4. 2.- 8. 2.

 

ČJ

 str. 93-95

Skloňování přídavných jmen tvrdých

M

str. 33-38

Desetinná čísla.

G: jednotky obsahu. Střed úsečky, osa úsečky.

AJ

str. 37-38

str. 40

Unit 3,4

Revision - opakování učiva 3.lekce.

Čas, vyjádření času.

VL  

Člověk - živočich na zemi.