Akce školy

Rok 2021


Září

1. 9. Zahájení školního roku
14. 9. Rodilý mluvčí
19. 9. Vítání občánků
20. 9. Klima třídy – mapování situace 3. třída
24. 9. Dopravní výchova 4. třída
27. 9. Ředitelské volno


Říjen

5. 10. Náboženství 3. třída
12. 10. Projektový den – ZŠ Želešice 5. třída
12. 10. Rodilý mluvčí
14. 10. Dopravní výchova 4. třída


Listotopad

5. 11. Fotograf
9. 11. Rodilý mluvčí
16. 11. Červenozelený den, soutěž ve zpěvu „Čimčarák“


Prosinec

7. 12. Rodilý mluvčí


Rok 2022


Leden


7. 1. Tonda na cestách
10. 1. Lyžařský kurz Olešnice – zahájení výuky
11. 1. Rodilý mluvčí
26. 1. Údif – úžasné divadlo fyziky
27. 1. Beseda s Policií


Únor


8. 2. Rodilý mluvčí
10. 2. Finanční gramotnost: 4. a 5. ročník
10. 2. Etické dílny – 1. B třída – Buďme kamarádi
11. 2. Lyžařský kurz – ukončení
16. 2. Plavání 2. a 3. třída – zahájení výuky
24. 2. Masopust v ŠD


Březen


1. 3. Etické dílny 0., 1. A třída
3. 3. Třídní schůzky
15. 3. Rodilý mluvčí
16. 3. Dopravní výchova 4. ročník, teorie + test
29. 3. Etické dílny 2., 3. třída
31. 3. Beseda se spisovatelkou – z. Pospíšilová


 

 

Duben


1. 4. Fotograf
5. 4. Etické dílny 4., 5. třída – Jak správně využívat IT
12. 4. Zápis do 1. třídy, spolupráce s MŠ
22. 4. Beseda s youtuberem – Kovy
24. 4. Čebínské hody


Květen


3. 5. Lucky Drásov – Dítě a kůň – 2. třída
10. 5. Rodilý mluvčí
19. 5. Canisterapie pro žáky 0. – 2. ročníku
20. 5. Canisterapie pro žáky 3. – 5. ročníku
27. 5. Dopravní výchova 4. ročník – plnění řidičského průkazu
30. 5. Školní výlet Macocha 0. – 2. třída
31. 5. Školní výlet Modrá – 3. 5. třída


Červen


2. 6. Schůzka rodičů budoucích prvňáčků
7. 6. Lucky Drásov – Dítě a kůň – 1.třída
7. 6. Rodilý mluvčí
10. 6. Zahradní slavnost
24. 6. Bubnování
27. 6. Odevzdávání učebnic, rozdávání pomůcek
28. 6. Závěrečné shromáždění, projektový den 5. třída
29. 6. Úklid tříd, stěhování lavic

30. 6. Vysvědčení.

Celoroční výchovně vzdělávací plán na školní rok 2021/2022

Září:


 • Program pro slavnostní zahájení školního roku                              
 • Třídní schůzka pro rodiče    
 • Sběr suchých šípků                
 • Projekt „Zdravá svačinka“ ve ŠJ
 • Plnění úkolů CO                   
 • Dopravní výchova
 • Rodilý mluvčí
 • Vítání občánků                       

Říjen:

 • Zájmové kroužky při ZŠ, náboženství
 • Sběr papíru, třídění odpadů
 • Fotograf                                   
 • Podzim v naší škole – výzdoba školy – HALLOWEEN
 • Výchovný program  – Klima třídy                               
 •  Plnění úkolů BOZP

Listopad:        

 • Předškoláci + prvňáci „Hrajeme si na školu“
 • Čtení pohádek prvňákům – žáci školy z vyšších ročníků
 • Divadelní představení           
 • Příprava krmítek
 • Výroba lampionu, lucerniček
 • Galerie na plotě               

Prosinec:        

 • Exkurze do Brna – 5. ročník
 • Rozsvícení vánočního stromu
 • Rukodělné vánoční dílny
 • Vánoční jarmark
 • Mikulášská besídka                
 • Koncert žáků v čebínském kostele                                       
 • Živý Betlém                            
 • Vánoční přání pro starší občany Čebína                                  

Leden:     

 • Lyžařský kurz Olešnice
 • Divadlo Brno   
 • Stopy zvířat, krmení zvířátek
 • Vyhodnocení sběru šípků – literární soutěž
 • Den písmenek – loučení s Živou abecedou 1. třída + MŠ                             
 • Preventivní program KLIMA  ŠKOLY
 • Ukončení I. pololetí

Únor:             

 • Zdravá svačinka, pomazánka z vlastních bylin
 • Rychlení cibulovin                  
 • Zahájení nácviku žáků na českomoravskou besedu       

Březen:          

 • Beseda se zástupci čebínského hasičského sboru
 • Pěvecká a literární soutěž                             
 • Beseda se starostou obce Čebín                                         
 • Zahájení sběru léčivých rostlin, sběr papíru                 
 • Mezinárodní matematická soutěž „Klokánek, Cvrček“
 • Odpolední zpívánky pro babičky a dědečky
 • Beseda s včelařem

Duben:           

 • Beseda s policistou                 
 • Poselství Velikonoc                
 • Projektové vyučování, jarní úklid, sběr starého papíru    
 • Projekt Země – strom pro zvířátka, krmítko, sbírání odpadků      
 • Všichni si pomáháme – propojení MŠ, ZŠ + ostatních zájemců
 • Branně orientační závod v Kuřimi
 • Čarodějnický den
 • Českomoravská beseda, tancování na hody, hodový Jarmark  

Květen:          

 • Sportovní den – vybíjená rodiče, žáci, učitelé                     
 • Školní vystoupení ke Dni matek                                       
 • Zahradní slavnost
 • Účast na sportovních soutěžích – fotbal, vybíjená, atletika                                    

Červen:         

 • Vytrvalostní běh žáků školy                         
 • Hledání pokladu
 • Plnění úkolů CO                      
 • Závěrečné shromáždění- hodnocení práce, chování, odměny  za dobré skutky,   pochvaly žákům za účast v soutěžích, za pomoc škole, odměny za sběr bylin
 • Poslední zvonění žákům 5. ročníku
Scroll to Top