Bakaláři - nápověda

Spojení účtů

Máte více dětí ve škole?

V tomto případě jde spojit více účtů dohromady a poté pouze přepínat mezi dětmi..

V hlavní nabídce vybereme Nástroje a Propojení účtů.

Vidíme již spojené účty. Pro připojení dalšího účtu zadáme Přihlašovací jméno a Heslo k účtu a klikneme na tlačítko Připojit.

Mezi spojenými účty se pak lze přepínat po najetí kurzoru myši na přihlašovací jméno vpravo nahoře, kde pak můžeme vybrat uživatele ze spojených účtů.


Pokud si přejeme účty znovu používat samostatně, použijeme tlačítko rozpojit.

Mobilní aplikace

 
Určena je pro rodiče, žáky a učitele na školách, kteří používají systém Bakaláři – programy pro školní administrativu. Aplikace umožňuje přístup k zobrazování známek, rozvrhu a suplování, domácích úkolů, absence, komunikaci mezi rodiči a školou a další informace podobně jako ve webové aplikaci. Učitelům umožňuje zadávat průběžnou klasifikaci a pracovat s třídní knihou.

Zapomenuté heslo (změna hesla)

Funkce zapomenuté heslo umožňuje uživateli pomocí jednoduchého návodu v automaticky generované zprávě na svůj mail zjistit své přihlašovací jméno a zadat si heslo.

Využít toho lze nejen v případě zapomenutí hesla bez obtěžování školy žádostí o nové přidělení, ale i pro první přihlášení uživatelů bez nutnosti předávat jim přihlašovací údaje.

Pro nastavení nového hesla vybereme v přihlašovacím okně možnost zapomenuté heslo.


Zadáme mailovou adresu, kterou jste uvedli jako kontaktní adresu.

Pokud není v aplikaci mailová adresa nalezena nebo není vygenerováno přihlašovací jméno, jste o tom informováni.

Pokud je mailová adresa uvedena u více žáků (rodičů), vybereme, kterého se změna hesla týká, a použijeme tlačítko Poslat mail. Můžeme se vrátit Zpět do zadání mailové adresy nebo celou akci Stornovat.

Na vybranou mailovou adresu je odeslán mail s instrukcemi o změně hesla.

Po zadání webové adresy z mailové zprávy do prohlížeče jsme vyzváni k zadání nového hesla.

Po potvrzení tlačítkem Změnit heslo se již může přihlásit pomocí nového hesla.

Další otázky a odpovědi naleznete zde:

V případě dalších dotazů kontaktujte správce na mailu: xmalasek@zscebin.cz

Přejít nahoru