TÝDENNÍ PLÁN NA 38. ŠKOLNÍ TÝDEN – OD 20.5. – 24.5. 2019

 

 

VÝUKA

 

 

Párové souhlásky

str. 98 - 100

PSANÍ

Písanka II str. 29 - 30

ČJ

ČTENÍ

Jak se hadici narodily děti a jak je Radovan zachránil

str. 98 - 99

Ma

POČETNÍ OPERACE DO 20 – SČÍTÁNÍ, ODČÍTÁNÍ

POROVNÁVÁNÍ – VĚTŠÍ, MENŠÍ, ROVNÁ SE

MATEMATICKÉ HRY, FINANČNÍ GRAMOTNOST

SLOVNÍ ÚLOHY

PŘIROZENÁ ČÍSLA DO 100

ODČÍTÁNÍ DO 100 S PŘECHODEM PŘES 10

NÁSOBILKA 2, 3, 4, 5, 6

MATEMATIKA - STR. 57 - 60

PRV

Na louce

STR. 50 - 51

 

 

TÝDENNÍ PLÁN NA 37. ŠKOLNÍ TÝDEN – OD 13.5. – 17.5. 2019

 

13.5. v 16:00 DEM MATEK

17:00 ZAHRADNÍ SLAVNOST

VÝUKA

 

 

Párové souhlásky

str. 97 - 98

PSANÍ

Písanka II str. 28

ČJ

ČTENÍ

Jak stavěli metro

str. 96 - 97

Ma

POČETNÍ OPERACE DO 20 – SČÍTÁNÍ, ODČÍTÁNÍ

POROVNÁVÁNÍ – VĚTŠÍ, MENŠÍ, ROVNÁ SE

MATEMATICKÉ HRY, FINANČNÍ GRAMOTNOST

SLOVNÍ ÚLOHY

PŘIROZENÁ ČÍSLA DO 100

ODČÍTÁNÍ DO 100 S PŘECHODEM PŘES 10

NÁSOBILKA 2, 3, 4, 5

MATEMATIKA - STR. 49 - 52

PRV

HOSPODÁŘSKÁ ZVÍŘATA

STR. 48 - 49

 

 

 

 

TÝDENNÍ PLÁN NA 36. ŠKOLNÍ TÝDEN – OD 6.5. – 10.5. 2019

7. 5. BRANNÝ DEN

8.5. STÁTNÍ SVÁTEK

13.5. DEM MATEK

VÝUKA

 

 

Párové souhlásky

str. 96 - 97

PSANÍ

Písanka II str. 27

ČJ

ČTENÍ

Slonům vstup zakázán str. 88 – 89

str. 90 - 91

Ma

POČETNÍ OPERACE DO 20 – SČÍTÁNÍ, ODČÍTÁNÍ

POROVNÁVÁNÍ – VĚTŠÍ, MENŠÍ, ROVNÁ SE

MATEMATICKÉ HRY, FINANČNÍ GRAMOTNOST

SLOVNÍ ÚLOHY

PŘIROZENÁ ČÍSLA DO 100

ODČÍTÁNÍ DO 100 S PŘECHODEM PŘES 10

NÁSOBILKA 2, 3, 4, 5

MATEMATIKA - STR. 45 - 46

PRV

STROMY A KVĚTINY NA JAŘE, PTÁCI NA JAŘE

STR. 46 - 47

 

 

 

 

TÝDENNÍ PLÁN NA 35. ŠKOLNÍ TÝDEN – OD 29.4. – 3.5. 2019

29.4. - 30.4. ředitelské volno

VÝUKA

 

 

Opakování

str. 93 - 94

PSANÍ

Písanka II str. 26

ČJ

ČTENÍ

Slonům vstup zakázán str. 88 - 89

Ma

POČETNÍ OPERACE DO 20 – SČÍTÁNÍ, ODČÍTÁNÍ

POROVNÁVÁNÍ – VĚTŠÍ, MENŠÍ, ROVNÁ SE

MATEMATICKÉ HRY, FINANČNÍ GRAMOTNOST

SLOVNÍ ÚLOHY

PŘIROZENÁ ČÍSLA DO 100

SČÍTÁNÍ A ODČÍTÁNÍ DO 100 S PŘECHODEM PŘES 10

JEDNOTKY DÉLKY

NÁSOBILKA 2, 3, 4, 5

MATEMATIKA - STR. 41 - 43

PRV

STROMY A KVĚTINY NA JAŘE, PTÁCI NA JAŘE

STR. 46 - 47

 

 

 

 

 

 

 

TÝDENNÍ PLÁN NA 33. ŠKOLNÍ TÝDEN – OD 15.4. – 19. 4. 2019

16.4. výroba velikonočního kuřete

17.4. 1. lekce plavání

18.4. - 22.4. velikonoční prázdniny

VÝUKA

 

 

Skupiny BĚ, PĚ, VĚ, MĚ

str. 88 - 90

PSANÍ

Písanka II str. 24 - 25

ČJ

ČTENÍ

Slonům vstup zakázán str. 88 - 89

Ma

POČETNÍ OPERACE DO 20 – SČÍTÁNÍ, ODČÍTÁNÍ

POROVNÁVÁNÍ – VĚTŠÍ, MENŠÍ, ROVNÁ SE

MATEMATICKÉ HRY, FINANČNÍ GRAMOTNOST

SLOVNÍ ÚLOHY

PŘIROZENÁ ČÍSLA DO 100

ODČÍTÁNÍ DO 100 S PŘECHODEM PŘES 10

JEDNOTKY DÉLKY

NÁSOBILKA 2, 3, 4

MATEMATIKA - STR. 20 - 22

PRV

STROMY A KVĚTINY NA JAŘE, PTÁCI NA JAŘE

STR. 46 - 47

 

 

TÝDENNÍ PLÁN NA 32. ŠKOLNÍ TÝDEN – OD 8.4. – 12. 4. 2019

8.4. 3. čtvrtletní práce z PRV

10.4. fotograf

 

VÝUKA

 

 

Skupiny DĚ, TĚ, NĚ

str. 85 - 87

PSANÍ

Písanka II str. 22 - 23

ČJ

ČTENÍ

Slonům vstup zakázán str. 88 - 89

Ma

POČETNÍ OPERACE DO 20 – SČÍTÁNÍ, ODČÍTÁNÍ

POROVNÁVÁNÍ – VĚTŠÍ, MENŠÍ, ROVNÁ SE

MATEMATICKÉ HRY, FINANČNÍ GRAMOTNOST

SLOVNÍ ÚLOHY

PŘIROZENÁ ČÍSLA DO 100

ODČÍTÁNÍ DO 100 S PŘECHODEM PŘES 10

JEDNOTKY DÉLKY

NÁSOBILKA 2, 3, 4

MATEMATIKA - STR. 15 - 18

PRV

STROMY A KVĚTINY NA JAŘE, PTÁCI NA JAŘE

STR. 45 - 46

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÝDENNÍ PLÁN NA 31. ŠKOLNÍ TÝDEN – OD 1.4. – 5. 4. 2019

4.4. 3. čtvrtletní práce z ČJ

5.4. 3. čtvrtletní práce z M

 

VÝUKA

 

 

Skupiny DĚ, TĚ, NĚ

str. 84 - 86

PSANÍ

Písanka II str. 20 - 22

ČJ

ČTENÍ

MATYLDA str. 86 - 87

Ma

POČETNÍ OPERACE DO 20 – SČÍTÁNÍ, ODČÍTÁNÍ

POROVNÁVÁNÍ – VĚTŠÍ, MENŠÍ, ROVNÁ SE

MATEMATICKÉ HRY, FINANČNÍ GRAMOTNOST

SLOVNÍ ÚLOHY

PŘIROZENÁ ČÍSLA DO 100

ODČÍTÁNÍ DO 100 S PŘECHODEM PŘES 10

JEDNOTKY DÉLKY

NÁSOBILKA 2, 3, 4

MATEMATIKA - STR. 15 - 18

PRV

STROMY A KVĚTINY NA JAŘE, VÝVOJ PLODU

STR. 45

 

 

TÝDENNÍ PLÁN NA 30. ŠKOLNÍ TÝDEN – OD 25.3. – 29. 3. 2019

 

 

VÝUKA

 

 

SLABIKOTVORNÉ SOUHLÁSKY

PODSTATNÁ JMÉNA, PŘEDLOŽKY

str. 78 - 80

PSANÍ

Písanka II str. 17 - 18

ČJ

ČTENÍ

TEREZKA NEBUDE PRAŠIVÁ str. 82 - 83

Ma

POČETNÍ OPERACE DO 20 – SČÍTÁNÍ, ODČÍTÁNÍ

POROVNÁVÁNÍ – VĚTŠÍ, MENŠÍ, ROVNÁ SE

MATEMATICKÉ HRY, FINANČNÍ GRAMOTNOST

SLOVNÍ ÚLOHY

PŘIROZENÁ ČÍSLA DO 100

SČÍTÁNÍ DO 100 S PŘECHODEM PŘES 10

JEDNOTKY DÉLKY

NÁSOBILKA 2, 3

MATEMATIKA - STR. 10 - 14

PRV

PROMĚNY PŘÍRODY NA JAŘE

STR. 44 - 45

 

 

 

 

TÝDENNÍ PLÁN NA 29. ŠKOLNÍ TÝDEN – OD 18.3. – 22. 3. 2019

21.3. v 15:00 POSEZENÍ S PÍSNIČKOU pro babičky a dědečky

 

VÝUKA

 

 

VLASTNÍ JMÉNA

PODSTATNÁ JMÉNA

str. 75 - 77

PSANÍ

Písanka II str. 14 - 16

ČJ

ČTENÍ

HÁDANKOVÁ POHÁDKA str. 80

Ma

MATEMATICKÉ HRY, FINANČNÍ GRAMOTNOST

SLOVNÍ ÚLOHY

PŘIROZENÁ ČÍSLA DO 100

SČÍTÁNÍ DO 100 S PŘECHODEM DESÍTKY

NÁSOBILKA 2,3

MATEMATIKA - str. 5 - 8

PRV

PRÁCE A VOLNÝ ČAS, SUROVINY A VÝROBKY

STR. 41 - 42

 

 

TÝDENNÍ PLÁN NA 28. ŠKOLNÍ TÝDEN – OD 11.3. – 15. 3. 2019

14.3. v 16:30 třídní schůzky

 

VÝUKA

 

 

SLABIKOTVORNÉ SOUHLÁSKY

PODSTATNÁ JMÉNA

str. 72 - 774

PSANÍ

Písanka II str. 12 - 13

ČJ

ČTENÍ

JAK SE ŠKUBÁNEK VYKLUBAL str. 78 - 79

Ma

POČETNÍ OPERACE DO 20 – SČÍTÁNÍ, ODČÍTÁNÍ

POROVNÁVÁNÍ – VĚTŠÍ, MENŠÍ, ROVNÁ SE

MATEMATICKÉ HRY, FINANČNÍ GRAMOTNOST

SLOVNÍ ÚLOHY

PŘIROZENÁ ČÍSLA DO 100

ODČÍTÁNÍ V OBORU DO 100 POMOCÍ ROZKLADU

POČÍTÁNÍ SE ZÁVORKAMI

DÉLKA ÚSEČKY

NÁSOBILKA 2

MATEMATIKA - dokončení pracovního sešitu 2

PRV

PRÁCE A VOLNÝ ČAS, SUROVINY A VÝROBKY

STR. 41 - 42

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÝDENNÍ PLÁN NA 27. ŠKOLNÍ TÝDEN – OD 4.3. – 8. 3. 2019

4. 3. V. lekce lyžování

 

VÝUKA

 

 

MĚKKÉ A TVRDÉ SOUHLÁSKY- opakování

OBOJETNÉ SOUHLÁSKY

str. 68 - 70

PSANÍ

Písanka II str. 10 - 11

ČJ

ČTENÍ

JARO - Princezna Jablůňka str. 74 - 75 

Ma

POČETNÍ OPERACE DO 20 – SČÍTÁNÍ, ODČÍTÁNÍ

POROVNÁVÁNÍ – VĚTŠÍ, MENŠÍ, ROVNÁ SE

MATEMATICKÉ HRY, FINANČNÍ GRAMOTNOST

SLOVNÍ ÚLOHY

PŘIROZENÁ ČÍSLA DO 100

ODČÍTÁNÍ V OBORU DO 100 POMOCÍ ROZKLADU

POČÍTÁNÍ SE ZÁVORKAMI

DÉLKA ÚSEČKY

NÁSOBILKA 2

MATEMATIKA STR. 56 – 57, 61 - 62

PRV

ORIENTACE V ČASE

STR. 38 - 39

 

 

 

 

 

 

 

TÝDENNÍ PLÁN NA 26. ŠKOLNÍ TÝDEN – OD 25.2. – 1. 3. 2019

1.3. HÁZENÁ KUŘIM

4. 3. V. lekce lyžování

Někteří žáci docházeli na hodiny intervence 1x14 dní v pondělí 5. vyuč. hodinu. Tyto hodiny jsou od 2. pololetí zrušeny. S dětmi budu pracovat individuálně dle jejich potřeb 1x14 dní 4.vyučovací hodinu. Monika Křížová (školní speciální pedagog).

 

 

VÝUKA

 

 

MĚKKÉ A TVRDÉ SOUHLÁSKY- PROCVIČOVÁNÍ

str. 65 - 67

PSANÍ

Písanka II str. 8 - 10

ČJ

ČTENÍ

VAN MINH , str. 72 - 73

Ma

POČETNÍ OPERACE DO 20 – SČÍTÁNÍ, ODČÍTÁNÍ

POROVNÁVÁNÍ – VĚTŠÍ, MENŠÍ, ROVNÁ SE

MATEMATICKÉ HRY, FINANČNÍ GRAMOTNOST

SLOVNÍ ÚLOHY

PŘIROZENÁ ČÍSLA DO 100

ODČÍTÁNÍ V OBORU DO 100 POMOCÍ ROZKLADU

POČÍTÁNÍ SE ZÁVORKAMI

DÉLKA ÚSEČKY

MATEMATIKA STR. 52 - 56

PRV

ORIENTACE V ČASE

STR. 35 -37

 

 

 

 

 

 

TÝDENNÍ PLÁN NA 25. ŠKOLNÍ TÝDEN – OD 18.2. – 22.2. 2019

4. 3. V. lekce lyžování

 

VÝUKA

 

 

MĚKKÉ SOUHLÁSKY- PROCVIČOVÁNÍ

str. 61 - 63

PSANÍ

Písanka II str. 5 - 6

ČJ

ČTENÍ

HRAJEME SI NA STROMA A VÍTR STR. 70 - 71

Ma

POČETNÍ OPERACE DO 20 – SČÍTÁNÍ, ODČÍTÁNÍ

POROVNÁVÁNÍ – VĚTŠÍ, MENŠÍ, ROVNÁ SE

MATEMATICKÉ HRY, FINANČNÍ GRAMOTNOST

SLOVNÍ ÚLOHY

PŘIROZENÁ ČÍSLA DO 100

ODČÍTÁNÍ V OBORU DO 100 POMOCÍ ROZKLADU

POČÍTÁNÍ SE ZÁVORKAMI

TĚLESA

MATEMATIKA STR. 46 - 50

PRV

ORIENTACE V ČASE

STR. 35 -36

 

 

 

TÝDENNÍ PLÁN NA 23. ŠKOLNÍ TÝDEN – OD 4.2. – 8.2. 2019

7.1. IV. lekce lyžování

Sraz : 7.15 hod. u školy, odjezd 7.35 hod.

Do 4.1. přinést doklad o seřízení lyží (netýká se dětí, které si výbavu půjčují)

S sebou: 1.Batůžek se svačinou a pitím (pokud možno teplé), s náhradními rukavicemi.

                2.Batoh (obal na lyžáky): Lyžařské boty, helma, v igelitovém sáčku náhradní ponožky.

                3.Lyže ve vaku (obalu).

                4. Věci na  převlečení do ŠD.

Oblečení: termoprádlo, lyžařská bunda a kalhoty, teplé ponožky, mikina, lyžařské rukavice, čepice a  

              kukla pod helmu.

VŠE MUSÍ MÍT DĚTI PODEPSANÉ !!!!  (i batohy a obaly na boty a lyže)

Prosíme Vás, seznamte děti se svými věcmi, aby si je poznaly.

6.2. Sportovní den s Šárkou Kašpárkovou – ve středu budou mít děti sportovní oblečení a obuv do tělocvičny.

VÝUKA

 

 

MĚKKÉ SOUHLÁSKY- PROCVIČOVÁNÍ

str. 59 - 61

PSANÍ

Písanka II str. 5 - 6

ČJ

ČTENÍ

CO PROVEDL ČARODĚJ str. 66 - 67

Ma

POČETNÍ OPERACE DO 20 – SČÍTÁNÍ, ODČÍTÁNÍ

POROVNÁVÁNÍ – VĚTŠÍ, MENŠÍ, ROVNÁ SE

MATEMATICKÉ HRY, FINANČNÍ GRAMOTNOST

SLOVNÍ ÚLOHY

PŘIROZENÁ ČÍSLA DO 100

ODČÍTÁNÍ V OBORU DO 100 POMOCÍ ROZKLADU

POČÍTÁNÍ SE ZÁVORKAMI

TĚLESA

MATEMATIKA STR. 43 - 45

PRV

ORIENTACE V ČASE

STR. 34 -35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÝDENNÍ PLÁN NA 22. ŠKOLNÍ TÝDEN – OD 28.1. – 1.2. 2019

7.1. IV. lekce lyžování

Sraz : 7.15 hod. u školy, odjezd 7.35 hod.

Do 4.1. přinést doklad o seřízení lyží (netýká se dětí, které si výbavu půjčují)

S sebou: 1.Batůžek se svačinou a pitím (pokud možno teplé), s náhradními rukavicemi.

                2.Batoh (obal na lyžáky): Lyžařské boty, helma, v igelitovém sáčku náhradní ponožky.

                3.Lyže ve vaku (obalu).

                4. Věci na  převlečení do ŠD.

Oblečení: termoprádlo, lyžařská bunda a kalhoty, teplé ponožky, mikina, lyžařské rukavice, čepice a  

              kukla pod helmu.

VŠE MUSÍ MÍT DĚTI PODEPSANÉ !!!!  (i batohy a obaly na boty a lyže)

Prosíme Vás, seznamte děti se svými věcmi, aby si je poznaly.

Termíny lekcí: 7.1., 14.1., 21.1.,28.1., 4.2.

31.1. VYSVĚDČENÍ

1. 2. - POLOLETNÍ PRÁZDNINY

VÝUKA

 

 

MĚKKÉ SOUHLÁSKY- PROCVIČOVÁNÍ

Str. 57 - 59

PSANÍ

Písanka II str. 4 - 5

ČJ

ČTENÍ

JAK ROZHNĚVALI VÍLU DUNU STR. 62 - 63

Ma

POČETNÍ OPERACE DO 20 – SČÍTÁNÍ, ODČÍTÁNÍ

POROVNÁVÁNÍ – VĚTŠÍ, MENŠÍ, ROVNÁ SE

MATEMATICKÉ HRY, FINANČNÍ GRAMOTNOST

SLOVNÍ ÚLOHY

PŘIROZENÁ ČÍSLA DO 100

ODČÍTÁNÍ V OBORU DO 100 POMOCÍ ROZKLADU

POČÍTÁNÍ SE ZÁVORKAMI

TĚLESA

MATEMATIKA STR. 41 - 44

PRV

ORIENTACE V ČASE

STR. 34 -35

 

 

 

 

 

TÝDENNÍ PLÁN NA 21. ŠKOLNÍ TÝDEN – OD 21.1. – 25.1. 2019

21.1. III. lekce lyžování

Sraz : 7.15 hod. u školy, odjezd 7.35 hod.

Do 4.1. přinést doklad o seřízení lyží (netýká se dětí, které si výbavu půjčují)

S sebou: 1.Batůžek se svačinou a pitím (pokud možno teplé), s náhradními rukavicemi.

                2.Batoh (obal na lyžáky): Lyžařské boty, helma, v igelitovém sáčku náhradní ponožky.

                3.Lyže ve vaku (obalu).

                4. Věci na  převlečení do ŠD.

Oblečení: termoprádlo, lyžařská bunda a kalhoty, teplé ponožky, mikina, lyžařské rukavice, čepice a  

                  kukla pod helmu.

VŠE MUSÍ MÍT DĚTI PODEPSANÉ !!!!  (i batohy a obaly na boty a lyže)

Prosíme Vás, seznamte děti se svými věcmi, aby si je poznaly.

Termíny lekcí: 7.1., 14.1., 21.1.,28.1., 4.2.

25. 1. - písemná práce z PRVOUKY

VÝUKA

 

 

TVRDÉ SOUHLÁSKY- OPAKOVÁNÍ

MĚKKÉ SOUHLÁSKY

Str. 55 - 57

PSANÍ

Písanka II str. 2 - 3

ČJ

ČTENÍ

JAK ROZHNĚVALI VÍLU DUNU STR. 62 - 63

Ma

POČETNÍ OPERACE DO 20 – SČÍTÁNÍ, ODČÍTÁNÍ

POROVNÁVÁNÍ – VĚTŠÍ, MENŠÍ, ROVNÁ SE

MATEMATICKÉ HRY, FINANČNÍ GRAMOTNOST

SLOVNÍ ÚLOHY

PŘIROZENÁ ČÍSLA DO 100

ODČÍTÁNÍ V OBORU DO 100 POMOCÍ ROZKLADU

POČÍTÁNÍ SE ZÁVORKAMI

TĚLESA

MATEMATIKA STR. 36 - 39

PRV

ČLOVĚK – PÉČE O ZDRAVÍ, NEMOC, ÚRAZ

STR. 28 - 29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÝDENNÍ PLÁN NA 20. ŠKOLNÍ TÝDEN – OD 14.1. – 18.1. 2019

7.1. II. lekce lyžování

Sraz : 7.15 hod. u školy, odjezd 7.35 hod.

Do 4.1. přinést doklad o seřízení lyží (netýká se dětí, které si výbavu půjčují)

S sebou: 1.Batůžek se svačinou a pitím (pokud možno teplé), s náhradními rukavicemi.

                2.Batoh (obal na lyžáky): Lyžařské boty, helma, v igelitovém sáčku náhradní ponožky.

                3.Lyže ve vaku (obalu).

                4. Věci na  převlečení do ŠD.

Oblečení: termoprádlo, lyžařská bunda a kalhoty, teplé ponožky, mikina, lyžařské rukavice, čepice a  

                  kukla pod helmu.

VŠE MUSÍ MÍT DĚTI PODEPSANÉ !!!!  (i batohy a obaly na boty a lyže)

Prosíme Vás, seznamte děti se svými věcmi, aby si je poznaly.

Termíny lekcí: 7.1., 14.1., 21.1.,28.1., 4.2.

16. 1. - písemná práce z českého jazyka

18. 1. - písemná práce z matematiky

 

VÝUKA

 

 

TVRDÉ SOUHLÁSKY

Str. 52 - 54

PSANÍ

písanka str. 39 - 40

ČJ

ČTENÍ

O nemocném králi, Jak vařili povidla str. 58 - 61

Ma

POČETNÍ OPERACE DO 20 – SČÍTÁNÍ, ODČÍTÁNÍ

POROVNÁVÁNÍ – VĚTŠÍ, MENŠÍ, ROVNÁ SE

MATEMATICKÉ HRY, FINANČNÍ GRAMOTNOST

SLOVNÍ ÚLOHY

PŘIROZENÁ ČÍSLA DO 100

ODČÍTÁNÍ V OBORU DO 100 POMOCÍ ROZKLADU

POČÍTÁNÍ SE ZÁVORKAMI

TĚLESA

MATEMATIKA STR. 33 - 36

PRV

ČLOVĚK – STAVBA TĚLA, KOSTRA, ORGÁNY, SMYSLY

STR. 26 - 28

TÝDENNÍ PLÁN NA 19. ŠKOLNÍ TÝDEN – OD 7.1. – 11.1. 2019

7.1. I. lekce lyžování

Sraz : 7.15 hod. u školy, odjezd 7.35 hod.

Do 4.1. přinést doklad o seřízení lyží (netýká se dětí, které si výbavu půjčují)

S sebou: 1.Batůžek se svačinou a pitím (pokud možno teplé), s náhradními rukavicemi.

                2.Batoh (obal na lyžáky): Lyžařské boty, helma, v igelitovém sáčku náhradní ponožky.

                3.Lyže ve vaku (obalu).

                4. Věci na  převlečení do ŠD.

Oblečení: termoprádlo, lyžařská bunda a kalhoty, teplé ponožky, mikina, lyžařské rukavice, čepice a  

                  kukla pod helmu.

VŠE MUSÍ MÍT DĚTI PODEPSANÉ !!!!  (i batohy a obaly na boty a lyže)

Prosíme Vás, seznamte děti se svými věcmi, aby si je poznaly.

Termíny lekcí: 7.1., 14.1., 21.1.,28.1., 4.2.

 

VÝUKA

 

 

TVRDÉ SOUHLÁSKY

Str. 50 - 52

PSANÍ

písanka str. 37 -39

ČJ

ČTENÍ

O uzdravené princezně, Pohádka třetí str. 52 - 54

Ma

POČETNÍ OPERACE DO 20 – SČÍTÁNÍ, ODČÍTÁNÍ

POROVNÁVÁNÍ – VĚTŠÍ, MENŠÍ, ROVNÁ SE

MATEMATICKÉ HRY, FINANČNÍ GRAMOTNOST

SLOVNÍ ÚLOHY

PŘIROZENÁ ČÍSLA DO 100

ODČÍTÁNÍ V OBORU DO 100 POMOCÍ ROZKLADU

MATEMATIKA STR. 29 - 33

PRV

PŘÍRODA V ZIMĚ

STR. 24 - 25

 

 

 

TÝDENNÍ PLÁN NA 16. ŠKOLNÍ TÝDEN – OD 17.12. - 21.12. 2018

sbíráme zbytky tužek a pastelek – ŠPAČKOŠ

17.12. vánoční koncert v kostel 16:30 hod.

21.12. vánoční besídka, prosím rodiče, aby nezapomněli na naši dohodu (pod stromeček)

VÝUKA

 

 

TVRDÉ SOUHLÁSKY

Str. 48 - 50

PSANÍ

písanka str. 35 - 36

ČJ

ČTENÍ

DOPIS JEŽÍŠKOVI. KRTEK A VÁNOCE

Str. 48 - 51

Ma

POČETNÍ OPERACE DO 20 – SČÍTÁNÍ, ODČÍTÁNÍ

POROVNÁVÁNÍ – VĚTŠÍ, MENŠÍ, ROVNÁ SE

MATEMATICKÉ HRY, FINANČNÍ GRAMOTNOST

SLOVNÍ ÚLOHY

POROVNÁVÁNÍ ÚSEČEK

PŘIROZENÁ ČÍSLA DO 100

ZAOKROUHLOVÁNÍ NA DESÍTKY, JEDNOTKY DÉLKY

MATEMATIKA STR. 24 - 27

PRV

PŘÍRODA V ZIMĚ

STR. 24 - 25

 

 

 

TÝDENNÍ PLÁN NA 15. ŠKOLNÍ TÝDEN – OD 10.12. - 14.12. 2018

sbíráme zbytky tužek a pastelek – ŠPAČKOŠ

VÝUKA

 

 

TYKÁNÍ, VYKÁNÍ, OPAKOVÁNÍ UČIVA O SAMOHLÁSKÁCH

TVRDÉ SOUHLÁSKY

Str. 44 - 46

PSANÍ

písanka str. 33 - 35

ČJ

ČTENÍ

VÁNOCE

Str. 46-48

Ma

POČETNÍ OPERACE DO 20 – SČÍTÁNÍ, ODČÍTÁNÍ

POROVNÁVÁNÍ – VĚTŠÍ, MENŠÍ, ROVNÁ SE

MATEMATICKÉ HRY, FINANČNÍ GRAMOTNOST

SLOVNÍ ÚLOHY

POROVNÁVÁNÍ ÚSEČEK

PŘIROZENÁ ČÍSLA DO 100

ZAOKROUHLOVÁNÍ NA DESÍTKY

MATEMATIKA STR. 19 -23

PRV

NÁŠ DOMOV, OBEC, HLAVNÍ MĚSTO

UČEBNICE STR. 21 - 22

 

 

 

 

 

 

TÝDENNÍ PLÁN NA 14. ŠKOLNÍ TÝDEN – OD 26.11. - 30.11. 2018

sbíráme zbytky tužek a pastelek – ŠPAČKOŠ

3.12. ČERTOVSKÝ ŠPLH

5. 12.MIKULÁŠ

VÝUKA

 

 

KRÁTKÉ A DLOUHÉ SAMOHLÁSKY

Str. 40 - 44

PSANÍ

písanka str. 29 - 31

ČJ

ČTENÍ

SEN PRO MEDVÍDKA

Str. 40 -42

Ma

POČETNÍ OPERACE DO 20 – SČÍTÁNÍ, ODČÍTÁNÍ

POROVNÁVÁNÍ – VĚTŠÍ, MENŠÍ, ROVNÁ SE

MATEMATICKÉ HRY, FINANČNÍ GRAMOTNOST

SLOVNÍ ÚLOHY

POROVNÁVÁNÍ ÚSEČEK

PŘIROZENÁ ČÍSLA DO 100

MATEMATIKA STR. 13 -17

PRV

MOJE RODINA

UČEBNICE STR. 18 - 19

 

 

 

 

 

TÝDENNÍ PLÁN NA 13. ŠKOLNÍ TÝDEN – OD 26.11. - 30.11. 2018

sbíráme zbytky tužek a pastelek – ŠPAČKOŠ

26.11. - NÁVŠTĚVA KNIHOVNY

2.12. - ROZSVĚCOVÁNÍ STROMU, VÁNOČNÍ JARMARK

 

VÝUKA

 

 

KRÁTKÉ A DLOUHÉ SAMOHLÁSKY – ú,ů,u

Str. 38 - 40

PSANÍ

písanka str. 27 - 29

ČJ

ČTENÍ

ZIMA UŽ JE TU

Str. 38 --39

Ma

POČETNÍ OPERACE DO 20 – SČÍTÁNÍ, ODČÍTÁNÍ

POROVNÁVÁNÍ – VĚTŠÍ, MENŠÍ, ROVNÁ SE

MATEMATICKÉ HRY, FINANČNÍ GRAMOTNOST

SLOVNÍ ÚLOHY

POROVNÁVÁNÍ ÚSEČEK

PŘIROZENÁ ČÍSLA DO 100

SČÍTÁNÍ A ODČÍTÁNÍ DO 100

MATEMATIKA STR. 5 - 9

PRV

MOJE RODINA

UČEBNICE STR. 18 - 19

 

TÝDENNÍ PLÁN NA 12. ŠKOLNÍ TÝDEN – OD 19.11. - 23.11. 2018

sbíráme zbytky tužek a pastelek – ŠPAČKOŠ

 

VÝUKA

 

 

KRÁTKÉ A DLOUHÉ SAMOHLÁSKY

Str. 35 - 38

PSANÍ

písanka str. 24 - 26

ČJ

ČTENÍ

JAK VÍLA AMÁLKA NECHALA STÁT MYSLIVCE MUŠKU V LESE

ŠTAFLÍK A ŠPAGETKA ČEKAJÍ NÁVŠTĚVU

Str. 34 --37

Ma

POČETNÍ OPERACE DO 20 – SČÍTÁNÍ, ODČÍTÁNÍ

POROVNÁVÁNÍ – VĚTŠÍ, MENŠÍ, ROVNÁ SE

MATEMATICKÉ HRY, FINANČNÍ GRAMOTNOST

SLOVNÍ ÚLOHY

POROVNÁVÁNÍ ÚSEČEK

PŘIROZENÁ ČÍSLA DO 100

MATEMATIKA STR. 58 - 63

PRV

OVOCNÉ STROMY A KEŘE, PLODY

UČEBNICE STR. 15 - 16

 

 

 

TÝDENNÍ PLÁN NA 11. ŠKOLNÍ TÝDEN – OD 12.11. - 16.11. 2018

sbíráme zbytky tužek a pastelek – ŠPAČKOŠ

14.11. - divadlo Bolka Polívky

15.11. - schůzka pro rodiče dětí, které se zúčastní lyžařského kurzu v 16:00 hod.

15.11. - třídní schůzky v 16:30 hod.

16.11. - házená Kuřim

VÝUKA

 

 

KRÁTKÉ A DLOUHÉ SAMOHLÁSKY

Str. 34 - 36

PSANÍ

písanka str. 22 - 23

ČJ

ČTENÍ

JAK DATEL VYLÉČIL LES, JAK ZTRATILA JEŠTĚRKA OCÁSEK

Str. 30 --33

Ma

POČETNÍ OPERACE DO 20 – SČÍTÁNÍ, ODČÍTÁNÍ

POROVNÁVÁNÍ – VĚTŠÍ, MENŠÍ, ROVNÁ SE

MATEMATICKÉ HRY, FINANČNÍ GRAMOTNOST

SLOVNÍ ÚLOHY

POROVNÁVÁNÍ ÚSEČEK

PŘIROZENÁ ČÍSLA DO 100

MATEMATIKA STR. 53 - 57

PRV

OVOCNÉ STROMY A KEŘE, PLODY

UČEBNICE STR. 15 - 16

 

 

 

 

 

 

 

TÝDENNÍ PLÁN NA 10. ŠKOLNÍ TÝDEN – OD 5.11. - 9.11. 2018

sbíráme šípky

sbíráme zbytky tužek a pastelek – ŠPAČKOŠ

8.11. - fotograf

 

VÝUKA

ČT

ČTENÍ

Str. 26 – 29,

PSANÍ

písanka str. 17 -18

ČJ

 

SLOVA SE SKLÁDAJÍ ZE SLABIK, DĚLENÍ SLOV

str. 29 - 31

Ma

POČETNÍ OPERACE DO 20 – SČÍTÁNÍ, ODČÍTÁNÍ

POROVNÁVÁNÍ – VĚTŠÍ, MENŠÍ, ROVNÁ SE

MATEMATICKÉ HRY, FINANČNÍ GRAMOTNOST

SLOVNÍ ÚLOHY

ÚSEČKA, LOMENÁ ČÁRA

MATEMATIKA STR. 44 - 48

PRV

ZELENINA A JEJÍ DRUHY

ZEMĚDĚLSKÉ PLODINY, LUŠTĚNINY

UČEBNICE STR. 14 - 16

 

 

 

 

TÝDENNÍ PLÁN NA 9. ŠKOLNÍ TÝDEN – OD 29.10. - 2.11. 2018

sbíráme šípky

sbíráme zbytky tužek a pastelek – ŠPAČKOŠ

31.10. - výstava Titanic

 

VÝUKA

ČT

ČTENÍ

LÍNÝ PES – str. 25

PSANÍ

písanka str. 16

ČJ

 

SLOVA SE SKLÁDAJÍ ZE SLABIK, DĚLENÍ SLOV

str. 28 - 29

Ma

POČETNÍ OPERACE DO 20 – SČÍTÁNÍ, ODČÍTÁNÍ

POROVNÁVÁNÍ – VĚTŠÍ, MENŠÍ, ROVNÁ SE

MATEMATICKÉ HRY, FINANČNÍ GRAMOTNOST

SLOVNÍ ÚLOHY

ÚSEČKA

MATEMATIKA STR. 41 - 42

PRV

ZELENINA A JEJÍ DRUHY

ZEMĚDĚLSKÉ PLODINY, LUŠTĚNINY

UČEBNICE STR. 14

 

 

 

 

 

TÝDENNÍ PLÁN NA 8. ŠKOLNÍ TÝDEN – OD 22.10. - 26.10. 201

sbíráme šípky

1.10. - 19.10. - sbírka pro zvířecí útulky

sbíráme zbytky tužek a pastelek – ŠPAČKOŠ

26.10. - projektový den 100 let ČSR

 

VÝUKA

ČT

ČTENÍ

OPIČÍ RODINA str. 18 – 19

HAFAN, KTERÝ NEŠTĚKAL str. 20 - 21

PSANÍ

písanka str. 14 - 16

ČJ

 

POŘADÍ VĚT V TEXTU, VĚT, SLOVO, SLABIKA

STR. 26 - 28

Ma

POČETNÍ OPERACE DO 20 – SČÍTÁNÍ, ODČÍTÁNÍ

POROVNÁVÁNÍ – VĚTŠÍ, MENŠÍ, ROVNÁ SE

MATEMATICKÉ HRY, FINANČNÍ GRAMOTNOST

SLOVNÍ ÚLOHY

ÚSEČKA

MATEMATIKA STR. 34 - 38

PRV

ŽIVOČICHOVÉ VE VOLNÉ PŘÍRODĚ – SAVCI, PTÁCI, HMYZ

STAVBA TĚLA

ZELENINA A JEJÍ DRUHY

UČEBNICE STR. 13 – 14

 

 

 

 

 

TÝDENNÍ PLÁN NA 7. ŠKOLNÍ TÝDEN – OD 15.10. - 19.10. 201

sbíráme šípky

1.10. - 19.10. - sbírka pro zvířecí útulky

sbíráme zbytky tužek a pastelek - ŠPAČKOŠ

 

VÝUKA

ČT

ČTENÍ

MOJE NEJKRÁSNĚJŠÍ NAROZENINY STR. 14 – 15

ANIČKA A BÁSNIČKA STR. 16 - 17

POPLETENÉ BÁSNIČKY

PSANÍ

písanka str. 11 - 13

ČJ

 

DRUHY VĚT

UČEBNICE STR. 21 - 24

Ma

POČETNÍ OPERACE DO 20 – SČÍTÁNÍ, ODČÍTÁNÍ

POROVNÁVÁNÍ – VĚTŠÍ, MENŠÍ, ROVNÁ SE

MATEMATICKÉ HRY, FINANČNÍ GRAMOTNOST

SLOVNÍ ÚLOHY

ÚSEČKA

MATEMATIKA STR. 29 - 33

PRV

ŽIVOČICHOVÉ VE VOLNÉ PŘÍRODĚ

UČEBNICE STR. 12 - 13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÝDENNÍ PLÁN NA 6. ŠKOLNÍ TÝDEN – OD 8.10. - 12.10. 2018

12.10. Jablíčkobraní

sbíráme šípky

1.10. - 19.10. - sbírka pro zvířecí útulky

sbíráme zbytky tužek a pastelek - ŠPAČKOŠ

 

VÝUKA

ČT

ČTENÍ

JÁ A MOJE RODINA

ČÍTANKA STR. 12 - 13

 

PSANÍ

písanka str. 8 - 10

ČJ

 

VĚTA OZNAMOVACÍ

UČEBNICE STR. 19 - 20

Ma

POČETNÍ OPERACE DO 20 – SČÍTÁNÍ, ODČÍTÁNÍ

POROVNÁVÁNÍ – VĚTŠÍ, MENŠÍ, ROVNÁ SE

MATEMATICKÉ HRY, FINANČNÍ GRAMOTNOST

SLOVNÍ ÚLOHY

ČÁRA PŘÍMÁ, KŘIVÁ

MATEMATIKA STR. 23 - 27

PRV

PROMĚNY PŘÍRODY NA PODZIM

UČEBNICE STR. 10 - 11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÝDENNÍ PLÁN NA 5. ŠKOLNÍ TÝDEN – OD 1.10. - 5.10. 2018

2. 10. - divadlo fyziky ÚDIF

3.10. - natáčení pořadu RYTMIX

sbíráme šípky

1.10. - 19.10. - sbírka pro zvířecí útulky

sbíráme zbytky tužek a pastelek - ŠPAČKOŠ

 

VÝUKA

ČT

ČTENÍ

JÁ A MOJE RODINA

ČÍTANKA STR. 12 - 13

 

PSANÍ

písanka str. 7 - 9

ČJ

 

VĚTA, SLOVO, SLABIKA, HLÁSKA

UČEBNICE STR. 19 - 23

Ma

POČETNÍ OPERACE DO 20 – SČÍTÁNÍ, ODČÍTÁNÍ

POROVNÁVÁNÍ – VĚTŠÍ, MENŠÍ, ROVNÁ SE

MATEMATICKÉ HRY, FINANČNÍ GRAMOTNOST

POČETNÍ OPERACE V TABULKÁCH

SLOVNÍ ÚLOHY

MATEMATIKA STR. 15 - 19

PRV

PROMĚNY PŘÍRODY NA PODZIM

UČEBNICE STR. 10 11

 

 

 

 

TÝDENNÍ PLÁN NA 4. ŠKOLNÍ TÝDEN – OD 24.9. - 28. 9. 2018

25.9. sběr papíru

sbíráme šípky

1.10. - 19.10. - sbírka pro zvířecí útulky

sbíráme zbytky tužek a pastelek - ŠPAČKOŠ

 

VÝUKA

ČT

ČTENÍ

JÁ A MOJE RODINA

ČÍTANKA STR. 11 - 12

 

PSANÍ

písanka str. 5 - 6

ČJ

 

VĚTA, SLOVO, SLABIKA, HLÁSKA

UČEBNICE STR. 15 - 17

Ma

POČETNÍ OPERACE DO 20 – SČÍTÁNÍ, ODČÍTÁNÍ

POROVNÁVÁNÍ – VĚTŠÍ, MENŠÍ, ROVNÁ SE

MATEMATICKÉ HRY, FINANČNÍ GRAMOTNOST

ZNÁZORŇOVÁNÍ ČÍSEL NA ČÍSELNÉ OSE

SLOVNÍ ÚLOHY

MATEMATIKA STR. 15 - 19

PRV

JSEM ŠKOLÁK – ŠKOLA, CESTA DO ŠKOLY, DOPRAVNÍ ZNAČKY, DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA

UČEBNICE PO STR.9

 

 

 

 

 

 

 

TÝDENNÍ PLÁN NA 3. ŠKOLNÍ TÝDEN – OD 17.9. - 21. 9. 2018

20.9. výchovný koncert

25.9. sběr papír

                                                    VÝUKA

ČT

ČTENÍ

JÁ A MOJE RODINA

ČÍTANKA STR. 10 - 11

 

PSANÍ

PÍSANKA STR. 4 - 5

ČJ

 

VĚTA, SLOVO, SLABIKA, HLÁSKA

UČEBNICE PO STR. 15

Ma

POČETNÍ OPERACE DO 20 – SČÍTÁNÍ, ODČÍTÁNÍ

POROVNÁVÁNÍ – VĚTŠÍ, MENŠÍ, ROVNÁ SE

MATEMATICKÉ HRY

ZNÁZORŇOVÁNÍ ČÍSEL NA ČÍSELNÉ OSE

MATEMATIKA PO STR. 13

PRV

JSEM ŠKOLÁK – ŠKOLA, CESTA DO ŠKOLY

UČEBNICE PO STR.9