na 9 otázek ve cv. 2/ str. 46 - stačí pouze T (true), F (false)

VL - Ryšavá, 5. ročník zápisy - 25. Od totality k demokracii - projít, zápis

        (znovu si můžeš osvěžit i přečtením v učebnici - str. 74 - 77)

 

19/5

ČJ - ústně si projít str. 135 s úkoly pod cvičením 18

       důležitý je růžový rámeček, důkladně si pročti

       ČJ 1 - vyber a vypiš ze cv. 18/str.135 VŠECHNY věty jednoduché.

                 vypiš ze cv. 18 také přídavná jména, která jsou napsaná JINÝM písmem (jsou 4) a urči druh a vzor přídavného jména

M - M 1 - cv. 9, 11/str. 20 - bez zkoušky (zkoušku u cvičení 11 si můžeš udělat na kalkulačce)

       ústně - zkus si projít alespoň některá zbylá cvičení, která zvládneš, řekni si u nich aspoň postup, jak budeš počítat, můžeš použít i kalkulačku

AJ - zapiš a uč se slovíčka 5. lekce - 5. B Our house (posl. slovíčko je washbasin - umyvadlo)

PŘ - přečti si v učebnici str. 80 - 81 Pumpa v našem těle

        Ryšavá, 5. ročník zápisy - 51. Oběhová soustava - projít, zápis - do 21/5

 

18/5

ČJ - ČJ 1 - cv.  17/str. 134 

        ústně otázky a, b, c, d pod cvičením 17

M - M 1 - cv. 7/str. 19

       ústně cv. 5,6/str. 19

AJ - pracovní sešit - cv. 3,4/ str. 36

        zapsat a učit se slovíčka 5. lekce - 5. A My room (posl. slovíčko je wardrobe - skříň na oblečení; šatník)

VL - přečíst v učebnici str. 74 - 77 Období vlády jedné strany

        Ryšavá, 5. ročník zápisy - 24. Období komunistické vlády - projít, zápis - do 20/5

 

15/5

ČJ - ústně cv. 15,16/str. 133-134 + důležitý modrý rámeček

        pracovní list do 18/5 

M - M 1 - cv. 7 - první řádek + ZK (gympláci vše) / str.18

                cv. 1/str.19 

      ústně cv. 2,3,4/str.19 - alespoň postup + můžeš použít kalkulačku

AJ - učebnice cv. 3 b, 3 c, 4, 5 a, 6, 7, 8 b, 9, 10 / str. 45 - ústně, na email rozeslány poslechy

       pracovní list cv. 5 b a 8 a / str. 45 do 18/5

 

14/5 

Vážení rodiče, až budete měřit své dítko skrz velikost trika, prosím, pečlivě nastudujte tabulku a zvažte 

velikost, kterou budete chtít objednat. Ať triko není ani krátké a těsné, ale ani příliš dlouhé a široké.   

Větší velikosti XL apod. totiž neodpovídají běžným velikostem triček, která Vaše děti třeba už nosí.  

Dobré je si přeměřit trika, která dítě aktuálně nosí - porovnat se zaslanou tabulkou a zvolit vhodnou velikost.

 

ČJ - věta hlavní a věta vedlejší

        ústně cv. 14/str.132 + 133 - vztah souřadnosti, vztah závislosti

        k vysvětlení nové látky slouží tato videa : 

        https://youtu.be/33DPebbW-7o -objasňuje souřadnost a podřadnost

        https://youtu.be/lcgTnWYg0Rc - objasňuje věty hlavní a vedlejší a příklady, kde si můžete zkusit a zkontrolovat

       (pro ty, co by se na problematiku chtěli podívat hlouběji - gympláci, nabízím odkaz - upozorňuji, že je ale pro deváťáky)

       ( https://youtu.be/luMJJ4V3NBQ )

       ČJ 1 - cv. 13 b /str.132

M - ústně cv. 8,9/str.18

       M 1 - cv.6,10/str.18

Aj - pracovní sešit - cv.1,2/str.36

       u cvičení 2 - pozor na 3. osoby jednotného čísla - u sloves se musí přidávat s - např. she(he) plays (ale - you play)

        nebo es - např. she(he) goes (ale - you go)

        nebo ies - např. she(he) cries (ale - you cry) - tato varianta se u cv. 2 nevyskytuje

PŘ - přečíst v učebnici str. 78 - 79 Musíme vystačit s dechem

        Ryšavá, 5. ročník zápisy - 53. Dýchací soustava - projít, zápis

 

13/5

ČJ - ústně cv.13 a /str.132

       ČJ 1 - cv. 12/str.131

M - ústně cv. 2,3,4/str.18

      M 1 - cv. 1,5/str.18

AJ - https://youtu.be/75NQK-Sm1YY - The very hungry caterpillar - pracovní list do 15/5

VL - Ryšavá, 5. ročník zápisy - 23. Osvobození - vznik nového ČSR - projít, zápis - do 15/5

 

12/5

ČJ - ústně cv. 10/str.131

       ČJ 2 - cv. 11/str.131 - spoj dané věty do souvětí + důkladně pročti růžový rámeček

M - ústně cv. 6,9/str.17 + pročíst růžový rámeček

      M 2 - cv. 7,8/str.17

AJ - učebnice str. 44 - na email zaslán poslech cv. 1, 2 

       ve cvičení 1 poslouchej, opakuj, přelož si 

       ve cvičení 2 čti a poslouchej Pradeepa. Spoj lidi s obrázky, správné řešení, co k sobě patří mi napiš do emailu - do 14/5

       (stačí napsat jméno a písmeno)

       cvičení 3 a :

       I have a karate lesson. - Já mám hodinu karate. (Mám hodinu karate.)

       We have swimming. - My máme plavání. (Máme plavání.)

       They watch TV. - Oni se dívají na televizi. (Dívají se na televizi.)

       I play football. - Já hraji fotbal. (Hraji fotbal.)

ALE :  He has a music lesson. - On má hodinu hudební výchovy. (Má hodinu hudební výchovy.)

          She goes to dance class. - Ona chodí do taneční třídy. (Chodí do taneční třídy. (šlo by též říct na hodinu tance,...záleží na kontextu))

         He watches TV. - On se dívá na televizi. (Dívá se na televizi.)

          She plays tennis. - Ona hraje tenis. (Hraje tenis.)

         pracovní sešit - str. 69 - 4.3 - zde je vše vysvětleno - důkladně si pročti

PŘ - Ryšavá, 5. ročník zápisy - 50. Kůže - projít, zápis 

        + přečíst v učebnici str. 76 - 77 Na povrchu je kůže - do 14/5

    

11/5

ČJ - ústně cv. 8/str. 130

       ČJ 2 - cv. 9/str.130 - vytisknout nebo přepsat - doplnit ve větách vhodné přívlastky

M - ústně cv. 1,2,5/str. 17

       M 2 - cv. 3,4/str. 17

        pracovní list - desetinná čísla - do 13/5

AJ - dle zaslaného emailu zkontrolovat prac. sešit str. 35

       do slovníčku zapsat a učit se slovíčka 4 Culture, English across the curriculum, Your project - po wave - vlna, mávat

VL - Ryšavá, 5. ročník zápisy - 22. Boj proti nacistům - projít, poslední snímek zápis - vytisknout nebo přepsat do 13/5

 

7/5

ČJ -  ústně cv. 6/str. 129 + otázky pod cvičením 

        ČJ 2 - cv. 7/str. 129 - vytisknout nebo přepsat + otázky pod cvičením ústně

M - Geometrie - cv. 4/str.16

      cv. 5/str. 16 - dobrovolné (narýsuj ještě jednou na papír a splň zadání)

AJ - pracovní sešit - cv. 3,4/str. 35 (řešení ke kontrole zašlu příští týden)

       Ve cvičení 3 doplň předložky - vím, že je to těžké, ale zkuste odhadnout nebo použít předložky, které už víte s čím se pojí. 

       Ve cvičení 4 seřaď obrázky dle hodin a písmen, jak jdou časově po sobě a napiš. 

POZNÁMKY KE 3. OSOBĚ JEDNOTNÉHO ČÍSLA

 • Ve 3. osobě jednotného čísla má sloveso vždy koncovku -s:
  he wants, she needs, he gives, she thinks.
 • V záporu a otázce se používá DOES (= 3. osoba pomocného slovesa 'DO') + infinitiv daného slovesa.
  He wants ice cream. Does he want strawberry? He does not want vanilla.
 • Slovesa končící na -y: ve 3. osobě jednot. čísla dochází ke změně -y na -ies:
  fly --> flies, cry --> cries
  Výjimka: nemění se v případě, že -y předchází samohláska:
  play --> plays, pray --> prays
 • Koncovka -es se přidává u sloves zakončených na: -ss, -x, -sh, -ch:
  he passes, she catches, he fixes, it pushes
PŘÍKLADY
 • He goes to school every morning.
 • She understands English.
 • It mixes the sand and the water.
 • He tries very hard.
 • She enjoys playing the piano.

       cv. 5/str. 35 - dobrovolné

PŘ - Ryšavá, 5. ročník zápisy - 49. Svaly - ústrojí pohybu - pročíst + zápis (přepsat nebo vytisknout a nalepit)

 

6/5

ČJ - Čj 2 - cv. 5/str.128

        pracovní list na zájmena - do 11/5

M - Geometrie - nadpis Pravidelné obrazce 

       vypsat růžový rámeček na str. 16 

       ústně cvičení 1,2/str. 16 (rovnostr.trojúh. - o = 3 . a, čtverec - o = 4 . a, pravid. pětiúh. o = 5 . a, pravid. šestiúh. o = 6 . a)

      písemně do geometrie cv. 3/str.16

AJ - do slovníčku zapsat a učit se slovíčka 4 C lekce - Free time + 4 D lekce - Mickey, Millie and Mut - po Why not? 

VL - přečíst si v učebnici str.72 - 74 Druhá světová válka

 

5/5

ČJ - ČJ 1 - cv.4/str.128 - Vypiš ze cvičení všechna souvětí a za ně jejich vzorec. 

         příklad souvětí a vzorce, který ale ve cvičení nenajdeš : Děti vypravovaly, co se jim zdálo. V1, co V2 .

                                                                                        Když bude zítra pršet, nepůjdu ven. Když V1, V2 .

        důležité - projít si barevně vyznačené body 1, 2, 3 u cvičení 5 

        několikanásobné větné členy oddělujeme čárkami - např. Mrkev, rajčata a papriky obsahují hodně vitamínů.

       oslovení v 5. pádě oddělujeme čárkami - např. Pojď už domů, Aničko!

       citoslovce také obvykle oddělujeme čárkami - např. Haló, slyšíte mě?     

       cviční 5/str.28 si projdi ústně

M - ústně cv. 9,10/str. 15

      M1 - cv. 6,7,8/str. 15 (u cvičení 8 si tentokrát můžeš vypomoci i kalkulačkou, pokud budeš chtít)

      nezapomeň, co má při počítání přednost

AJ - na emaily zaslán poslech cv.6/str.43 poslechnout si, do cvičného sešitu si zapsat, zda jsou 

       jednotlivé informace pravdivé nebo ne, stačí si zapsat 1. true  nebo 1. false

       kdo se chce pocvičit, může si do cvičného sešitu opsat celou větu a za ni vybrat a zapsat true/false a třeba i přeložit

       Na emaily zašlu správná řešení ke zkontrolování.

       na emaily zaslán poslech cv.8/str. 43 - výslovnost - poslechnout a zopakovat

       nepovinné - kdo chce, ústně si může zkusit cv.7/str. 43

PŘ -  Ryšavá, 5. ročník zápisy - 48. Kostra - opora těla - projít, vzadu doplnit a nalepit (přepsat) zápis do 7/5

 

4/5

ČJ - ČJ 1 - cv. 3/str.128 - stačí doplnit vhodné přívlastky a spojení napsat do sešitu, netvořit věty 

       ústně projít grafický záznam pod cvičením + ústně cv.4/str.128

M - M 1 - cv. 1/str. 15, důležitý je růžový rámeček , cv. 4/str.15

      ústně - cv. 2, 3, 5/str.15

AJ - na email zapsat anglicky a česky překlad - ale pouze zadání, nezapisovat a nepřekládat všechno! 

       https://youtu.be/OEbRDtCAFdU shapes - tvary (vypiš a přelož všechny tvary, co v písni zazní) - do 5/5

       https://youtu.be/RE5tvaveVak vegetables - zelenina (vypiš a přelož všechny druhy zeleniny, co v písni zazní) - do 5/5

       na email zaslané ke kontrole řešení cv. 1/str.34 v pracovním sešitě 

VL - Ryšavá, 5. ročník zápisy - 21. Okupace českých zemí - projít, poslední snímek zápis - vytisknout nebo přepsat do 6/5

 

30/4

ČJ - seznámení s větným členem - přívlastek

       https://youtu.be/VOdyiuClmF4 

       projít si stranu 127

M - M 1 - cv. 7/str.14, cv. 9/str.14 - poslední 3 (gympláci celé cvičení)

               ústně cv. 8/str.14

AJ - učebnice str.43/cv. 4 a - poslechnout si pomocí audia na odkazu - Page 43, Exercise 4 a 

        (Chodím do školy od pondělí do pátku. Nechodím do školy v sobotu a neděli.)

       projít zelený rámeček - zápor se u sloves v 1. a 2. osobě jednotného čísla a 1., 2. a 3. osobě množného čísla

       tvoří pomocí slova - do not - don´t . 

      1.  I don´t play              we don´t play

      2.  you don´t play          you don´t play

      3.                                 they don´t play

       Pouze 3. osoba čísla jednotného je jiná.  (he doesn´t play, she doesn´t play, it doesn´t play, does not = doesn´t )

       učebnice str. 43/cv. 5  - pracovní list do 4/5

PŘ - přečíst si v učebnici str. 74 - 75 Každý z nás je svalovec

 

29/4

ČJ - ústně str.126, zaměřit se pak hlavně na růžový rámeček - shrnuto učivo, které už známe, 

       důležité je - ujasnit si, CO je podmět holý, rozvitý a několikanásobný a CO je přísudek holý, rozvitý a několikanásobný,

       CO je podmět nevyjádřený, všeobecný - při určování základních skladebních dvojic někteří chybovali

M - M 1 - cv. 1, 2, 5/str.14, důležité - pokud mají 2 zlomky STEJNÉHO JMENOVATELE, větší zlomek je ten, jehož ČITATEL je větší

               ústně cv. 3,4,6/str.14

AJ - učebnice str. 43/cv. 3  - pracovní list do 30/4

VL - přečíst si v učebnici str. 69 - 71 Protektorát Čechy a Morava

 

28/4

ČJ  - ČJ 2 - str. 125/b,c

M - ústně - cv. 7,8,9/str.13 (můžeš využít kalkulačku)

      M 2 -  zapsat růžový rámeček ve cv. 8/str.13, cv. 6/str. 13 (zápis, výpočet, odpověď)

                 10/str. 13 - celý první řádek + ZK (gympláci celé cvičení)

AJ - pracovní sešit - cv. 2/str. 34

PŘ - pracovní list do 30/4 

 

27/4

ČJ - str. 125 ústně

M - M 2 - cv.1,2,3/str.13

      ústně - cv. 4,5/str.13

AJ - učebnice str.42 - poslechnout si, přečíst si, přeložit (není třeba mi posílat),

       poslech - pomocí odkazu na emailu - najít si 4. lekci, po rozkliknutí  kliknout na Audio, po rozkliknutí - Page 42, Exercise 1 

      a Page 42 - Exercise 2 

      dále pak na 4. lekci - po rozkliknutí dát Vocabulary - Exercise 1 a Exercise 2 

VL - pracovní list do 29/4

 

24/4

Prosím o dodání Aj ze dne 20/4, někteří mi ještě překlad do emailu neposlali.

ČJ - ústně str.124

       ČJ 2 - cv. 16/str.124 - můžeš si zvětšit a vytisknout a nad závorku napsat správné tvary, nebo si přepiš

       (při vypracování tohoto úkolu ti může pomoci str.121)

      https://youtu.be/5_vtO5HNhJU 

      https://youtu.be/MZrHi85X2rU 

      číslovky v pohádce + zajímavé hádanky k tomu https://youtu.be/aOV5k_5jdCY 

      opakující a rozšiřující učivo (pro gymn.) https://youtu.be/-dFaWQbUv-c 

M - M 2 - cv. 8,9/str. 12

      cv. 10, 11 ústně - u cv. 11 stačí říct postup nebo si pomoz kalkulačkou

Čtení - zaslán pracovní list (čtení s porozuměním) na emaily do pondělí 27/4 

            vykytuje se zde otázka na přirovnání, kdo si nepamatuje, zde malá nápověda :

            přirovnání je například - dutý jako bambus, vysoký jako skála, hladový jako pes, hluchý jako poleno, byl vedle jak ta jedle ...

 

23/4

ČJ - ústně cv.15/str.123

       ČJ 2 - cv. 14/str.123 - vyber si 5 slov, které se ti líbí a podle zadání vypracuj 

M - M 2 - cv. 3,4,6/str.12 - zápis, výpočet, odpověď

       ústně cv.5,7/str.12

AJ - na email rozeslané nahrávky k lekci 4 

        první nahrávka je k zopakování cv. 1/str.40

        druhá nahrávka je zaměřena na poslech - na papír nebo do cvičného sešitu si napiš SLOVY (a k tomu pak i číslicemi),

        jaký čas slyšíš. Poté si můžeš zkontrolovat, na emaily pošlu řešení. Poslechni si cvičení tolikrát, abys zachytil co nejvíc.

         (cv.3/str.41)

PŘ - znovu si projdi odkazy na netu a zopakuj si - 46,47 - viz Ryšavá - zápis k přepsání nebo nalepení je až ten poslední snímek

      - je to zde i poznačené - doplň zápis

        v učebnici si přečti str. 70 - 73

 

22/4

ČJ - ústně cv. 13/str. 123

 M - ústně cv. 3,4/str. 12

VL - Ryšavá - 20. Republika se hroutí -  projdi a na konci opiš nebo vytiskni zápis

 

21/4

ČJ - písemně do ČJ 2 - cv. 12/str.123

M -  ústně cv. 4/str.11, cv. 1/str.12

       M 2 - cv.2/str.12

AJ - znovu si projít a UČIT se slovíčka 4 A a 4 B lekce

PŘ - Ryšavá 5. ročník zápisy - stejný postup jako u vlastivědy (včerejší zadání u VL) - PŘÍRODOVĚDA -

        46. Člověk součástí přírody - projít si prezentaci - zápis si psát nemusíte, už ho máme

        47. Lidské tělo - projít a na konci opět zápis - přepsat nebo vytisknout a nalepit (do 23/4)

        

20/4

Na emaily rozesláno ke zkontrolování - pracovní listy na Velikonoce + AJ prac. sešit str. 33

Kdo ještě neposlal ČJ (mělo být do 18/4) dopošlete. Připomínám, že do 20/4 je M.

ČJ - ústně cv. 11/str.122

       ČJ 1 - ve vypracovaném cv. 10/str.122 - PODVLNKUJ všechna slovesa

M -  prohlédni si video o OSOVĚ SOUMĚRNÝCH ÚTVARECH https://youtu.be/PDp4iUFlBnQ 

       do sešitu GEOMETRIE napiš nadpis a pomocí videa vypracuj cv. 2 a 3/ str.11 a opiš a doplň věty pod cvičením 2 a 3

        cvičení 1/str.11 je dobrovolné

      od paní Ledbové mám pro chytré hlavičky zábavné pracovní listy, kdo z vás je vyluští a pošle mi výsledek?? do pátku 24/4

      (pozor!!! je potřeba se na obrázky opravdu DOBŘE koukat B-) )

AJ - tentokrát mám pro vás opět nový druh učení - podívejte se na video https://youtu.be/gghDRJVxFxU  

       mladším sourozencům se určitě bude líbit - melodie je velmi chytlavá :-D. Spoustu z těch frází už dobře znáte.

       Přílohou v emailu mi prosím pošlete : POUZE vypsané a přeložené věty na tabuli a v obláčku (jiné NE).

       (protože se tam opakují, stačí je vypsat pouze jednou) do 21/4 pomoci ti může i níže vypsaný překlad slovník...

       a pro zopakování číslovek si můžete poslechnout https://youtu.be/bGetqbqDVaA 

VL -  do googlu zadat Ryšavá 5. ročník zápisy - klikni na odkaz Zápisy 5. ročník - Luštěnky - najdi Vlastivěda - dějepis 

        18. První prezident T. G. Masaryk  - projdi a na konci si opiš nebo vytiskni a nalep zápis

        19. Jak se žilo v první republice - projdi a na konci opět opiš nebo vytiskni a nalep zápis  (vše do středy 22/4)

        Věřím, že se odkazy zde nahrané budou líbit i mnohým vašim rodičům a prarodičům. (Davide a Dane Střelecký - snad i vám ;-) )

 

17/4

ČJ - ústně cv.9/str.121 + zopakovat skloňování číslovek dva, oba, dvě, obě, tři, čtyři

       ČJ 1 - cv.10/str. 122

M - pracovní list na + a - desetinných čísel do 20/4

       M 1- cv. 1,2,3/str. 10 - výpočty, odpovědi

       ústně cv. 4,5/str. 10

AJ - pracovní sešit - cv.1/str. 34

        opakovat si slovíčka 4A a 4B lekce

 

16/4

ČJ - pracovní list na určování přídavných jmen do 18/4

M - M 2 - cv. 1/str.9 +Zk na kalkulačce, cv.5/str.9 + Zk na kalkulačce (gympláci udělají do sešitu M 2 i zkoušku)

       ústně - cv.2,3,7/str.9 (kdo chce, může si projít ústně i zbylá cvičení na str.9)

AJ - ústně cv. 5/str. 41 v učebnici  - dny se spojují s předložkou on, čas s předložkou at 

      on Sunday, at five to five, on Thursday, at quarter past six

      AJ - pracovní sešit - vyplnit celou str. 33 (cv. 3, 4, 5).  

     (snažte se vyplnit, správné řešení celé strany ke kontrole pak opět pošlu)

 

15/4

ČJ - Protože ještě někteří v určování přídavných jmen přivlastňovacích chybujete, posílám odkaz pro doplnění, osvěžení a upevnění učiva 

       https://youtu.be/8XHpoFqpJpQ 

       https://youtu.be/H35GcALGFYM 

       https://youtu.be/iT3_ZLnTadw

       a ještě pro zopakování určování přídavných jmen tvrdých a měkkých https://youtu.be/8iEI-aBzww4  

M - cv. 6,7/str. 8 - ústně

      M 1 - cv.8/str. 8  první řádek - a) c) e) +zkouška (nezapomeň, že zkoušku dosazujeme do prvního řádku)

                gympláci udělají celé cvičení + zkoušky

AJ - učebnice str. 41/4 c - na email zaslán pracovní list k tomuto cvičení do 16/4

 

14/4

ČJ - cv. 7/str. 121 ústně

       písemně do ČJ 1 - cv. 8/str.121 - přepsat + barevně vyznačit + učit se zpaměti skloňování dva, oba, tři, čtyři

M - ústně cv. 1,2/str. 8 - připomenout si, co je aritmetický průměr (viz cv. 2 + růžový rámeček)

      písemně do M 1 - cv. 3,4/str.8 - zápis, výpočet, odpověď

AJ - zapsat do slovníčku + učit se slovíčka 4B - My day /str. 76 v prac. sešitě

       (kdo potřebuje správnou výslovnost - www.ceskyprekladac.cz nebo www.online-slovnik.cz )

 

8/4

Velikonoční pracovní listy do 14/4 - rozeslány na email

Pohodové svátky velikonoční všem a hlavně zdraví!

 

7/4

ČJ -  pracovní list do 8/4

M - M1 - cv. 9/str. 8 + zkoušky dobrovolné (můžeš si je udělat na kalkulačce) (gympláci vypočítají i zkoušku)

AJ - pokračujem v online aplikaci (www.jazyky-online.info/anglictina/...) - na téma NÁBYTEK + na emailu kontrola včerejšího AJ

PŘ - přečíst si str. 70-71

 

6/4

ČJ - znovu si projít odkazy ze 2/4 - druhy číslovek, přečíst si znovu růžový a modrý rámeček v učeb. na str. 120

       ČJ 1 - přepiš cv. 6/str.120 + barevně si zvýrazni TEČKY za řadovými číslovkami. 

        Nezapomeň, že na řadové číslovky se ptáme otázkou kolikátý? 

M - https://youtu.be/aYaitHJQrD8  prohlédni si video o úhlech

      DÚ - Napiš mi do emailu, kde se pan učitel při vysvětlování spletl - správně něco ukazuje, ale špatně říká. Kde chyboval?

       (Malá nápověda - zaměř se na vysvětlování prvních tří rámečků ;-). )

AJ - projdi si v učebnici stranu 40. Do cvičného sešitu si vypracuj cv. 2a/str.40 

VL - přečti si str. 67,68

 

3/4

ČJ - ČJ 2 -napiš minimálně 10 přídavných jmen k podstatnému slovu - den (přídavná jména můžou být tvrdá, měkká i přivlastňovací)

M - M 2 - spočítej a zapiš 1. Kolik kroků ujdeš od své postele až ke vchodovým dveřím?

                                  2.  Kolik měří tvoje postel na délku od jednoho konce na druhý? (změř pomocí metru)

                                 3.  Kolik obtisků dlaní (když budeš pokládat jednu za druhou) budeš potřebovat k pokrytí tvého pokoje 

                                           na délku? (kdo bude chtít, může i na šířku) Vedle počtu dlaní ještě zapiš změřenou délku metrem. 

 Nastav si upozornění a minimálně 5 minut čti svému mladšímu (staršímu) sourozenci nebo mamce, taťkovi -komu chceš číst-ponechám na tobě.

 Podmínkou ale je, abys nečetl jen sám sobě. Co budeš číst ponechám také na tobě. Nezapomeň, že pokud budeš číst sourozenci, 

 bylo by fajn mu rozečtenou část i dočíst - neskončit po 5 minutách třeba v půlce pohádky :-O. Nezapomeň číst nahlas a zřetelně.

 Do ČJ 2 mi zapiš, komu jsi četl, z čeho jsi četl a pár větami (opravdu jen velmi stručně -2 věty klidně stačí), o čem jsi četl. 

 

Dobrovolný úkol - potěš někoho ze svých blízkých a vytvoř, namaluj, upeč, vymodeluj....něco pěkného a potěš ho svým výtvorem. Budu moc ráda, 

když mi pak třeba na email napíšeš, koho a jakým výtvorem jsi potěšil. Můžeš i třeba natrhat kytičku a předat ji, fantazii se meze nekladou...

PS - Můžeš mi svůj výtvor klidně i nafotit a poslat na email, jestli budeš chtít...(budu se těšit na vaše nápady B-) )

 

2/4

ČJ - projít a pročíst si stranu 120 růžový a modrý rámeček

       DÚ - pokusila jsem se najít pomoc s vysvětlením číslovek, docela dobře vysvětleno - projít na YouTube odkazy 

              https://youtu.be/PusY-0MBYjA jůtůbčeština : Druhy číslovek - 1. část

              https://youtu.be/2S5dffZEbWc jůtůbčeština : Druhy číslovek - 2. část

M - pracovní list - povrch krychle a kvádru do 3/4

AJ - pokračuj dále v nastavené aplikaci, tentokrát se zaměř na téma - ZVÍŘATA

VL, PŘ - rozeslány zápisy - projít a nalepit, znovu látku v knížkách přečíst

 

1/4

Výborně! Většina z vás už mi poslala všechny pracovní listy B-)! Od některých ale ještě nemám - ČJ, VL - doufám, že ještě dopošlete ;-) 

ČJ - str. 119- ústně , hlavně projít modrý a růžový rámeček

M - M1 - cv. 1, 2, 4, 8/str.6 písemně

     ústně - cv. 3, 5, 6, 7, 9/str.6

AJ - na email rozeslány instrukce k učení

 

31/3

ČJ - na emaily rozeslané správné vyplnění Vašich pracovních listů + odůvodnění. Důležitým domácím úkolem je si

       Vaše pracovní listy zkontrolovat, opravit si chyby a podívat se na zdůvodnění.

       Poznámka pro ty, co špatně pochopili zadání do ČJ 1 - cv.3/ str.119 -  Dne 25/3 jste si cvičení doplnili, dne 27/3 jste si

       pod vyplněné cvičení vypsali z každé věty základní skladební dvojici - podmět podtrhli, přísudek podvlnkovali.

       ústně str. 118/cv. 2

M - ústně celou stranu 5, pozorně přečti růžový rámeček

      M 2 - cv.9/str.5 + ZK 

      pracovní list do 2/4

      dle zaslaných výsledků zkontroluj a oprav zaokrouhlování v minulém pracovním listě

AJ - dle zaslaných výsledků pečlivě překontroluj a oprav strany 30 - 32 v pracovním sešitě

PŘ - pracovní list do 2/4

V podstatě pořád trénuješ čtení s porozuměním - v této době snad více než kdy jindy ;-).

Budu ale moc ráda, když si najdeš čas na čtení knihy, časopisu. Mnozí tak dělají, jak mi psali B-).

 

30/3

ČJ - ústně str.118/cv.1 + zodpovědět si otázky pod cvičením

       pracovní list do 1/4

M - podívat se na video o povrchu krychle a kvádru - rozeslané na emailu

      M2 - písemně  cv.12/str. 4 (3. díl) - poslední 4 příklady (gympláci celé)

AJ - prac. sešit - cv.2/str. 32

VL - prac. list do 1/4 

 

27/3

Milí páťáci, děkuji za krásné dopisy, co mi píšete, poctivě se snažím odpovídat. Už 12 dětí mi napsalo B-). Zbylých 7 máte čas do zítřka. Trochu mne mrzí, že mám malou zpětnou vazbu na webové stránky. Na včerejší odkazy mi odpovědělo jen 5 z vás! Doufám, že to zbytek rychle napraví, abych měla jistotu, že na úkolech zadaných na webových stránkách pracujete každý den ! 

ČJ - ČJ 1 - u cvičení 3/ str. 119 pod cvičení vypiš základní skladební dvojice, podtrhni podmět a podvlnkuj přísudek (nezapomeň u neurčitého podmětu se podmět dává do závorky - např. (oni) se starali...apod.) U souvětí - Včelí bodnutí je nepříjemné, ..... nezapomeň, že je zde přísudek jmenný se sponou, tudíž musíš podvlnkovat - je nepříjemné

M - do M1 - cv. 10/str. 4 (uč. 3. díl)

Čtení - 46 - 51 + zodpovědět si ústně otázky pod ukázkami

Vyber, které webové stránky ti na procvičování nejvíce vyhovovaly - a na těch si procvičuj !

 

26/3

Milí páťáci, děkuji těm, co mi už poslali DÚ  - dopis :-). Moc mě vaše zprávy potěšily a snažím se co nejdřív odpovědět. Pozdravuje vás i paní učitelka Ilonka Havránková, jsme spolu pořád v kontaktu B-). Na zítra mám pro mnohé z vás příjemný úkol, aspoň doufám :-).  Níže vám vypíšu webové stránky, kde si zdarma můžete vyzkoušet ČJ, M, Aj atd. Určitě si stránky projděte a dejte mi zprávou zpětnou vazbu, které z nich pro vás byly ty nej B-)! Poslední 2 jsou na vašem uvážení, zda je zkusíte, protože tam po vás nejspíš budou chtít nějaké údaje. Ostatní jsou bez přihlášení. Prostě mi do zprávy na email napiš tu www stránku, která tě nejvíce bavila. Hodně zábavy přeji :-).

pro gympláky (ale i ostatní ) - www.scio.cz/pro-deti-a-rodice/procvicovaci-testy.asp

www.matika.in

www.skolakov.eu

www.umimeto.org

www.khanovaskola.cz

 

25/3

Díky za ohlasy s web. stránkami. Kdo mi ještě neposlal, tak mi písněte aspoň pár řádků, jak se vám vedlo, co vás bavilo..Napsalo vás docela málo. Připomínám se také s odesláním vyplněných prac. listů z ČJ a M, ještě od 2 nemám. Chválím Toma Kočku za vyprac. nepovinný úkol - vytvořil z papíru model kvádru - Tome, nezklamal jsi, já na tebe sázela ;-). 

ČJ - písemně - ČJ 1 - cv. 3/str.119 (kdo má možnost, klidně si nakopírujte a jen vepište, ostatní musíte přepsat)

       onlinecviceni.cz - ČJ - zájmena - 01 - skloňování zájmena já, my, vy

                                                               02 - skloňování zájmeno já

                                                               02 - skloňování zájmeno já (1)

M - písemně - M1 - cv.11/str.4 - učebnice 3.díl

      onlinecviceni.cz  - M - zlomky - všechna cvičení

AJ - pracovní sešit - cv.1/str. 32

VL - znovu si přečíst str. 65,66

ČT - čti si ze své knížky B-)

 

24/3

Vážení rodiče, děkuji za zpětné emaily s vyhodnocením AlfBooku. Zklamalo mě, že některým to vyhodnocovalo chybně a některým správně. Netuším, v čem je "zakopaný pes". Rozeslala jsem email s fotkami, snad všem došel. Nabízím nové stránky na procvičení online - není třeba se přihlašovat - ale v tom případě lze procvičovat pouze ČJ a M. (Zaregistrovat se samozřejmě ale můžete.)

ČJ - DÚ - do pátku 27/3 mi na náš založený email napsat dopis. Co bude obsahem, ponechám na vás, třeba co děláte, jak se máte, apod..

       pomoci může str.117 v učebnici a už jste i do slohu psali dopis prarodičům o Praze

      onlinecviceni.cz - český jazyk 1. stupeň - pro 5. ročník - zájmena - zájmeno sebou a s sebou  

      v tomto cvičení se zaměříte na procvičení zájmen bez předložky a s předložkou  (sebou - jako svým tělem, s sebou - jako se sebou 

     můžeš si pomoci i s tebou )

M -  projít si str. 4 (matem.3.díl), zkusit si opět pár příkladů do cvičného, zaměřte se hlavně na procvičení příkladů, které vám nejdou

       Sl. úlohy si stačí říct postup a vypočítat s kalkulačkou. 

       onlinecviceni.cz - matematika 1. stupeň - pro 5. ročník - desetinná čísla

Písněte mi na email, jak se vám vedlo, co šlo, co nešlo, jestli vás to bavilo. Nemusíte ofocovat, stačí opravdu jen krátká zpráva :-).

AJ - prezentace v emailu, je zaměřena na procvičení času a rozlišení, kdy se za čas dává a. m. : 00.00 - 12.00 a p. m. : 12.00 - 24.00

       prezentaci stačí prohlédnout, zkusit si třeba na papír nebo i jen ústně přiřadit správné časy, v další části je i správné řešení 

       Není třeba nic posílat. 

PŘ - přečíst str. 68 - 69 - ČLOVĚK - ŽIVOČICH NA ZEMI

 

23/3

Vážení rodiče, velmi si cením toho, jak funguje spolupráce a posílání vypracovaných listů, které všechny děti dodržují :-)! Milí páťáci, doufám, že pomáháte rodičům už jen tím, že se snažíte si termíny vyprac. listů pohlídat co nejvíce sami. Chtěla bych Vás, rodiče, požádat, pokud by to šlo, aby děti prac. listy vyplňovaly ve wordu na ploše a vyplněné mi byly posílány přílohou na email. Pomáháte mi velmi k ne tak složitému opravování - do počítačem vyplněných listů mohu opět pomocí klávesnice vepisovat a opravovat, známkovat. Tyto prac. listy ukládám jako doklad, že děti pracují, proto i velmi chválím za vyplněná data a jména dětí. Žáci si tímto i procvičují činnosti spojené s informatikou a zdokonalují se v psaní na klávesnici. Předem všem velmi děkuji za ochotu. 

Zaslala jsem všem odkaz na nový portál AlfBook, na kterém se dá procvičit námi potřebné učivo, není potřeba nic instalovat, děti nepotřebují k procvičení vaši přítomnost a cvičení se dají opakovat a navíc máte každou otázku hned vyhodnocenu, takže víte, co bylo špatně a jak je to správně. Pondělní úkoly budou zaměřeny právě na procvičování na tomto portále. Stačí kliknout na odkaz - stránka se načte a vložit kód školy (součástí emailu) a dát START. Doufám, že vás tento způsob učení bude bavit jako moje kluky...

ČJ - ústně projít str. 117

      AlfBook - načíst, zadat kód, potvrdit START - letadlo - uprostřed domeček (ten vám slouží k návratu do hlavní nabídky).

                     Vyber a potvrď 5.ročník - český jazyk - vyber přídavná jména - zkus test (pozor, i do techniky se může vloudit chyba...)

        AlfBook   - vyber číslovky, zájmena - potvrď - vyber zájmena - zkus test  

M - str. 3(učebnice 3.díl) - do cvičného sešitu si zkus alespoň pár příkladů na zopakování - cv. 1,4,7,13,  slovní úlohy postup a můžeš použít kalkulačku

      AlfBook - stejný postup (mačkáním domečku se dostaneš vždy až do základní nabídky), ale matematika - desetinná čísla 

AJ - AlfBook - Aj - slovní zásobačas 1 

          Alfbook      - Project 1 - What´s the time, please?

VL - přečíst si v učebnici stranu 65,66 - Československá republika - demokratický stát

       AlfBook - vlastivěda - Historie ČR - První světová válka, vznik samostatného Československa

TV - nezapomeň se taky trochu hýbat (ne jen sedět u televize, počítače a mobilu), zkusit nějaké protahovací a posilovací cviky, ať nevyjdeš úplně

       ze cviku...

DÚ - napiš mi na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. alespoň pár vět, jak se ti dařilo, co šlo, co nešlo...můžeš (není povinné) přidat i fotku obrazovky s vyhodnocením - procenta úspěšnosti. Spoléhám na vaši čestnost, že si zadané úkoly na AlfBooku opravdu zkusíte.

 

20/3

Jste moc šikovní, skoro od všech mám i vlastivědu :-). Budu se snažit opravovat, tak prosím o vaši shovívavost, je toho hodně. 

ČJ - str. 116 projít ústně celou stranu, důležité je projít si shrnutí učiva o zájmenech

       ČJ 2 - písemně cv.22/str.115 (stačí vytisknout a doplnit, jinak musíte přepsat)

       pracovní list - do 24/3 - procvič. příd. jmen

 

- str. 54 - do GEOMETRIE - zapsat nadpis Výpočet povrchu kvádru

       Kvádr má 6 stěn tvaru obdélníku.  Povrch kvádru je součet obsahů všech stěn kvádru.  

       Pak si tam narýsuj kvádr, popiš podle obrázku na str.54 a, b, c, a vedle zapiš červený rámeček se vzorcem                                                               S = 2 . a . b + 2 . b . c + 2 . a . c         S = 2 . ( a . b + b . c + a . c )

       vypracuj do sešitu i cv.1/str. 54 - zápis, náčrt, výpočet, odpověď                                                  

       (výpočet si proveď podle vzorce, který se ti bude lépe počítat )

       zbytek cvičení na straně projdi alespoň postup třeba i s kalkulačkou

      pracovní list - do 24/3 - zaokrouhlování

ČTENÍ - str. 42, 43, 44, 45

V rámci pracovních činností doma mamce a taťkovi s něčím pomozte ;-)

PŘ - posílám zápis bezobratlých živočichů (vytiskni a nalep nebo si přepiš)

AJ - posílám další prezentaci, není potřeba nic vyplňovat, jen si projdi, procvič a upevni vysvětlené učivo

       

 

19/3

Milí páťáci, 

musím říci, že jste mě velmi mile překvapili, kolik z vás dodrželo termín a zaslalo vyplněné pracovní listy :-)! Našli se sice někteří, co neposlali vše a od 2 nemám zatím vůbec nic, ale věřím, že to dají brzy do pořádku. Hodně z vás už poslalo také VL, která má termín až do 20/3 - chválím. Je potřeba pracovní listy vyplňovat a posílat k vyhodnocení a založení, protože v této kritické době je to známka, že se doma učení věnujete. Jejich neplnění a neposílání by mohlo ovlivnit vaši známku. Cvičení do sešitů, prosím, také nepodceňujte, ty postupně opravím, až situace dovolí. Děkuji vám za vaši pilnost a také trpělivost, budu se snažit práce postupně opravovat a dávat vám zpětnou vazbu. Pokud bych narazila na nevyplněný prac. list, který jste třeba omylem zaslali, určitě vám dám vědět. 

Na email jsem zaslala další možnost procvičování - Proškoly.cz, tak mrkněte. 

ČJ - ústně cv. 21, 22, 24 / str.115

       ČJ 2 - písemně cv.23/str.115

M - projít stranu 47 - jako model kvádru, na kterém si ukážete podstavy, boční strany a hrany, vám může posloužit krabice s kapesníky 

      písemně do geometrie - přerýsuj a popiš cv.2/str.47 + důkladně pročti růžový rámeček, vypracuj i cv.5/str.47

      dobrovolný úkol - cv.1/str.47 - kdo chce, může složený kvádr nafotit a přílohou poslat na email ;-)

AJ - prezentace na emailu + projít si stranu 40 v učebnici

PŘ - důkladně pročíst str. 65 - 67 + zopakovat látku v zápisu - Třídění živočichů

 

 

18/3

Velmi chválím žáky (a samozřejmě také rodiče, co dohlédli), co mi vypracované listy poslali už 17/3 vyplněné. Skvělé, že tak pilně pracujete! Bylo vás 11. Zbylí máte čas do 18/3, viz níže domluvený termín. Budu se snažit opravit a dát vám do konce týdne postupně vědět, jak jste chybovali, nechybovali. 

ČJ - str.114 /cv. 18, 20 - ústně + důkladně pročíst růžový rámeček

       do ČJ 1 - písemně cv.19/str.114

 

M - do M1 - písemně cv. 11/ str. 56 - dopočítat zbylé 4 příklady + ZK

       Důkladně pročíst str.46, zapsat nadpis do sešitu GEOMETRIE  - KRYCHLE A KVÁDR

       zapsat si tam růžový rámeček - Krychle má 6 stěn tvaru čtverce. Obsahy těchto čtverců jsou a . a. Povrch krychle je součet obsahů                   všech stěn krychle. Povrch značíme písmenem S.  Pro výpočet povrchu krychle používáme vzorec : S = 6 . a . a 

       do geometrie - písemně cv. 6 a, b / str.46

 

AJ - zaslaná prezentace + učit se zpaměti slovíčka 4. A lekce. 

VL - opakovací pracovní list - vznik Rakouska - Uherska - vypracuj a pošli do pátku 20/3

       

 

17/3 

Rozeslala jsem na kontakty možnost nainstalovat Didaktu k procvičení. Vřele doporučuji!!

Všechny pracovní listy k vyplnění a prezentace AJ rozeslána na kontakty.

ČJ - str.113 ústně, vysvětlení ke cv. 13 - rozdíl S SEBOU X SEBOU -  s sebou - jakou se sebou ( pomůcka s tebou )  - Maminko, vezmi mě s sebou - znamená, že ji maminka vezme se sebou. ( S KÝM, S ČÍM mě maminka vezme?) Ale - sebou - jako svým tělem - Nesmíš  sebou škubat! - znamená, škubat svým tělem, zájmeno sebou je bez předložky.(KÝM, ČÍM nesmíš škubat?)

vždy píšu - námi, vámi,  ALE - my (všichni) X mi - mně (od zájmena já ), vy (všichni)

      ČJ 1 - písemně cv.14/str.113

 ČJ - pracovní list - přídavná jména - vypracuj a pošli na email do středy 18/3

 

M - str.56 ústně, projít cvičení, postup, můžeš si pomoci kalkulačkou

     M 1 - písemně cv.4/str.56, cv.11/str.56 - první 4 příklady + ZK

 

PŘ - opakovací pracovní list - zoologické a botanické zahrady - vypracuj a pošli na email do středy 18/3

AJ - procvičovat zapsaná slovíčka ve slovníčku 4. A lekce, podívat se na prezentaci, která je rozeslána na kontaktní emaily

ČTENÍ - str. 41 -  přečti a vyplň pracovní list ke článku -Doma je doma - do středy 18/3

 

 

16/3

Rozeslala jsem na kontakty, co jste mi poslali, zápisy z PŘ (Dokončení třídění rostlin, Třídění živočichů), z VL (První světová válka, Vznik Československa) Doufám, že došly všem v pořádku... Zaslala jsem také možnost si nainstalovat zdarma certifikáty na učení, procvičování a opakování látky, poslala jsem 5. i 4. třídu. (Děti znají, doporučuji.)

ČJ - pročíst stranu 112 a ústně udělat cvičení 10,11,12, vzpomenout si na to, jak jsem vysvětlovala pomůcku, kdy dát mě a mně - buď vědět, ve kterých pádech - naučit se, další varianta - krátká, dlouhá varianta v pádech - 2. pád - beze mě,  beze mne, 3. pád - mi, mně, 4. pád (stejný jako 2. pád) - pro mě, pro mne, 6. pád (stejný jako 3. pád) - o mně (pozor - o mi nejde!!), 7. pád - se mnou

nebo pomůcka tebe - mě, tobě - mně 

nebo pomůcka Vaška - mě, Vaškovi - mně 

do ČJ 2 - cv.9/str.112

- cv.4, 5, 6, 7, 8, 9/55 - ústně

     M 2 - cv.10, 11, 12/str.55 písemně u cv. 11 - zápis, výpočet i odpověď

AJ - procvičit zapsaná slovíčka ve slovníčku - 4. A - What´s the time, please?

      Pracovní sešit - cv.4,5/str.31   I can - stačí si zodpovědět ústně a zaškrtnout pak odpovědi - buď ANO nebo POTŘEBUJI DALŠÍ PROCVIČOVÁNÍ

VL, PŘ - učit se nové zápisy, nachystám na opakování pracovní listy

 

13/3

Vážení rodiče, milí páťáci, 

děkuji za rychlou reakci většiny a za vaše emaily. Prosím ty, kteří se ještě neozvali, aby kontakt poslali. 

Sešity budu vybírat ve čtvrtek 19/3 (od 9 do 13), stačí, aby dítko zazvonilo na sborovnu, pro sešity si přijdu nebo možná nachystám krabici před školu...Vše do té doby ještě upřesním - tzn., které sešity budu chtít. V pondělí si je děti budou moci stejným způsobem vyzvedávat. Pondělky, středy a čtvrtky jsem od 9-13hod. ve škole. Kdyby někdo dopsal sešit, může se v tyto dny do školy zastavit pro nový. Pokud pošlu elektronicky nějaký pracovní list, prosím o jeho vyplnění a odeslání ke kontrole na náš založený email. Dopředu upozorňuji, že zadané úkoly a pracovní listy je třeba vypracovávat a dále se snažit nezanedbávat domácí přípravu. Až se situace uklidní, budeme pak o to intenzivněji pracovat ve škole. Postupně budu vypracovávat i zápisy do VL a PŘ, můžete si je pak v klidu dovytisknout a nalepit (popřípadě přepsat). Proto potřebuji, abych měla všechny kontakty. Mám v plánu Vám ještě přeposlat další stránky, na kterých si žáci mohou sami online procvičovat látku a nechat si ji i zkontrolovat, mohou tak dané učivo i lépe pochopit. I níže uvedené odkazy (včera vypsané) na procvičení žákům mohou pomoci, vyzkoušejte - např. přídavná jména, deset. čísla...

Chválím vás a děkuji za snahu a trpělivost, která je v této době obzvlášť potřebná. 

ČJ - pročíst stranu 111, zodpovědět si otázky pod článkem. 

      do ČJ 2 - cv.6/str.110 (můžete vytisknout a doplnit nebo přepsat)

M - dokončit stranu ústně - u slovních příkladů si říci alespoň postup a vypočítat si na kalkulačce, u cvičení 20/str.53 - zkusit si sami na papír  

      (nebo do cvičného sešitu) alespoň pár příkladů i se zkouškou (ve vlastním zájmu)

      M 2 -  cv. 1,2,3/str.55

Čtení - 38,39,40 - zodpovědět si otázky pod články

 

12/3

Vážení rodiče, milí žáci!

Jelikož jsme v současné době vystaveni nelehké situaci pro mě i pro vás, kdy je část učitelských povinností přesunuta na rodiče a děti, budete muset hodně pracovat samostatně. Naše komunikace bude fungovat přes tyto webové stránky a nově vytvořený mail :

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Na tento email vás prosím poslat ZPĚTNOU vazbu, abych měla kontakt, kam posílat zápisy VL, PŘ a případné pracovní listy k vyplnění. Zda budete využívat svůj rodičovský email nebo email dítěte nechám už na vašem rozhodnutí. Bude mi sloužit jako kontakt s vámi a kontrola, že byla zadaná práce vypracována od všech žáků.

Do předmětu POKAŽDÉ prosím vepsat JMÉNO ŽÁKA. 

Vždy ve čtvrtek od 9 do 13 hodin bude nutno odevzdat ke kontrole sešity, které vypíšu na web a v pondělí od 9 do 13 hodin nutno vyzvednout pro další práci.

Práci v sešitech a pracovní listy vyhodnotím a pracovní listy (emaily) si budu zakládat.

Věřím, že naše spolupráce bude fungovat a přeji nám všem hodně sil a zdraví :-).

V případě nutnosti se na mě můžete obrátit na mém telef. čísle, které máte k dispozici. 

 

Níže vám zasílám odkazy k možnosti procvičení online. 

www.onlinecviceni.cz (slouží k procvičení ČJ i M)

www.matika.in

www.gramar.in (ČJ a čtení s porozuměním - může posloužit i k přijímacím zkouškám na gymnázium)

www.skolakov.eu (ČJ, M, AJ)

zsbcupice.cz (výukové materiály - 1. stupeň, k procvičování angličtiny)

 

Peníze za zrušení školy v přírodě budou vráceny. Se srdečným pozdravem, M. Zálešáková.

 

ČJ - str. 109 ústně, druhy zájmen a příklady se učit nazpaměť - viz papír v ČJ 1, str. 110 /cv. 4 - ústně - rozlišení zájmen tázacích a vztažných 

      Jeli toto zájmeno užito ve větě jednoduché - je to zájmeno tázací. (Kdo z vás tam půjde?)

      Jeli toto zájmeno užito jako spojovací výraz v souvětí - je to zájmeno vztažné. (Já nevím, kdo to udělal.)

      str. 110/cv.7 ústně

      str. 110/cv. 5 písemně do ČJ 2 (není nutno plnit úkoly pod cvičením, pilní mohou úkoly pod cvičením vypracovat ústně; kdo má možnost, může si doma cvičení vytisknout a nalepit, kdo nemá, musí přepsat ručně)

 

M - cv.2,3,4,5,6,8/str.52 ústně, u slovních úloh alespoň postup a možnost počítat i s kalkulačkou pro urychlení, 

      M 2 - cv.12/str.53, cv.15/str.53

 

AJ - pracovní sešit - cv.4/str.29 ústně, str.30 celá písemně (cviční 1,2,3)- doplň dle instrukcí a návodných vzorů u cvičení.

VL - přečíst str. 61 - 64, zápis k první světové válce bude poslán na váš email, který mi zašlete na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. (vysvětlení viz výše), zápis si můžete přepsat nebo okopírovat a nalepit - dle vašich možností

PŘ - přečíst Třídění živočichů - 61 - 67, zápis - viz vysvětlení u VL

 

11/3

DÚ - udělat ve všech sešitech ČJ i M opravy.

ČJ - projít cvičení v sešitech ČJ 1 a ČJ 2 - zaměřit se na chyby - správně odůvodnit, zopakovat určování přídavných jmen.

V ČJ 1 - projít a naučit se zpaměti druhy zájmen a jejich příklady (viz nalepený papír)

M - procvičit na příkladech z učebnice sčítání, odčítání a zaokrouhlování desetinných čísel

AJ - procvičování slovní zásoby 3. lekce, zapsat do slovníčku slovíčka 4.A lekce

VL - v učebnici pročíst látku - 1. světová válka