O nás

O nás

Žáci naší školy se vzdělávají v sedmi prostorných, světlých třídách. Každá třída je vybavena  funkčním, moderním nábytkem, interaktivní tabulí, počítačem a klavírem. Na vzdělávání žáků se podílí třídní učitelka, někdy i s asistentkou pedagoga. 

Učíme se podle školního vzdělávacího programu „Základní škola“, který je vytvořen pro první stupeň základního vzdělávání. Svým pojetím vytváří předpoklady rozvíjet u žáků zdravé sebevědomí, kritické myšlení a schopnost sebehodnocení. Podněcujeme žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k otevřené komunikaci. Na předním místě našeho zájmu stojí čtení s porozuměním, s možností zapůjčení knih ve školní knihovničce, výuka cizích jazyků, zejména angličtiny. Součástí výuky se angličtina stává od 3. ročníku, pro mladší ročníky je možnost navštěvovat jazykový kroužek. Jeden krát měsíčně dochází do výuky rodilý mluvčí,  který s žáky konverzuje na dané téma.

Neodmyslitelnou součástí výuky je také zvládnutí výpočetní techniky a využití komunikačních a informačních technologií pro zpracování referátů, plakátů a projektů.

Nepovinný předmět náboženství mohou navštěvovat všichni žáci rozděleni podle daných ročníků.

Ve škole máme dvě odborné učebny – keramiku a školní kuchyňku.

Výuku zajišťují plně aprobovaní pedagogičtí pracovníci, kteří využívají různé formy dalšího vzdělávání, především v oblasti nových forem a metod práce při výchově a vzdělávání žáků.

Neodmyslitelnou součástí výuky je také zvládnutí výpočetní techniky a využití komunikačních a informačních technologií pro zpracování referátů, plakátů a projektů.Nepovinný předmět náboženství mohou navštěvovat všichni žáci rozděleni podle daných ročníků.

Ve škole máme dvě odborné učebny – keramiku a školní kuchyňku.

Výuku zajišťují plně aprobovaní pedagogičtí pracovníci, kteří využívají různé formy dalšího vzdělávání, především v oblasti nových forem a metod práce při výchově a vzdělávání žáků.