Copyright 2018 - Custom text here

Standardní činnosti školního speciálního pedagoga

Depistážní činnost - vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich zařazení do speciálně pedagogické péče.

Diagnostická a intervenční činnost - diagnostika speciálních vzdělávacích potřeb žáka, analýza získaných zjištění a jejich vyhodnocení, vytyčení hlavních problémů žáka, stanovení plánu pedagogické podpory v rámci školy i mimo ni.

Provádění intervenční činnosti nebo její zajištění (reedukace, intervence, kompenzace,speciálně vzdělávací činnosti).

Particicpace na vytvoření individuálního vzdělávacího plánu. Průběžné hodnocení účinnosti navržených opatření, realizace úprav.

Úpravy školního prostředí - zajištění speciálně pedagogických pomůcek a didaktických materiálů.

Speciálně pedagogické intervence pro žáky, zákonné zástupce a pedagogy školy.

A další...Participace na kariérovém poradenství. Konzultace s pracovníky specializovaných poradenských a dalších pracovišť. Metodická a koordinační činnost - příprava a průběžná úprava podmínek pro integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole. Metodické činnosti pro pedagogy školy - specifika výuky a možnosti žáků dle druhu a stupně zdravotního postižení. Koordinace a metodické vedení pedagogických asistentů ve škole.

Základní škola Čebín

Čebín 118

66423, Čebín

mail. zscebin@email.cz

tel. +420 549 424 150

IČO: 75023211

Ředitelka školy

Mgr. Alena Skácelová