Přípravná třída SLUNÍČKA

Aktuality

Na konci dubna k nám do třídy zaletěla čarodějnice „Havětína“ a vyzkoušela si naše malé školáky z přípravy lektvarů, počítání pavouků, poznávání po hmatu …

Lego hrátky

Na zábavné tvoření a hraní s LEGEM jsme byli pozváni do školky na zajímavý projektový den, kde se děti seznámily s tím, jak vzniká …

Mezi každodenní činnosti v přípravné třídě patří i pobyt venku, v našem případě procházky po okolí. Tentokrát jsme se vydali trošku dále, a to …

Den Země

22.dubna je mezinárodní den Země. A tak jsem se i my v přípravné třídě učili třídit odpady, povídali jsme si o důležitosti přírody …

Jarní školička

Během jarního období jsme při poznávání jarních květin uskutečnili další výpravu, a to na hledání Konikleců, pekli jsme velikonoční „Jidáše“, pomohli vynášet …

Na začátku března jsme se vydali na delší výpravu s cílem najít sněženky na „Čebínce“. Po cestě děti hledaly různé znaky blížícího se …

V tomto období je sice zima, ale když napadne sníh, užíváme si to. Postavili jsme sněhuláky na zahradě, dělali bábovky ze sněhu, bobovali …

Vánoční čas

V této době nás čekalo několik zábavných úkolů, jako například nakrmit zvířátka v lese, vyrobit nějaké dárečky a přání, naučit se pár koled a …

Přípravná třída je mezistupeň mezi předškolním a základním vzděláváním.

Čas v přípravné třídě je pro nejmenší žáčky obdobím, v němž je třeba dětem ponechat dostatek času a prostoru, aby se mohly postupně seznámit s novou situací, přizpůsobit se a přivyknout všem změnám – nové roli školáka, novým požadavkům i časovému řádu.

Děti se postupně adaptují na školu. Velkou výhodou je nižší počet dětí ve třídě, který umožňuje věnovat se dětem individuálně podle jejich potřeb a stejný věk dětí. (minimum je 10 dětí)
Význam přípravné třídy je v přípravě dětí pro vstup do základního vzdělávání, se zřetelem na jejich individuální potřeby.  Také se záměrně rozvíjí jemná a hrubá motorika, zraková a sluchová percepce, grafomotorika a předmatematické dovednosti. Podporuje se zde aktivní přístup k získávání vědomostí a k tvořivému myšlení. Zájem je rovněž na fyzickém rozvoji dětí a upevnění jejich zdraví. Důležitou součástí výuky v přípravné třídě jsou hry, dramatizace, výtvarné, pracovní a hudební aktivity. Cílem je vybavit děti odpovídajícími dovednostmi a návyky, rozvíjeny budou řečové dovednosti, sociální a komunikační dovednosti, hrubá a jemná motorika, návyky sebeobsluhy a hygieny, časová a prostorová orientace, hudební a výtvarný projev.

Potřeby pro děti do přípravné třídy:

  • papuče
  • láhev s pitím a svačinku
  • náhradní oblečení (na převlečení), náhradní spodní prádlo, ponožky
  • batůžek, pláštěnku
  • lepidlo
  • 2x balík papírů do kopírky
  • 2x krabička s kapesníky
  • tričko nebo zástěrku na malování barvami