Výuka od 4. 1 . – 8. 1. 2021

Vážení rodiče,

uvádím informace k provozu školy v prvním lednovém týdnu roku 2021.

Prezenční výuka pro přípravnou třídu, 1. a 2. ročník. Provoz ŠD zajištěn 6, 10 – 16, 30 hodin.

Distanční výuka 3. až 5. ročník . Možnost docházet s jídlonosičem pro oběd.

Alena Skácelová

Scroll to Top