Školní jídelna

Jídelníček

Jídelníček je k zobrazení na webových stránkách jidelna.cz, kde můžete zároveň i obědy odhlašovat.

Ceník stravování

V době prázdnin a ředitelského volna jsou obědy žákům odhlašovány, děti nemají nárok na zlevněné obědy.

Rodiče mohou přihlásit děti na stravu za plnou cenu. Na základě zákona č. 561/2004 Sb., o základním a středním vzdělávání / školský zákon / a vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování mají žáci a studenti nárok na stravování v době jejich pobytu ve škole a první den nepřítomnosti.

Pokud by se chtěli žáci stravovat o prázdninách či ředitelském volnu nebo si obědy odebírat v době nemoci, možné to je, ale pouze za plnou cenu oběda, tzn. včetně mzdových a věcných nákladů.

Den se školním vyučováním

7 - 10 let

29
 • Žák je přítomen

7 - 10 let

54
 • Žák je nemocen
Nemocen

11 - 14 let

32
 • Žák je přítomen

11 - 14 let

57
 • Žák je nemocen
Nemocen

MŠ do 6 let

47
 • Žák je přítomen

MŠ do 6 let

72
 • Žák je nemocen
Nemocen

MŠ od 7 let

53
 • Žák je přítomen

MŠ od 7 let

78
 • Žák je nemocen
Nemocen

Období prázdnin, řed. volna

( platí i při pobytu žáka ve školní družině mimo vyučování )

7 - 10 let

51
 • Žák je přítomen

11 - 14 let

54
 • Žák je přítomen

MŠ do 6 let

70
 • Žák je přítomen

MŠ od 7 let

74
 • Žák je přítomen

Informace pro rodiče

PLATBY PROSÍM, POSÍLEJTE NA NOVÝ ÚČET, KTERÝ JE ZŘÍZENÝ POUZE PRO STRAVOVÁNÍ: 300447074 / 0300

původní účet platí do 31.10.2021, potom bude pouze pro účely školy

NEZAPOMÍNEJTE ZADÁVAT VAR.SYMBOL

NEZAPOMÍNEJTE, ŽE STRAVNÉ SE HRADÍ MĚSÍC PŘEDEM, POKUD NEBUDE PLATBA PŘIPSANÁ NA ÚČTU K POSLEDNÍMU DNI V MĚSÍCI NA NÁSLEDUJÍCÍ MĚSÍC,

STRAVNÉ SE POZASTAVUJE BEZ UPOZORNĚNÍ !!!

ODHLÁŠKY, PROSÍM, PROVÁDĚJTE PŘES APLIKACI

www.jidelna.cz

zadáte přihlašovací údaje

(pokud je neznáte dejte mi vědět, pošlu Vám je na email)

1.heslo 123456

Můžete využít i aplikaci „Jidelna.cz“ pro mobilní telefony. Tu si lze nainstalovat z https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.barda.jidelna

Stravu odhlašujete na den následující do 13.30hod., poté ŽÁDNÉ odhlášky nepřijímám, neodpovídám.

POUZE V PONDĚLÍ LZE ODHLÁSIT STRAVU DO 6.30hod.

SMSkou, nebo na email (skolnijidelnacebin@!seznam.cz)

(odhlašuji Jan Novák, od xx.xx.2022 do xx.xx.2022datum)

NA STRAVU, KTEROU ODHLAŠUJI, ODPOVÍDÁM (SMS, email)

STRAVU NEDÁVÁME DO SKLENĚNÝCH NÁDOB PODLE §26 zákona 258/2000

O OCHRANĚ VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ.

JÍDLO PŘEVZATÉ V JÍDLONOSIČÍCH JE URČENO K OKAMŽITÉ SPOTŘEBĚ

A VÝDEJNA, NEBO ŠKOLNÍ KUCHYNĚ ZODPOVÍDÁ ZA HYGIENICKOU NEZÁVADNOST, TEPLOTU A KVALITU POKRMŮ JEN V DOBĚ VÝDEJE .

OD 1.10.2021 DOSTANOU ODPOLEDNÍ SVAČINKU POUZE TY DĚTI, KTERÉ JSOU V DOBĚ ODPOLEDNÍHO ODPOČINKU PŘÍTOMNY

DĚTI, KTERÉ ODCHÁZEJÍ PO OBĚDĚ DOMŮ, NEMAJÍ NÁROK NA SVAČINKU A RODIČE JSOU POVINNI TUTO SKUTEČNOST NAHLÁSIT.

CENA SVAČINKY BUDE TUDÍŽ ODEČTENA.

Odhlašovat budete buď, že dáte v MŠ vědět, že váš syn/dcera odchází po OBĚDĚ, nebo si odpolední svačinky můžete odhlásit na www.jidelna.cz den předem do 13.30. na den následující. Cena svačinky bude tudíž odečtena.

V 8.30 hod. zjistíme přes MŠ, kolik odpoledních svačinek je nahlášených.

Svačinky budou do MŠ dováženy v době, kdy budou děti odpočívat.

Kontakty

Základní škola Čebín

okres Brno- venkov

příspěvková organizace

664 23 Čebín 118

IČO 75023211

mobil: 736 669 354

email: skolnijidelnacebin@seznam.cz

Vedoucí stravování: Lenka Brychtová

Kuchařky: Hana Koláčková, Ivona Beránková, Radka Bednářová

Přejít nahoru