Čertí škola

Dnes jsme se učili v „čertí škole“. Do třídy přišli samí andílci a čertíci, učily nás „Čertítelky“ a předměty byly: čertí škleb, taneček okolo pekla, výroba čerta, skákání po kytičkovém chodníčku a přikládání polínek do pece. Ke konci dopoledne nás navštívil samotný Mikuláš se svojí družinou andělů a čertů. My jsme se, ale nebáli a pěkně mu zazpívali. Za to, že vše umíme jsme dostali sladkou odměnu…

Zdraví vaše Sluníčka

Přejít nahoru