Akce školy 2024

8.1. Zahájení lyžařského kurzu
16.1. Rodilý mluvčí
24.1. Matematická olympiáda Tišnov
29.1. Spolupráce s odborníky – speciální pedagog ve třídě
30.1. Tišnov Kino – Mezi živly
31.1. Spolupráce s odborníky – psycholog ve třídě
31.1. Rozdávání vysvědčení
2.2. Pololetní volno
15.2. Výstava a výroba hraček Předklášteří – 1. ročníky
15.2. Recitační soutěž – školní kolo
20.2. Spolupráce s ZŠ Želešice
23.2. Výtvarná soutěž TOYOTA – Auto mých snů
29.2. Výtvarná soutěž HASIČI
12.3. Rodilý mluvčí
27.3. Spolupráce s MŠ – předškoláčci ve škole
4.4. Zápis do 1. ročníku
9.4. Rodilý mluvčí
17.4. Beseda s Policií – osobní bezpečí, kyberšikana
25.4. Divadlo Brno – OPERKY 0. +1. ročník
28.4. Předtančení na čebínských hodech
29.4. Zahájení plaveckého výcviku Kuřim 2. a 3. ročník
30.4. Divadlo Brno MAUGLÍ – 2. -5. ročníky
14.5. Rodilý mluvčí
14.5. Spolupráce s ZŠ Želešice
22.5. Besídka pro maminky a babičky – Den matek
28.5. Školní výlet
29.5. Školní výlet
5.6. Divadlo ZUŠ Tišnov POPELKA – 2. ročníky
11.6. Rodilý mluvčí
21.6. Zahradní slavnost
24.6. Exkurze Praha
15. – 19.7. Příměstský tábor