Ceník stravného

V době prázdnin a ředitelského volna jsou obědy žákům odhlašovány, děti nemají nárok na zlevněné obědy.

Rodiče mohou přihlásit děti na stravu za plnou cenu. Na základě zákona č. 561/2004 Sb., o základním a středním vzdělávání / školský zákon / a vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování mají žáci a studenti nárok na stravování v době jejich pobytu ve škole a první den nepřítomnosti.

Pokud by se chtěli žáci stravovat o prázdninách či ředitelském volnu nebo si obědy odebírat v době nemoci, možné to je, ale pouze za plnou cenu oběda, tzn. včetně mzdových a věcných nákladů.

Ceník stravného

 

 věková kategorie žákavěková kategorie dětí MŠ
Den se školním vyučováním7-10 let11-14 letMŠ do 6 letMŠ od 7 let
– žák je přítomen25,00 Kč28,00 Kč44,00 Kč48,00 Kč
– nemocen51,00 Kč54,00 Kč70,00 Kč74,00 Kč
Období prázdnin, řed.volna ( platí i při pobytu žáka ve  školní družině mimo vyučování )51,00 Kč54,00 Kč70,00 Kč74,00 Kč
Scroll to Top