Akce školy

 1. 9.Slavnostní zahájení školního roku
 7. 9.Třídní schůzka 1. ročníky
 8. 9.Třídní schůzka 2. – 5. ročník
13.9.Rodilý mluvčí ve výuce AJ
16. 9.Projektový den „Pěšky do školy“
21. 9.Sportovní hala Kuřim – beseda „Bruslení“
26. 9.Dopravní výchova 4. ročník
27. 9.Beseda se včelařem
4. 10.Partnerství ZŠ Želešice
7. 10.Dopravní výchova 4. ročník
11.10.Rodilý mluvčí ve výuce AJ
20. 10.Den stromu
24. a 25. 10. Dýňová světýlka
31. 10.Jablíčkobraní
2.11.Fotograf
8.11.Rodilý mluvčí ve výuce AJ
11.11.Ukončení sběru šípků
16.11.Šípkový den
23.11.předávání slabikáře žákům 1. třídy
25.11.Galerie u rybníka ZŠ + MŠ
25.11.Házená Kuřim
27.11.Rozsvícení stromu
28.11.Planetárium
1.12.Spolupráce s PPP Hybešova 15
2.12.Spolupráce s SPC Kamenomlýnská
5.12.Mikuláš ve škole
6.12.Čerovský šplh
13.12.Rodilý mluvčí ve výuce AJ
14.12.Vánoční koncert v kostele
16.12.Házená Kuřim
17.12.Živý Betlém
19.12.Vzpoura proti úrazům
20.12.Výukový prgram Dospívání pro 5. ročník 
20. + 21.12.Vánoční dílničky ve škole
22 12.Vánoční besídka ve třídách
9. 1.Lyžařský kurz Olešnice
10.1.Rodilý mluvčí ve výuce AJ
12.1.Projekt EU
22.1.Vítání občánků
25.1.Matematická olympiáda 5. ročník
2.2.Tvořivé dílničky k ukončeni I.pololetí
7.2.Den bezpečného internetu
7.2.Rodilý mluvčí ve výuce AJ
9.2.Výukový program 3D tiskárna
14.2.Spolupráce se ZŠ Želešice
14.2.Výukový program 3D tiskárna
21.2.Ukončení lyžařského kurzu Olešnice
22.2.Schůzka k přípravné třídě – MŠ Čebín
23. a 24.2.Beseda o knize Meďan a Koumen – Josef Beneš
27.2.Maškarní ples v ŠD
28.2.Výtvarná soutěž TOYOTA
2.3.Zdravověda 4 a 5. ročník
6.3.Dopravní výchova ve 4. třídě
6.3.Výtvarná soutěž HASIČI
7.3.Rodilý mluvčí ve výuce AJ
10.3.Házená Kuřim
20.3.Výukový program Veselé zoubky pro žáky 1. ročníku
20.3.Návštěva knihovny Tišnov + výukový program Roboti
21.3.Ponožkový den 
22.3.Den vody 
23.3.Spolupráce s prarodiči Čtení pohádky babičkou
24.3.Exkurze 5. ročníku do firmy CEITEC
24.3.Vynášení Morany 
28.3.Recitační soutěž Tišnov, okresní kolo
29.3.Spolupráce s MŠ Zábavné dopoledne
31.3.Spolupráce s MŠ Divadelní představení
3.4.Život v pohybu – parkurové cvičení
4. 4.Zápis do 1. ročníku
5.4.Výukový koncert v ZUŠ Kuřim – přípravný ročník
11.4.Rodilý mluvčí ve výuce AJ
11.4.Beseda o popáleninách – žáci 1. ročníku
12.4.Fotograf
13.4.Náhradní termín – zápis do 1. ročníku
14.4.Házená Kuřim
21.4.McDonald’s Cup v Čebíně
23.4.Den otevřených dveří
23.4.Čebínské hody
24.4.Zahájení plaveckého výcviku Kuřim 2. a 3. ročník
25.4.Spolupráce ZŠ Želešice – závěrečné setkání
26.4.Vzpora proti úrazům – 1. ročník
9.5.Rodilý mluvčí ve výuce AJ
9.5.Divadelní představení Brněnské pověsti – 4. a 5. ročník
10.5. Pomněnkový den – beseda s žáky Jak nezapomínat
23.5.Pasování na čtenáře – žáci 1. ročníku
29. a 30.5.Školní výlet ZOO Lešná
31.5.Podané ruce – preventivní program – Alkohol a tabák
31.5.Podané ruce – preventivní program – Třída jako tým
1.6.Dopravní výchova 4. třída
2.6.Exkurze Lipka Brno – přípravná třída
6.6.Schůzka rodičů budoucích prvňáčků 
7.6.Koncert ZUŠ Kuřim
8.6.Branný den
13.6.Rodilý mluvčí ve výuce AJ
10.7Příměstký tábor Orlovna Čebín – Newman school
17.7.Příměstský tábor v ZŠ Čebín

 

Přejít nahoru