Bakaláři

Mezi školou a rodinou
Jsme nejrozšířenější školní systém v České republice. Už 30 let pomáháme školám zvládat každodenní administrativu i komunikaci mezi školou a rodinou. Náš program používá přes 60 % všech škol v ČR a přes milion uživatelů. Jako jediní na tuzemském trhu nabízíme všechna technická řešení uzpůsobená na míru každé škole – provoz ve školní síti, čistě cloudové anebo hybridní řešení – samozřejmě s možností vzdáleného připojení přes webovou aplikaci.

bakaláři

ZŠ Čebín

ezgif.com-webp-to-jpg

Mobilní aplikace

Bakaláři

Android – V Google Play vyhledejte aplikaci Bakaláři OnLine a nainstalujte. Aplikace s barevnou ikonou je starší verze mobilní aplikace, která se již nevyvíjí.

iOS – V App Store zadejte hledat aplikaci Bakaláři OnLine. Nainstalujte si aplikaci Bakaláři OnLine – aplikaci s modrou ikonou. Aplikace s barevnou ikonou je starší verze mobilní aplikace pro iOS, která se již nevyvíjí.

Nápověda

Propojení účtů:

Webová aplikace umožňuje spojení jednotlivých účtů (např. rodič s více dětmi na jedné škole může snadno přepínat mezi účty svých dětí bez nutnosti zadávat stále loginy a hesla). 

Ke správné funkčnosti je nutné Webovou aplikaci správně nakonfigurovat.

V hlavní nabídce vybereme Nástroje a Propojení účtů.

Vidíme již spojené účty. Pro připojení dalšího účtu zadáme Přihlašovací jméno a Heslo k účtu a klikneme na tlačítko Připojit.

Mezi spojenými účty se pak lze přepínat po najetí kurzoru myši na přihlašovací jméno vpravo nahoře, kde pak můžeme vybrat uživatele ze spojených účtů.

Pokud si přejeme účty znovu používat samostatně, použijeme tlačítko Rozpojit.

Zapomenuté heslo:

Pro nastavení nového hesla vybereme v přihlašovacím okně možnost zapomenuté heslo.

Zadáme mailovou adresu, kterou jsme uvedli jako kontaktní adresu.

Pokud není mailová adresa nalezena nebo není vygenerováno přihlašovací jméno, jsme o tom informováni.

Pokud je mailová adresa uvedena u více žáků (rodičů), vybereme, kterého se změna hesla týká, a použijeme tlačítko Poslat mail. Můžeme se vrátit Zpět do zadání mailové adresy nebo celou akci Stornovat.

Na vybranou mailovou adresu je odeslán mail s instrukcemi o změně hesla. Po zadání webové adresy z mailové zprávy do prohlížeče jsme vyzváni k zadání nového hesla.

Po potvrzení tlačítkem Změnit heslo se již může přihlásit pomocí nového hesla.