20. 5. -  24. 5.

 

ČJ

 str. 142-148

Příslovce a předložky

Větné členy-přívlastek, předmět, příslovečné určení.

M

str. 38-42

Závisle a nezávisle proměnná

G: str. 28 Obsahy složitějších obrazců.

AJ

str. 62

 5. lekce - opakování

Project: My village.

Sloveso CAN = moci, umět.

VL  

 Člověk a technika - třecí síla, páka.