Akce školy

ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

1. 9.

Slavnostní zahájení školního roku
7. 9.Třídní schůzka 1. ročníky
8. 9.Třídní schůzka 2. – 5. ročník
16. 9.Projektový den „Pěšky do školy“
21. 9.Sportovní hala Kuřim – beseda „Bruslení“
26. 9.Dopravní výchova 4. ročník
27. 9.Beseda se včelařem
4. 10.Partnerství ZŠ Želešice
7. 10.Dopravní výchova 4. ročník
17. 10.Fotograf
20. 10.Den stromu
24. a 25. 10. Dýňová světýlka
31. 10.Jablíčkobraní
16. 11.Šípkový den
25. 11.Galerie u rybníka ZŠ + MŠ
27. 11.Rozsvícení stromu
28. 11.Planetárium
14. 12.Vánoční koncert v kostele
19. 12.Vzpoura proti úrazům
24. – 26. 6.Plavání Kuřim 2. a 3. ročník
Přejít nahoru