Previous slide
Next slide

Aktuality

Dokumenty

O nás

Žáci naší školy se vzdělávají v sedmi prostorných, světlých třídách. Každá třída je vybavena  funkčním, moderním nábytkem, interaktivní tabulí, počítačem a klavírem. Na vzdělávání žáků se podílí třídní učitelka, někdy i s asistentkou pedagoga. 

Učíme se podle školního vzdělávacího programu „Základní škola“, který je vytvořen pro první stupeň základního vzdělávání. Svým pojetím vytváří předpoklady rozvíjet u žáků zdravé sebevědomí, kritické myšlení a schopnost sebehodnocení. Podněcujeme žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k otevřené komunikaci. Na předním místě našeho zájmu stojí čtení s porozuměním, s možností zapůjčení knih ve školní knihovničce, výuka cizích jazyků, zejména angličtiny. Součástí výuky se angličtina stává od 3. ročníku, pro mladší ročníky je možnost navštěvovat jazykový kroužek. Jeden krát měsíčně dochází do výuky rodilý mluvčí,  který s žáky konverzuje na dané téma.