Informace k začátku školního roku 2022 / 2023

Čtvrtek

1. 9.

Slavnostní přivítání v 8,00 hod.

Ukončení všech ročníků v 9,00 hod.

Provoz ŠD zajištěn do 14,00 hod.

Pátek

2. 9.

0. ročník provoz 6,10 – 16,30 hod.

1. ročník vyučování do 10,00 hod.

2. – 5. ročník vyučování do 11,40 hod.

Provoz ŠD zajištěn od 6,10 – 16,30 hod.

Třídní schůzky

7. 9.

1. ročník  v 16, 30 hod

 

8. 9.

2. – 5. ročník v 16,30 hod

Přejít nahoru