Akce školy 2024

2.5. Finanční
gramotnost – výukový program
30.4. Čarodějnice – ŠD
10.5. Polybus – tvořivé
dílny v pojízdném autobusu 2. a 4. ročník
13.5. – 17.5. Týden DUHY – oblečení v barvě duhy.
14.5. Rodilý mluvčí
14.5. Spolupráce s ZŠ
Želešice
15.5. Dopravní výchova 4.
ročník
16.5. Nemocnice zvířátek
Brno – 1.ročník
21. 5. Knihovna Tišnov – 4.
ročník
22.5. Besídka pro maminky a
babičky – Den matek
24.5. Házená Kuřim
28.5. Školní výlet 0. – 2.
ročník ZOO Jihlava
29.5. Školní výlet 3. – 5.
ročník Olomouc
31.5. Dopravní výchova 4.
ročník- praktická výuka Brno
5.6. Divadlo ZUŠ Tišnov
POPELKA – 2. ročníky
6.6. Schůzka rodičů
budoucí první třídy
6.6. Cvičný požární
poplach HASIČI Tišnov
7.6. Kosmický zážitkový
stan
11.6. Rodilý mluvčí
14.6. Nakladatelství
MELBICH, exkurze 3.B
14.6. Polybus – tvořivé
dílny v pojízdném autobusu 0., 1.B a 3.A ročník
21.6. Zahradní slavnost
24.6. Exkurze Praha
25.6. Odevzdávání učebnic
26.6. Stěhování tříd,
lavic, úklid šaten
27.6. Prezentace 5.
ročníku, vyhodnocení bylin
28.6. Rozdávání vysvědčení
8. – 12.7. Příměstský tábor
Newman School
15. – 19.7. Příměstský tábor