19.10.

AJ

Probrané učivo: How old are you? I´m eight.

UČ 11,12

PS 12/6

Domácí úloha: PS 11 (celá strana), učit se čísla 1-20

ČJ - strana 31 - ústně

      pracovní sešit - strana 14, 15

M - strana 30/ 39, 32/ 44

DÚ - M - strana 32/41 - zápis, výpočet, odpověď.

 

18.10.

Aj

počítáme 13-20 (nalepeno v sešitě)

UČ str.11/poslech 11

PS str.10

na příští hodinu donést svoji malou fotku (budeme ji lepit do PS na str. 12/cv. 6), kdo fotku nebude mít (nevadí), nakreslí si svůj obličej pastelkami

ČJ - strana 30 - ústně, strana 28/4 - do ČJ1

M - strana 29/ 30, 31, 32, 34 - ústně

     strana 30/35, 36, 37 - ústně

     strana 30/38 - do M1

Prv - strana 15

ČTení - strana 28-29

DÚ - ČJ - strana 30/3 - 2 řádky do ČJ2

       Čtení - strana 28

16.10.

Anglický jazyk

Nová slovní zásoba: a chair, a table, a desk, a window, a door, a clock (nalepeno do sešitu)

UČ str. 10

Napsali jsme Minitest 1 (všichni dostali 1, někteří podtrženou), do ŽK zapíši příští hodinu.

 

Domácí úkol: učit se slovíčka

ČJ - diktát, opakování slovních druhů

M - slovní úlohy

      strana 28/17 - 2 sloupce

Prvouka - strana 13

DÚ - ČJ - strana 27/2 - 2 řádky

 

15.10.

ČJ - strana 27

      pracovní sešit - strana 13

M - strana 26/1 - do M2

Čtení - sloh - Údif - z 2.10. - společná práce

DÚ - M - strana 26/3 - do M2 - zápis, výpočet, odpověď

 

12.10.

Anglický jazyk

Probráno: UČ str.9, PS str.9

Domácí úkol: nalepený v linkovaném sešitě

V úterý píšeme Minitest 1 - Děti budou přiřazovat napsaná anglická slovíčka k obrázkům (školní pomůcky, čísla), vybarvovat obrázky podle pokynů (např. a yellow book, a red pencil,..), doplní chybějící slovo do těchto vět: "Here you are. Thank you." a přiřadí k nim správný obrázek.

Žáci si doplní chybějící cvičení v pracovním sešitě, pokud chyběli (po stranu 9 včetně).

 

11.10.

Anglický jazyk

probrané učivo: UČ po str.8 (včetně)

- slovíčka nalepená v sešitě (tato slovíčka mají děti znát=rozumět jim, říkat je, přečíst je, pokusit se je napsat)

- pokyny: Point to ...(a bag/ a book/ apen/ ...). Stand up. Sit down. A red pencil, please. Here you are. Thank you.

DÚ - PS str. 8/5 (dodělat i vynechaná cvičení po stranu 8-včetně, pokud někdo nemá)

 

10.10.

ČJ - pracovní sešit - strana 12/, strana 13/4, 5

M - strana 24/60, 61

     strana 27/ 9, 10

Prv- strana 11

DÚ - M - strana 24/64 - do M2

 

 

9.10.

ČJ - určování slovních druhů

      strana 24/ 3, 4

M - násobilka

      strana 24/ 59

Prv - strana 10

DÚ - ČJ - strana 24/ 4 - do ČJ2.

 

 

8.10.

ČJ - prac. sešit - strana 11/11, 12

                        strana 12/1

M - strana strana 23/ 48, 49, 50, 51, 52

Čtení - strana 20-21

DÚ - M - strana 23/55, 56, 57 - příklad+ odpověď do M2

       Čtení - strana 22

 

5.10.

ČJ - strana 23

M - strana 22

DÚ - ČJ - strana 23/3 - do ČJ2

 

4.10.

ČJ - souvětí, slovní druhy

M - slovní úlohy, násobilka 8

Čtení - list

Prvouka - strana 8, 9

DÚ - M - strana 22/42 - do sešitu M2

        Čtení - strana 19

2.10.

ČJ - strana 22 - ústně, diktát

M - strana 21/ 31, 34

Prv - Údif - úžasné divadlo fyziky

DÚ - ČJ - strana 22/3 - do ČJ2.

AJ - úkol nalepený v červeném sešitě

- kdo nemá úkol z minulého týdne (PS str. 5), dodělá si

opakujeme: abeceda, barvy, čísla 1-12

 

 

1.10.

ČJ - strana 21

M - zápis slovní úlohy, násobilka 7

Čtení - slohové vyprávění

DÚ - M - strana 21/ 32 - 33

       Čt - strana 16

27.9.

Anglický jazyk:

Probrané učivo:

počítání 1-12 (číslo 0 nemusí znát) - čísla mají děti nalepená v seš.

UČ str.5

Domácí úkol:

Pracovní sešit str. 5 (celá strana)

 

Kdo nemá zapsanou známku v žákovské knížce, má v ní vložený testík z abecedy se známkou, kterou si nepřál zapsat. Známku si příští hodinu opraví. Test probíhá takto:

Já vyslovuji nahlas hlásky anglické abecedy: i:, en, dži:, el, aj, es, ejč. (na prstech ukazuji pořadí hlásky, kterou právě diktuji).

Dítě si zapisuje: ENGLISH

 

25.9.

AJ - opakování frází (What´s your name? My name ... How do you spell your name? Spelling - hláskování jména, slov)

opakování probraných barev (pojmenovávání, psaní slov)

Domácí úkol: učit se hláskování slov - ve čtvrtek 27.9. bude testík, opakovat si barvy

24.9.

ČJ - strana 18 - ústně

M - strana 20 - ústně

DÚ - ČJ - strana 18/ - opiš 2 řádky do ČJ2.

       Čtení - strana 12

 

21.9.

ČJ - strana 17 - ústně, 17/ 2 - 3 věty do ČJ1

M - násobilka 6

     strana 19/ 16 - do M1

DÚ - ČJ - strana 17/ 4 - opiš 2 řádky do ČJ2

       Ve čtvrtek 27.9. vyučování do 11:40.

 

20.9.

ČJ - strana 16 - ústně

      prac. sešit - strana10/1, 2

M - strana 19/ 13, 14, 15- do M1

Čtení - ze své knihy

Prv - plánek obce

DÚ - ČJ - prac. sešit - strana 10/ 3, 4, 5

 

18.9.

ČJ - strana 14 - ústně

     Prac. sešit - strana 9/ cv.10, 11, 12

M - strana 16- 17 - ústně

DÚ - M - strana 16/cv.5 - 3 sloupce do M2

Anglický jazyk

Probrané učivo:

  • opakování
  • barvy (UČ str.4)

Domácí úkol:

  • učit se barvy ze sešitu

kdo nebyl zkoušený z abecedy, doučí se, příští hodinu bude zkoušený (ostatní si opakují, aby nezapomněli), Monika Křížová.

 

17.9.

ČJ - strana 12

       prac. sešit - strana 8/ 1-7

M - strana 13, 14 - ústně

Čtení - list

DÚ - ČJ - prac. sešit - strana 9 cvičení 8, 9

 

14.9.

ČJ - strana 11

     prac. sešit - strana 7/1,3,4,5

M - strana 12 

DÚ - strana 12/53 - 3. a 4. sloupec do M2

 

13.9.

ČJ - strana 9, 10

Prac. sešit - strana 7/2

AJ - učit se anglickou abecedu

položit otázku: How do you spell your name? (Jak hláskuješ své jméno?) a odpovědět (vyhláskovat své jméno)

M - strana 8, 10, 11

DÚ - ČJ - strana 10/3 - opiš 2 řádky do ČJ2

       Čtení - strana 9

 

12.9.

ČJ - strana 8

      Prac. sešit - strana 6

M - strana 7

Prv - obec Čebín

Čtení - strana 6, 7

DÚ - M - strana 7/cv.28 - poslední 2 sloupce do M2

       Čtení - čteme každý den.

11.9.

ČJ - strana 8

M - strana 6

Prv - vesnice, město

DÚ - ČJ - strana 8/3 - opiš 15 slov do ČJ2.

 

Anglický jazyk

Probrané učivo (i za minulý týden):

seznámení se s AJ (jinak píšeme, jinak čteme, anglicky mluvící země,...)

pozdravy (Hello, Goodbye), představování se (What´s your name? I am ...)

Seznámení se s anglickou abecedou a její použití

Anglická písnička https://elt.oup.com/student/happyhouse/level2/songsandchants_02/songsandchants_intro/singalong_unit01chant?cc=cz&selLanguage=cs

 

Domácí úkol:

naučit se anglicky hláskovat své jméno

 

Vyučuje: Monika Křížová

10.9.

ČJ - prac. sešit - str.5

M - uč. - strana 4

ČT - prac. list

DÚ - ČJ - prac. sešit - strana 6/ cv.11-14

       ČT - strana 5

 

Please publish modules in offcanvas position.