Číst každý den z Čítanky popř. (vlastní kniha)

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pátek 19. 10. 2018

Čj - pracovní listy v Čj 1 (dle uč. str. 23/3, 22/4)

    - poslech příběhu z knížky Povídání o pejskovi a kočičce

    - písanka str. 12

    - čtení z vlastní knihy

M - běhací pětiminutovka

    - pracovní sešit str. 33/ 1, 2 úsečka

Dú: pracovní sešit str. 32/3

                          str. 32/1 první sloupeček

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Čtvrtek 18. 10. 2018

Čj - diktát (dle uč. str. 22/3)

    - druhy vět - třídění 

    - četba z uč. str. 26 První mráz

    - ústně - věty oznamovací převeď na věty tázací

    - cvičný požární poplach

 

M - běhací pětiminutovka

    - pracovní sešit M - str. 30/1 slovní úloha společně

                              - str. 31 celá

                              - str. 32/ sloupečky + cv. 2 (dodělat, kdo nestihl)

Dú: Čj 2 pracovní list (dle uč. str. 23/2)

       čtecí kartička - Čítanka str. 20, 21

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Středa 17. 10. 2018

Čj - práce s kartičkami (řazení abecedy, řazení jmen dle abecedy, druhy vět)

    - pracovní list - společná práce - pořadí slov ve větě, dělení slov, určování druhů vět

    - čtení referátů o Karlu Čapkovi

M - pětiminutovka

   - práce v pracovním sešitě str. 29 celá

   - pro "rychlíky" prac. sešit str. 30/2, domečky - práce s kolíčky

Prv - opakování za razítka

     - pracovní list v sešitě prvouka - třídění zvířat do skupin ptáci, savci, hmyz

     - domácí úkol na pondělí - pracovní list s křížovkou - celý

DÚ: M str. 30/3

      Prv - na pondělí pracovní list s křížovkou, celý

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Úterý 16. 10. 2018

Čj - běhací diktát (jména)

    - puzzle - skládání portrétu Karla a Josefa Čapka

    - čtení referátů Josef Čapek (dobrovolný úkol)

    - prohlížení knih Povídání o pejskovi a kočičce (J. Čapek), Dášenka čili život štěněte (K. Čapek)

    - povídání o Karlu a Josefu Čapkovi - zadání referátu - napiš 2 - 3 věty o Karlu Čapkovi (dobrovolný úkol)

    - práce ve skupinkách druhy vět (třídění kartiček)

M - hra s čísly - telefonování (procvičování větší číslo o ..(3)..., menší číslo o ...(3)..)

   - pracovní sešit str. 28/2, 3

 

Dú: písanka str. 11

       čtecí kartička - Čítanka str. 18, 19

      napsat 2,3 věty o Karlu Čapkovi - buď co si pamatuješ ze školy nebo co zjistíš sám

       

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pondělí 15. 10. 2018

Čj - větný rozbor - Nedělej babičce zbytečné starosti.

    - druhy vět oznamovací, rozkazovací, tázací, přací

    - učebnice str. 21 (celá) Nákup

                   str. 22/2 opis do sešitu

    - čtení z prac. listu  - Jak pejsek s kočičkou slavili 28. říjen

                                - povídání o Josefu Čapkovi, výročí 100 let republiky

M - matematické hodiny - soutěžení družstev

   - pracovní sešit str. 27 celá, str. 28 sloupečky, 28/1 (dokončit, kdo nestihl)

   - matematická hádanka

Prv - společné opakování (za razítka)

      - práce s učebnicí - str. 10, 11, 12

DÚ: pracovní sešit matematika str. 26/1,2

      napsat 2,3 věty o Josefu Čapkovi - buď co si pamatuješ ze školy nebo co zjistíš sám    

      čtecí kartička - učebnice str. 23 První mráz

 

Pátek 12. 10. 2018

Čj - řazení jmen dle abecedy, práce na koberci

    - tvoření vět tázacích dle uč. str. 20/4 (tři věty do Čj1)

    - práce ve skupinkách - třídění vět na oznamovací, tázací, přací, rozkazovací

    - čtení Čítanka str. 16, 17 - vyhledávání rýmů, tvoření rýmů

M - matematické hodiny - soutěžení družstev

   - pracovní sešit str. 25 dokončení

                          str. 26 sloupečky, cvičení 3

   - pro rychlejší děti pracovní list 

 

DÚ: učebnice str. 21/2 do sešitu Čj 2

      čtecí kartička - učebnice str. 21 Nákup

 

Čtvrtek 11. 10. 2018

Čj - diktát dle uč. str 19/3

    - opakování druhy vět - oznamovací, rozkazovací, tázací, přací

    - čtení z uč. str. 20 Proč, úkoly dle učebnice

 

M - pětiminutovka

   - pracovní sešit str. 24/4 ústně

                          str. 25/ 1 společně

                          str. 25/2 nedokončeno

 

DÚ: pracovní list v sešitě M2

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Středa 10. 10. 2018

Čj - abeceda - práce ve skupinkách, řazení jmen dle abecedy

    - druhy vět - oznamovací, rozkazovací, tázací, přací (příklady)

    - psaní vět na mazací tabulku

    - pracovní list - dokončení

    - čtení učebnice str. 19, Čítanka str. 14, 15

 

M - slovní úloha - sešit M1

   - pracovní sešit str. 24

 

Prv - opakování - razítka na kartičky

     - pracovní list v sešitě - Podzim

 

DÚ: písanka str. 9

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  

Úterý 9. 10. 2018

Čj - větný rozbor - Bude dnes svítit sluníčko?

    - druhy vět - oznamovací, rozkazovací, tázací, přací 

    - vymýšlení vět

    - pracovní list druhy vět - úryvek o Fíkovi, podtrhávání druhů vět

M - pětiminutovka

   - kreslení přímých a křivých čar na tabuli

   - pracovní sešit str. 23/ 1, 2

 

DÚ: nakresli domeček se zahrádkou, využívej pravítko na rovné čáry, bez pravítka křivé čáry (na papír)

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Pondělí 8. 10. 2018

Čj - větný rozbor - Na zahrádce sedělo opuštěné kotě. (sešit Čj 1)

   - druhy vět - oznamovací, tázací, rozkazovací, přací 

   - znaménka za větou 

   - pořádek vět v textu - řazení vět příběhu O žabce (uč. str. 18)

   - práce s učebnicí str. 18

   - písanka str. 8

 

M - pětiminutovka

   - slovní úloha - společná práce na tabuli, jednoduchý zápis, příklad, odpověď

   - slovní úlohy v pracovním sešitě str. 22/1, 3 společná práce na tabuli

   - samostatná práce pracovní sešit str. 22/2

 

Prv - práce v pracovním listu - spojování, vybarvování dopravních značek, DOKONČIT ZA DÚ

 

Dú: učebnice str. 19/2 do sešitu ČJ 2 - opis vět

 

   

 

Pátek 5. 10. 2018

Čj - skupinová práce - práce s abecedou, skládání slov z písmen, řazení písmen abecedy

    - psaní na mazací tabulku - věta - velké počáteční písmeno, tečka za větou

Čj - čtení, psaní 

    - Čítanka str. 13

    - četba z vlastní knihy

 

M - pětiminutovka

    - matematické hodiny - soutěžení družstev

    - matematická hádanka - soutěžení družstev

    - pracovní sešit str. 21 celá

 

DÚ: sešit M2 pracovní list - první sloupeček příkladů

 

Čtvrtek 4. 10. 2018

Čj - diktát - 5 krátkých vět dle uč. str. 17/5

    - čtení uč. str. 18/1 O žabce

      - všímáme si znaménka za větou - tečka, otazník, vykřičník

   - písanka str. 6

 

M - pětiminutovka

   - pracovní sešit str. 20/1, 2, 3

 

: písanka str. 7

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Středa 3. 10. 2018

Dnes jsme pracovali pouze z nakopírovaných pracovních listů. Za domácí úkol zkontrolovat M - pracovní list cv. 1,2 popřípadě dodělat. Číst z Čítanky dle čtecí kartičky.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Úterý 2. 10. 2018

Dnes jsme se zúčastnili programu ÚDIV (Úžasné divadlo fyziky) - zábavná forma, jak dětem ukázat fyzikální jevy na pokusech.

 

Čj - větný rozbor věty "Lesní víla zatančí po pasece."

               - počet slov, vyznačení velkého písmene na začátku věty,

                 tečka za větou, označení všech háčků, čárek.... (do sešitu Čj 1)

    - pracovní list v Čj 1 - cv. 7a

    - četba z učebnice str. 16 Pohádka, str. 17 Jablíčka

 

M - slovní úloha v pracovním sešitě str. 20/4

 

Dú: uč. str. 17/2 do sešitu Čj 2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

  

Pondělí 1. 10. 2018

Čj - skupinová práce - pořádek slov ve větě (učebnice str. 16/3)

    - Čj 1 - psaní  2 vět do sešitu (dle uč. str. 16/3)

    - čtení Cibule (str. 15), Pohádka (str. 16)

             - správná intonace -  konec věty - melodie hlasu, přestávka mezi větami

    - znaménka za větou - tečka, otazník, vykřičník

Čj - čtení, psaní - Čítanka str. 12

M - pracovní sešit str. 19 celá

Prv - pracovní list v sešitě Cesta do školy 1, 2, 3

 

DÚ: M - pracovní sešit str 18/2 slovní úlohy

      Prv - vybarvi obrázky v pracovním listě cv. 3

      čtecí kartička - číst z uč. str. 16 Pohádka

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Září

 

Čtvrtek 27. 9. 2018

Čj - diktát

    - abeceda, práce ve skupinkách, řazení písmen abecedy, skládání slov

    - čtení uč. str. 15 Cibule 

 

M - pětiminutovka

   - pracovní sešit str. 18/1 + sloupečky

 

Dú: učebnice Český jazyk, str. 15/4 do sešitu Čj 2

       číst Čítanka str. 12

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Středa 26. 9. 2018

Čj - abeceda (dle prac. listu) - doplňování abecedy do tabulky

                                         - procvičování abecedy, řazení slov dle abecedy

                                         - A - Š učit zpaměti

 

Čj - čtení - Čítanka str. 11 Ze života Spejbla a Hurvínka - převyprávěj legrační část vlastními slovy

 

M - slovní úloha na mazací tabulku - společná práce

   - pracovní sešit str. 17/1, 2 - slovní úlohy

 

Prv - Cesta do školy - uč. str. 8, 9

     - povídání o obrázcích z učebnice, důležitá telefonní čísla k zapamatování, základní dopravní značky,

       dopravní prostředky město/vesnice

 

DÚ: sešit M2 - vypočítej příklady z prac. listu

      čtecí kartička - informace pro rodiče, co mají děti číst na další den z učebnice/z čítanky

                             - učebnice str. 15 Cibule (jen článek, neplnit úkoly)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Úterý 25. 9. 2018

Čj - abeceda opakování abecedy A - CH ve skupinách

    - uč. str. 14 Smutná Jana - čtení, úkoly

 

M - matematická hádanka

   - pracovní sešit str. 16 - celá

 

DÚ: Čj - učebnice str. 14/3 (proveď do ČJ 2)

      - opiš věty, barevně vyznač velká písmena na začátku vět, tečky za větami, spočítej slova ve větě a zapiš

        za větu

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Pondělí 24. 9. 2018

Čj - Komunikační a slohová výchova - Jak se zdravíme v rodině (učebnice str. 13)

    - pozdrav - projev úcty

    - jak zdravíme doma, rodiče, kamarády, babičky, dědečky, cizí osoby....

    

Čj - čtení, psaní - písanka str. 5 (písmeno f)

    - čítanka - Podívánky - rodinné vztahy (babička, dědeček, vnučka, vnuk, teta, strýc...)

 

M - pětiminutovka (sčítání, odčítání do 20 bez přechodu)

   - pracovní sešit str. 15/1, 2, 3, 4, 5

 

Prv - pracovní list v sešitě Prvouka 

 

DÚ: M2 pracovní list

      Prv - křížovka v sešitě Prvouka

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Pátek 21. 9. 2018

Čj - Abeceda - psaní velkých psacích písmen abecedy (do sešitu Čj 1)

                   - procvičování abecedy, učení abecedy zpaměti po částech, postupně budeme přidávat 

                    (A-Ch nyní procvičovat doma)

                   - skládání vět z jednotlivých slov

Čj - čtení, psaní - Čítanka str. 10

                       - povídání o mamince, napiš jaká maminka je, co na ni máš rád....

M - matematické hodiny - soutěžení družstev

   - matematická hádanka - společná práce na tabuli

   - pracovní sešit str. 14/1, 2, 3

 

DÚ: Čj 2 - pracovní list

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Čtvrtek 20. 9. 2018

Čj - diktát

    - učebnice str. 12 Narozeniny

 

M - pracovní sešit  str. 12/1,2

 

- číst v Čítance str. 10, 11

 

Dnes jsme měli ve škole výchovný koncert.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Středa 19. 9. 2018

Čj - učebnice str. 11/1, 2 Botičky 

    - procvičování psaní velkých písmen na mazací tabulku

Čj (čtení, psaní) - čítanka str. 8, 9, str. 10 Kdo jsem

 

M - pětiminutovka

   - pracovní sešit str. 11 - společná práce

                         str. 14 - sloupečky

   - matematická hádanka

 

Prv - učebnice str. 7 otázky na téma Škola

 

DÚ: M - pracovní sešit str. 13

      číst - čítanka str. 10, 11 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Úterý 18. 9. 2018

Čj - pětiminutovka

    - skupinová práce - napiš, co nejvíce slov na písmeno A, M, K

    - učebnice str. 10/3, 4

 

M - pracovní sešit str. 10/1, 2, 3

 

DÚ: Čj - písanka str. 4

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Pondělí 17. 9. 2018

Čj - uč. str. 10/1, 2 Pomocník

 

M - hra matematické hodiny

   - pracovní sešit str. 10 sloupečky

 

DÚ:  M2 - příklady

Dnes ráno jsme si byli na poště prohlédnout výstavu kočárků  a pan Barchánek nám udělal prohlídku historických vozidel.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Pátek 14. 9.

Čj - pětiminutovka (diktátový sešit)

    - práce s učebnicí str. 9/1,2 Labutě 

Čj - čtení - čítanka str. 6 -9

M - pětiminutovka 

   - práce v pracovním sešitě str. 9

   - pracovní list

 

- Čj 2 psaní, dokonči

      n

      ň

      m

      u

      ú

      z

      ž

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Čtvrtek 13. 9. 

Čj - větný rozbor - Na řece pod mostem se objevily labutě. (společná práce na tabuli)

    - Čj 1 - psaní - dle uč. str 9/4 (p, j, y, g, f, v)

 

M - pracovní sešit str. 8/ 1, 2, 3

   - pracovní list

    

- M- pracovní sešit - str. 7/2

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Úterý 11. 9. 2018

Čj - větný rozbor - (Na podzim vlaštovky odlétají do teplých krajin.)

    - Čj 1 - procvičování psaní písmen t, ť, s, š, r, ř, i

    - práce s textem - uč. str. 8/1 Kaštany

 

M - pracovní sešit str. 5/ 3 slovní úloha - zápis, příklad, výpočet, odpověď

                          str. 6/1 + druhý sloupeček příklady

 

 - - pracovní sešit str. 6 - první sloupeček

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Pondělí 10. 9. 2018

Čj - učebnice str. 7/1,2 Paní Pehalová - práce s textem

                                 (dle úkolů v učebnici - spočítej věty, vyhledej slova jednoslabičná...)

Čj - čtení - čítanka str. 4, 5

M - pracovní sešit str. 5/1, 2

 

Domácí úkoly

sešit Čj 2 - k daným písmenkům vymysli a napiš slova (např. ď ďáblík, ďas...)

                  c

                  č

                  o

                  a

                  d

Čj - číst čítanka str. 4, 5

M - kdo nestihl ve škole v prac. sešitě str 5/1,2

 

 

 

 

 

Please publish modules in offcanvas position.