16.4.

Aj - opakujeme 7.-9. lekce

    - DÚ PS 47/3

   - učit se na opakovací test 7.-9. lekce (slovíčka a věty v sešitě, cvičení v PS) TEST BUDEME PSÁT 23.4. 

12.4.

AJ - DÚ kdo nemá, dodělá si PS 45,46

ČJ - sloh o divadle

M - slovní úlohy

      strana 12/26, 27, strana 13/32

DÚ - ČJ - PS - strana 48/1 a, b, c

Na pondělí si přinést 3 vyfouklá vejce.

17. 4. sběr papíru.

 

9.4.

Aj

-probrané učivo po stranu UČ 44 (I don´t like ...; Do you like bananas? Yes, I do. No, I don´t.; What do you like for breakfast? I like ... for breakfast.)

- slovní zásoba nalepena do sešitu

- PS po stranu 44 včetně

- DÚ: číst a překládat UČ 44, PS 44, +dobrovolný úkol v červeném sešitě.

V pátek bude Minitest 9.

 

4.4.

AJ - nová slovíčka a dvě věty v sešitě

    - PS 42/1

(probrané učivo: What do you like? I like ... UČ 42)

ČJ - vyjmenovaná slova, zájmena

      strana 106- ústně

M - strana 10/17

DÚ - ČJ - strana 106/3a - 3 řádky do ČJ2

 

 

3.4.

ČJ - rozbor věty

      vyjmenovaná slova po V

M - strana 9

Prv - procházka

Čtení - strana 90 -91

DÚ - ČJ - PS - strana 45

2.4.

ČJ - strana 104 - vyjmenovaná slova po v

M - strana 7 - ústně

     strana 8 - ústně

Prv - smysly, části těla

DÚ - M - strana 9/13 - se zkouškou

AJ - učit se slovíčka v sešitě (9. lekce: sausages, potatoes, fish, salad, chips, chicken, pizza, vegetables)

28.3.

AJ - učíme se sloveso "To have got" (mít) - oznamovací, tázací, záporné věty, zkrácené tvary, krátké odpovědi na otázky. Nalepeno v sešitě.

ČJ - strana 90

M - strana 4/17,18, 19

      strana 5/23

Prv -smysly

27.3.

ČJ - opakování slovních druhů, vyjmenovaná slova

M - str. 4/12-16

Čtení - strana 84-85

DÚ - ČJ - strana 96/4 - 3 řádky

25.3.

ČJ - slovesa - osoba, číslo, čas

M 3. díl - strana 3/1,2

čtení - prostředí své knihy

DÚ - ČJ - strana 97/5 - 3 řádky do ČJ2

19.3.

ČJ - slovní druhy, pády

M - strana 51/16, 17, 19

Prv - bezobratlí

DÚ - M - strana 51/18 - 5 příkladů se zkouškou

18.3.

ČJ - vyjmenovaná slova S, diktát, slovní druhy

M - strana 54

DÚ - ČJ - PS - strana 44/1, 2, 3, 4

14.3.

Anglický jazyk:

Probrané učivo: Whose (hat) is this? It´s (pirate´s) hat. UČ 40, PS 40, nová slovíčka nalepená v sešitě

Domácí úkol: PS 41/6,7

V úterý 19.3. Minitest 8 (podobné cvičení jako v PS 40/5).

11.3.

ČJ - strana 65 - ústně

M - strana 46/25-30 do M1

Čtení - čtení s porozuměním

DÚ - ČJ - PS - strana 55/1-4

8.3.

ČJ - slovní druhy

      učebnice strana 84/5b, 85

M - strana 46/24

      slovní úlohy

DÚ - ČJ - strana 90/1 - 3 řádky do ČJ2

        Ve čtvrtek 14.3. v 16:30 se konají třídní schůzky.

7.3.

ČJ - vyjmenovaná slova

      strana 84/5a

M - strana 45/16, 17, 18, 19

Prv - strana 50, 51

Čtení - strana 76-77

DÚ - M - strana 46/26 - zápis , výpočet, odpověď

AJ: - Probrané učivo UČ 39/58 (Jet´s jeans)

      - DÚ: nová slovíčka v sešitě, překládat věty v sešitě, číst UČ 39/58

 

 

6.3.

ČJ - vyjmenovaná slova

      strana 83 - ústně

M - strana 44/13

Prv - strana strana 49, 50

Čtení - strana 74-75

DÚ - v sešitě ČJ2

        Čtení - strana 74-75

5.3.

Anglický jazyk:

Probrané učivo: UČ 38

Hra na prodavače a zákazníky: Zákazník se ptá "Have you got (a skirt)? Prodavač odpovídá: Yes, I have. Here you are./No, I haven´t. I´m sorry.

Domácí úkol:

Procvičovat věty zakroužkované v sešitě (Have you got ...? Yes, I have./ No, I haven´t.)

PS 38/1,2

 

1.3.

AJ

Probrané učivo: nová slovíčka (zakroužkovaná v sešitě) - v úterý píšeme na 4 slovíčka (já říkám anglicky, děti píší česky)

Domácí úkol: PS 37/7,8

28.2.

ČJ - opakování vyjmenovaných slov

M - strana 43/2, 4, 5, 6

Prv - živá příroda

Čtení - Krysáci - pracovní listy

DÚ - M - strana 44/8 - 4 příklady se zkouškou

 

26.2.

Aj

Probrané učivo: UČ po str. 36 (včetně), PS 36

Domácí úkol: nalepený v červeném sešitě (stejné úkoly jako jsou v domácím úkolu budou v Minitestu 7-čtvrtek 28.2.)

Prosím, dohlédněte na vzhled sešitů do anglického jazyka. Hodně dětí je má neobalené, roztrhané, apod. Děkuji. M. Křížová

 

21.2.

AJ

  • naučit slovíčka - věty  ze sešitu červěně označené (Kick your legs. Shake your head. Clap your hands. ...) Já říkám anglicky, dítě píše česky.
  • Přeložit věty v sešitě věty Has it got ...? Yes, it has. No, it hasn´t.

5.2.

ČJ - diktát, pády, opakování

M - strana 37/3, 4, 5 do M1

Prvouka - hmotnost

DÚ - M - strana 37/2 - 5 příkladů + zkoušky do M2

AJ - opakujeme probrané učivo UČ strana 33: děti popisují pocity lidí na obrázku: She´s happy. He´s sad. ...), PS 32

31.1.

Anglický jazyk

opakujeme probrané učivo, UČ 30,31,32, PS 32/1

V pátek 8.2. bude opakovací test na 4.,5.,6. lekci.

Poslechová část:

1.) Děti přiřazují obrázky: I´m thirsty. I´m sad. atd (podobná cvičení jako UČ 20, PS 20)

2.) Děti poslouchají a podle nahrávky dokreslí obličeje. (čtete UČ 26 Clank a Clinka a dítě kreslí na papír obličej, PS 26)

3.) Z poslechu mají děti určit, kolik bratrů a kolik sester má dítě na obrázku.

Část čtení a psaní:

1.) Děti dopíší věty podle obrázku: I´m ...(tired, happy,...)

2.) He´s got ... She´s got ... spojit s pokračováním věty.

3.) umět slovíčka (budou napsaná anglicky, děti je přiřadí ke správnému obrázku)

 

30.1.

ČJ - strana 75 - ústně

M - strana 34/ 6, 7, 9, 10

                54/ 8, 9

Prv - strana 42

Čtení - strana 62

DÚ- M - strana 55/7 do M2

29.1.

ČJ - opakování vyjm. slov, slovní druhy

M - strana 33 - ústně

Prv - opakování

DÚ - ČJ - strana 73/5 - 2 řádky do ČJ2

25.1.

Anglický jazyk

UČ a PS 31

V úterý bude Minitest 6: znát slovíčka-členy rodiny, umět odpovědět na otázku: How many sisters and brothers have you got? (procvičovali jsme v učebnici a v pracovním sešitě).24.1.

UČ 30

PS 30

(Jméno) has got ...

DÚ - v sešitě

     - číst a překládat UČ str.30

ČJ - rozbor věty - slovní druhy, vzorec věty, urči podst. jméno

M - strana 30/ 12, 13, 14

DÚ - ČJ - strana 72/5b

       číst, dodělat opravy

24.1.

ČJ - diktát

      učebnice str. 72 - 1, 2

                    str. 73 - 3, 4

M - strana 32/4 - 2 sloupce, 7

DÚ - M - strana 32/4 - poslední 3 sloupce

 

23.1.

ČJ - strana 71 - ústně

M - strana 32/2 do M1

      strana 29/ 1, 2, 6

Čtení - strana 60-61

Prvouka - strana 40 + pracovní list

DÚ - ČJ - strana 72/5a

       Čtení

 

22.1.2019

Anglický jazyk

Probrané učivo: How many (brothers/sisters) have you got? I´ve got one brother. I´ve got two sisters. I haven´t got a brother.

UČ 29

PS 29/3

DÚ- PS 29/4

ČJ - písemná práce

M - strana 28?- litry a hektolitry - převody - ústně

Prv - půda, prac. list

DÚ - ČJ - pracovní sešit strana 38/1, 2, 3, 4

 

17.1.2019

Anglický jazyk:

Probrané učivo: UČ 28 (Who´s this? This is my mum.), slovní zásoba: Family: mum, dad, grandma, grandad, sister, brozher. It´s me. (nalepené v sešitě)

ČJ - diktát, vyjmenovaná slova, pádové otázky

M - strana 24 - 3-6

Čtení - strana 58,59

Prvouka - horniny a nerosty 38

DÚ - M - strana 25/9

11.1.

Anglický jazyk

Probrané učivo: UČ 27

PS 26,27

DÚ: dodělat PS 26/6, donést fotku své rodiny

ČJ - vyjmenovaná slova po M, diktát

M - zaokrouhlování

     strana 29/4, 5 - z každého cvičení 5 příkladů se zkouškou

DÚ - M - strana 29/ 5 - poslední 4 příklady se zkouškou

 

10.1.

Anglický jazyk:

Probrané učivo:

  • UČ 26
  • Žáci popisují vzhled robota, zpěváka: He´s got long hair. He´s got a big mouth. ...

Domácí úkol:

  • Číst UČ 26.
  • některým žákům chybí některá cvičení v PS - dodělají doma po str.25/cv.3 (včetně)

Minitest 5 bude 17.1.2019 

  • slovní zásoba 5. lekce ( Funny faces)
  • tvoření vět She´s got ... He´s got ...
  • Popis sebe I´ve got ...

ČJ - vyjmenovaná slova po M

      strana 69, 70/4 - ústně

M - strana 15/4, 5

Prv - opakování

DÚ - ČJ - strana 70/5 - 3 řádky do ČJ2

15. 1. písemná práce z M - násobení, dělení, sčítání, odčítání, zaokrouhlování, slovní úlohy, geometrie

16.1. písemná práce z Prv - dle sešitu

 

9.1.

ČJ - vyjmenovaná slova po M

      pracovní sešit - strana 37/1, 2

M - geometrie - strana 8

                       strana 15/ 1, 2

Prv - strana 36, 37

DÚ - M- strana 15/3

 

8.1.

Anglický jazyk

Slovní zásoba: části obličeje (face, eyes, ears, nose, mouth, long), long, short, blond, dark, glasses

Tvorba vět:

I´ve got ... (long hair, big eyes,...)

He´s got ...

She´s got ...

 

UČ 24,25

PS 24

Domácí úkol:

PS 25/3

Umět slovně popsat zpěváka/zpěvačku na obrázku.

ČJ - pády podstatných jmen

M - strana 22 - ústně

Prv - voda

DÚ - v sešitě M2 - sčítání a odčítání pod sebou

 

4.1. 

ČJ - diktát

      učebnice str. 44 - ústně

M - násobilka

      uč - strana 21/72 - do M1

DÚ - v sešitě ČJ2 - urči slovní druhy.