Zápis do I. třídy

Základní škola Čebín, okres Brno-venkov, příspěvková organizace

www.zscebin.cz       zscebin@email.cz

Zápis žáků do 1. třídy

Vážení rodiče budoucích prvňáčků.

Zápis žáků do 1. třídy se bude konat od středy 28. 4. do pátku 30. 4. 2021.

Žádosti k přijetí nebo odkladu povinné školní docházky naleznete na stránkách školy ve složce dokumenty. Vyplněné a podepsané žádosti zasílejte v termínu od 1. 4. – 30. 4. 2021 datovou schránkou, elektronicky – elektronicky podepsané, poštou nebo vložíte do schránky na budově školy.

Kritéria přijetí:

  • žák, který do 31. 8. 2021 dosáhne šestého roku
  • žák, s místem trvalého bydliště Čebín
  • přijetí žáků do naplněnosti kapacity školy                                                                                             Alena Skácelová, ředitelka školy
Scroll to Top