5.2.

ČJ - diktát, pády, opakování

M - strana 37/3, 4, 5 do M1

Prvouka - hmotnost

DÚ - M - strana 37/2 - 5 příkladů + zkoušky do M2

AJ - opakujeme probrané učivo UČ strana 33: děti popisují pocity lidí na obrázku: She´s happy. He´s sad. ...), PS 32

31.1.

Anglický jazyk

opakujeme probrané učivo, UČ 30,31,32, PS 32/1

V pátek 8.2. bude opakovací test na 4.,5.,6. lekci.

Poslechová část:

1.) Děti přiřazují obrázky: I´m thirsty. I´m sad. atd (podobná cvičení jako UČ 20, PS 20)

2.) Děti poslouchají a podle nahrávky dokreslí obličeje. (čtete UČ 26 Clank a Clinka a dítě kreslí na papír obličej, PS 26)

3.) Z poslechu mají děti určit, kolik bratrů a kolik sester má dítě na obrázku.

Část čtení a psaní:

1.) Děti dopíší věty podle obrázku: I´m ...(tired, happy,...)

2.) He´s got ... She´s got ... spojit s pokračováním věty.

3.) umět slovíčka (budou napsaná anglicky, děti je přiřadí ke správnému obrázku)

 

30.1.

ČJ - strana 75 - ústně

M - strana 34/ 6, 7, 9, 10

                54/ 8, 9

Prv - strana 42

Čtení - strana 62

DÚ- M - strana 55/7 do M2

29.1.

ČJ - opakování vyjm. slov, slovní druhy

M - strana 33 - ústně

Prv - opakování

DÚ - ČJ - strana 73/5 - 2 řádky do ČJ2

25.1.

Anglický jazyk

UČ a PS 31

V úterý bude Minitest 6: znát slovíčka-členy rodiny, umět odpovědět na otázku: How many sisters and brothers have you got? (procvičovali jsme v učebnici a v pracovním sešitě).24.1.

UČ 30

PS 30

(Jméno) has got ...

DÚ - v sešitě

     - číst a překládat UČ str.30

ČJ - rozbor věty - slovní druhy, vzorec věty, urči podst. jméno

M - strana 30/ 12, 13, 14

DÚ - ČJ - strana 72/5b

       číst, dodělat opravy

24.1.

ČJ - diktát

      učebnice str. 72 - 1, 2

                    str. 73 - 3, 4

M - strana 32/4 - 2 sloupce, 7

DÚ - M - strana 32/4 - poslední 3 sloupce

 

23.1.

ČJ - strana 71 - ústně

M - strana 32/2 do M1

      strana 29/ 1, 2, 6

Čtení - strana 60-61

Prvouka - strana 40 + pracovní list

DÚ - ČJ - strana 72/5a

       Čtení

 

22.1.2019

Anglický jazyk

Probrané učivo: How many (brothers/sisters) have you got? I´ve got one brother. I´ve got two sisters. I haven´t got a brother.

UČ 29

PS 29/3

DÚ- PS 29/4

ČJ - písemná práce

M - strana 28?- litry a hektolitry - převody - ústně

Prv - půda, prac. list

DÚ - ČJ - pracovní sešit strana 38/1, 2, 3, 4

 

17.1.2019

Anglický jazyk:

Probrané učivo: UČ 28 (Who´s this? This is my mum.), slovní zásoba: Family: mum, dad, grandma, grandad, sister, brozher. It´s me. (nalepené v sešitě)

ČJ - diktát, vyjmenovaná slova, pádové otázky

M - strana 24 - 3-6

Čtení - strana 58,59

Prvouka - horniny a nerosty 38

DÚ - M - strana 25/9

11.1.

Anglický jazyk

Probrané učivo: UČ 27

PS 26,27

DÚ: dodělat PS 26/6, donést fotku své rodiny

ČJ - vyjmenovaná slova po M, diktát

M - zaokrouhlování

     strana 29/4, 5 - z každého cvičení 5 příkladů se zkouškou

DÚ - M - strana 29/ 5 - poslední 4 příklady se zkouškou

 

10.1.

Anglický jazyk:

Probrané učivo:

  • UČ 26
  • Žáci popisují vzhled robota, zpěváka: He´s got long hair. He´s got a big mouth. ...

Domácí úkol:

  • Číst UČ 26.
  • některým žákům chybí některá cvičení v PS - dodělají doma po str.25/cv.3 (včetně)

Minitest 5 bude 17.1.2019 

  • slovní zásoba 5. lekce ( Funny faces)
  • tvoření vět She´s got ... He´s got ...
  • Popis sebe I´ve got ...

ČJ - vyjmenovaná slova po M

      strana 69, 70/4 - ústně

M - strana 15/4, 5

Prv - opakování

DÚ - ČJ - strana 70/5 - 3 řádky do ČJ2

15. 1. písemná práce z M - násobení, dělení, sčítání, odčítání, zaokrouhlování, slovní úlohy, geometrie

16.1. písemná práce z Prv - dle sešitu

 

9.1.

ČJ - vyjmenovaná slova po M

      pracovní sešit - strana 37/1, 2

M - geometrie - strana 8

                       strana 15/ 1, 2

Prv - strana 36, 37

DÚ - M- strana 15/3

 

8.1.

Anglický jazyk

Slovní zásoba: části obličeje (face, eyes, ears, nose, mouth, long), long, short, blond, dark, glasses

Tvorba vět:

I´ve got ... (long hair, big eyes,...)

He´s got ...

She´s got ...

 

UČ 24,25

PS 24

Domácí úkol:

PS 25/3

Umět slovně popsat zpěváka/zpěvačku na obrázku.

ČJ - pády podstatných jmen

M - strana 22 - ústně

Prv - voda

DÚ - v sešitě M2 - sčítání a odčítání pod sebou

 

4.1. 

ČJ - diktát

      učebnice str. 44 - ústně

M - násobilka

      uč - strana 21/72 - do M1

DÚ - v sešitě ČJ2 - urči slovní druhy.