18.12.

ČJ - strana 41

M - strana 19/66

     strana 21/67

DÚ - ČJ - strana 42/1 - 3 řádky do ČJ2

17.12.

ČJ - prac. sešit - strana 29

M - strana 18/57

     strana 19/ 60, 63, 64

DÚ - ČJ - prac. sešit - strana 30/1,2,3,4

 

14.12.

Anglický jazyk

ČJ - prac. sešit - strana 28

M - strana 18/ 56, 58, 59

DÚ - číst

13.12.

ČJ - diktát, strana 58 - ústně

M - strana 17/53

      strana 18/55

Čtení - list

Prv- strana 33 - voda

DÚ - M - strana 18/56 - 4 sloupce 

       Učit se vyjmenovaná slova

12.12.

ČJ - vyjmen. slova po B

      strana 39, 40 - ústně

M - strana 17/49, 50, 52

DÚ - ČJ - strana 40/5 - 3 řádky

       Číst

11.12.

Anglický jazyk - Žáci se seznamují s anglickými vánočními zvyky, zimními písničkami a koledami (Little snowflake, Hello, reindeer! We wish you a merry christmas,...). https://supersimpleonline.com/christmas/

ČJ - strana 57 - ústně

M - strana 14/35, 37, 38

     strana 16/42, 43, 46

Prv - strana 32

DÚ - M - strana 17/51

 

10.12.

ČJ - vyjmenovaná slova po B

      strana 39/1- ústně

M - strana 16/41 - do M1

DÚ - M - strana 16/45

6.12.

Anglický jazyk

Probrané učivo: po str. 23, PS po stranu 23 (kdo nemá některé cvičení udělané, dodělá si doma)

V úterý 11.12. Minitest 4:

Psaní vět: She´s happy. (Ona je šťastná.) He´s happy. (On je šťastný)... podle obrázku (smutný, rozzlobený, žíznivý, hladový, unavený, vystrašený)

Psaní vět: Good morning. How are you? I´m fine, thank you.

ČJ - strana 38- ústně

M - strana 13 - ústně

     strana 14/34 - do m1 - 4 sloupečky

DÚ - ČJ - strana 39/6 - 3 řádky

 

3.-5.12.

ČJ - strana 55, 56, 57/1

     strana 56/4 - do ČJ 1

M - strana 10, 11, 12 - ústně

DÚ - číst, zítra donést knihu do školy.

4.12.

Angličtina

How are you? I´m fine, thank you. Good morning- good afternoon - good evening. She´s .../He´s ... (happy, hungry, angry,...) - viz PS

Slovíčka nalepena do sešitu.

27.11.

ČJ - strana 52, 53 -3, 4 - ústně

      prac. sešit - strana 35, 36 - 1, 2, 4, 1, 2

M - strana 4/6

DÚ - ČJ - strana 53/5 - 3 řádky

26.11.

ČJ - strana 51 - ústně

      strana 52/4 - 2 řádky do ČJ 1

    prac. sešit - strana 35/1, 2

M - strana 3- ústně, strana 4/5 - do M1

DÚ - ČJ - strana 52/5 - 3 řádky do ČJ2

23.11.

ČJ - strana  50

     pracovní sešit - strana 25

M - strana 53 -4, 5,  59/ 1,3, 4

DÚ - ČJ - pracovní sešit - strana 27

AJ - Probrané učivo:

UČ 20, PS 20 (kdo nestihl ve škole, dodělá si doma), učit se slovíčka ze sešitu (happy, sad, scared, angry, thirsty, hungry, I´m ...)

 

22.11.

ČJ - strana 49 - ústně

M - strana 38, 45, 53 - 1

DÚ - M - strana 53/2

20.11.

ČJ -  strana 48 - ústně

       prac. sešit - strana 35/ 1- 4

M - strana 54 - ústně

     strana 55 - 3, 4, 5

Prv - strana 24

DÚ - ČJ - strana 49/ 5 - 2,5 řádku - vynecháme slovo starobylý.

 

15.11.

Anglický jazyk

opakování učiva, UČ str.19, PS 18,19

Domácí úkol: PS 19/A,B

Ve čtvrtek 22.11. píšeme čtvrtletní test. Je potřeba umět: diktíát čísel 1-20, slovní zásoba (nábytek a školní pomůcky) - dítě poslouchá anglické slovíčko a přiřadí obrázek předmětu, odpovědi na otázky "Is it a cat?" (PS s.15), podobné cvičení jako v PS s. 18/2, odpovědi na otázky jako PS s. 19/B (přiřadí správnou odpověď, nemusí umět psát zpaměti), podobný úkol jako v PS 18/1.

ČJ - pracovní sešit - strana 22, 23

M - strana 58/ 1, 3

Čtení - strana 44, 45

DÚ - Čtení - strana 44-45

 

14. 11. 

ČJ - vyjmenovaná slova po Z - procvičování

M - písemná práce

Prv - strana 22, 23

Čtení - strana 38, 39

 DÚ - V sešitě ČJ 2

         Čtení - strana 38

Zítra pís. práce z prvouky.

Čtvrtletní práci z angličtiny budeme psát 22.11. Obsah upřesním.

13.11.

Anglický jazyk

opakujeme slovní zásobu, abecedu (hláskuji anglickou abecedou slovo, děti píší hlásky), čísla 1-20 (hodně dětí čísla neumí, prosím, opakujte formou diktátu: twenty, sixteen,...dítě zapíše 20,16,...), odpovědi na otázky: What´s your name? How old are you? How do you spell ...? What´s your favourite colour? What´s colour (a clock)?,... - věty, které mají děti umět mají v sešitě pod slovní zásobou. Příští týden bude čtvrtletní opakovací test.

DÚ-PS 17/7

ČJ - prac. sešit - stran a21

M - strana 48/13, 9, 10

Prv - strana 20, 21 - ústně

 

12.11.

ČJ - písemná práce

M - strana 47/2, 3, 4

Čtení - list

DÚ - čtení list / posláno po M. Baarové/

Ve čtvrtek - třídní schůzky

9.11.

Anglický jazyk:

Probrané: UČ 17, psali jsme Minitest 3

Příští týden budeme opakovat. 22.11. píšeme čtvrtletní test.

ČJ - vyjmenovaná slova po Z

      strana 114 - ústně

M - strana 44/20, 21 - do M1

DÚ - M - v sešitě M2 - slovní úloha

V pondělí písemná práce z ČJ - samohlásky, souhlásky, věta jednoduchá, souvětí, vzorec věty, seřaď podle abecedy,, slova nadřazená, podřazená

 

8.11.

Anglický jazyk

Probrané učivo: a little .../a big ...- malý/velký

UČ 16

PS 16

slovíčka v sešitě

Příští hodinu píšeme MINITEST 3 (cvičení jako v PS 15/4, 16).

ČJ - strana 114/1, 2 - ústně

      prac. sešit - 47/ 1, 2

M - strana 57

Ćtení - prac. list

Prv - strana 17, 19 - ústně

DÚ - M - 44/18 do M2

 

7.11.

ČJ - vyjmenovaná slova po Z

M - strana 43/12, 14

     strana 57/1

Sloh - práce s prac. listem

Prv - prac. list

DÚ - ČJ - strana 115/6 - 3 řádky do ČJ2

 

6.11.

Anglický jazyk

Probrané učivo:

  • nová slovíčka v sešitě
  • UČ 15
  • PS 14/2, 15/3 (s poslechem)

Domácí úkol: PS 15/4 (pokud někomu chybí nějaké cvičení do strany 15, dodělá si).

ČJ - vyjmenovaná slova po Z

M - strana 42/ 5, 6

               43/13 - 2 sloupce

DÚ - M - str. 43/8

 

Některé děti opakovaně nenosí domácí úkoly do angličtiny - viz. pracovní sešit.

 

2. 11.

Anglický jazyk

Probrané učivo:

Slovní zásoba: The pets (nalepeno do sešitu)

UČ 14

Psali jsme minitest 2 (děti si test mohly vzít domů na ukázání)

Domácí úkol:

PS 14/1

učit se slovní zásobu The pets

 

25.10.

Anglický jazyk

Dnešním tématem hodiny byl Helloween. Vyprávěli jsme si o tomto zvyku dětí ve Velké Británii a Severní Americe. Vysvětlili jsme si význam anglických slov spojených s touto tradicí (Trick or treat, spooky, a bat, a vampire, a spider, a superhero, a monster, a ghost,..). Zpívali jsme písničky Hello, my friends; Knock, knock, trick or treat; One for you, one for me:

https://supersimpleonline.com/halloween/

Děti si vyrobily hru k písničce Knock, knock, trick or treat.

Příští hodinu téma doděláme a budeme psát Minitest 2.

 

23.10.

AJ

Probrané učivo:

  • UČ str.13
  • PS str. 12 a 13/7
  • opakování

Domácí úkol:

  • PS 13/8
  • komu chybí některé cvičení do strany 13 (včetně), dodělá si doma
  • připravovat se na Minitest 2 (píšeme 1.11.): Slovíčka lekce 2 (a chair, a table, a desk, a window, a door, a clock)-žáci napíší anglické slovo pod obrázek, pomůckou jim budou přeházená písmenka. Čísla 11-20 - žáci spojí napsané slovo s číslem (např. "eleven" spojí s 11).  Děti z přeházených slov napíšou slova ve správném pořadí, aby vznikla správně napsaná věta (např. old you? How are Dítě napíše: How old are you?) 

ČJ - pracovní sešit - str. 16, 17

M - strana 34/4 - 3.-4. sloupec

      strana 35/9 - 1.-2. sloupec

Prv- práce na projektu

DÚ - M - strana 35/9 - 3 poslední sloupce

 

22.10.

ČJ - prac. sešit - strana 16/1, 2

      učebnice - strana 32/3

M - strana 34 - ústně

Čtení - práce na projektu

19.10.

AJ

Probrané učivo: How old are you? I´m eight.

UČ 11,12

PS 12/6

Domácí úloha: PS 11 (celá strana), učit se čísla 1-20

ČJ - strana 31 - ústně

      pracovní sešit - strana 14, 15

M - strana 30/ 39, 32/ 44

DÚ - M - strana 32/41 - zápis, výpočet, odpověď.

 

18.10.

Aj

počítáme 13-20 (nalepeno v sešitě)

UČ str.11/poslech 11

PS str.10

na příští hodinu donést svoji malou fotku (budeme ji lepit do PS na str. 12/cv. 6), kdo fotku nebude mít (nevadí), nakreslí si svůj obličej pastelkami

ČJ - strana 30 - ústně, strana 28/4 - do ČJ1

M - strana 29/ 30, 31, 32, 34 - ústně

     strana 30/35, 36, 37 - ústně

     strana 30/38 - do M1

Prv - strana 15

ČTení - strana 28-29

DÚ - ČJ - strana 30/3 - 2 řádky do ČJ2

       Čtení - strana 28

16.10.

Anglický jazyk

Nová slovní zásoba: a chair, a table, a desk, a window, a door, a clock (nalepeno do sešitu)

UČ str. 10

Napsali jsme Minitest 1 (všichni dostali 1, někteří podtrženou), do ŽK zapíši příští hodinu.

 

Domácí úkol: učit se slovíčka

ČJ - diktát, opakování slovních druhů

M - slovní úlohy

      strana 28/17 - 2 sloupce

Prvouka - strana 13

DÚ - ČJ - strana 27/2 - 2 řádky

 

15.10.

ČJ - strana 27

      pracovní sešit - strana 13

M - strana 26/1 - do M2

Čtení - sloh - Údif - z 2.10. - společná práce

DÚ - M - strana 26/3 - do M2 - zápis, výpočet, odpověď

 

12.10.

Anglický jazyk

Probráno: UČ str.9, PS str.9

Domácí úkol: nalepený v linkovaném sešitě

V úterý píšeme Minitest 1 - Děti budou přiřazovat napsaná anglická slovíčka k obrázkům (školní pomůcky, čísla), vybarvovat obrázky podle pokynů (např. a yellow book, a red pencil,..), doplní chybějící slovo do těchto vět: "Here you are. Thank you." a přiřadí k nim správný obrázek.

Žáci si doplní chybějící cvičení v pracovním sešitě, pokud chyběli (po stranu 9 včetně).

 

11.10.

Anglický jazyk

probrané učivo: UČ po str.8 (včetně)

- slovíčka nalepená v sešitě (tato slovíčka mají děti znát=rozumět jim, říkat je, přečíst je, pokusit se je napsat)

- pokyny: Point to ...(a bag/ a book/ apen/ ...). Stand up. Sit down. A red pencil, please. Here you are. Thank you.

DÚ - PS str. 8/5 (dodělat i vynechaná cvičení po stranu 8-včetně, pokud někdo nemá)

 

10.10.

ČJ - pracovní sešit - strana 12/, strana 13/4, 5

M - strana 24/60, 61

     strana 27/ 9, 10

Prv- strana 11

DÚ - M - strana 24/64 - do M2

 

 

9.10.

ČJ - určování slovních druhů

      strana 24/ 3, 4

M - násobilka

      strana 24/ 59

Prv - strana 10

DÚ - ČJ - strana 24/ 4 - do ČJ2.

 

 

8.10.

ČJ - prac. sešit - strana 11/11, 12

                        strana 12/1

M - strana strana 23/ 48, 49, 50, 51, 52

Čtení - strana 20-21

DÚ - M - strana 23/55, 56, 57 - příklad+ odpověď do M2

       Čtení - strana 22