Zkratky předmětů

Zkratka předmětu Název předmětu
ČJ Český jazyk
M Matematika
AJ Anglický jazyk
PRV Prvouka
TV Tělená výchova
VV Výtvarná výchova
HV Hudební výchova
Pracovní činnosti
Přírodopis
VL Vlastivěda
INF Informatika