Jarní školička

Během jarního období jsme při poznávání jarních květin uskutečnili další výpravu, a to na hledání Konikleců, pekli jsme velikonoční „Jidáše“, pomohli vynášet „Moranu“, zaseli hrášek na školní zahradě, učili se o počasí, různé druhy jarních květin a stihli jsme i návštěvu divadla Radost v Brně, kde jsme si i zazpívali při „Operkách“. Jaro je krásné.

Vaše Sluníčka