Den stromů

Dne 20. října k příležitosti „Dni stromů“ si děti školní družiny připravily projekt s názvem „Nejhezčí strom Čebína“.

Na projektu žáci pracovali ve skupinkách a pomocí internetu vyhledávali zajímavé informace o stromech.

Soutěže se zúčastnilo celkem 8 stromů z různých míst Čebína. Děti hádaly, kde se který strom nachází a o nejhezčím stromu hlasovaly. Vítězným stromem s největším počtem hlasů se stala lípa u kostela.

Kolektivní práce na projektu děti velmi bavila.

ŠD Čebín

Přejít nahoru