Putování za sněženkou

Na začátku března jsme se vydali na delší výpravu s cílem najít sněženky na „Čebínce“. Po cestě děti hledaly různé znaky blížícího se jara. Poslouchali zpívající ptáky, ochutnávaly divokou pažitku a šťavel, nacházely kvetoucí kytičky jako petrklíč, plícník, podléšku a nakonec i ty vysněné sněženky. Pod rozhlednou jsme si udělali malý piknik a dále pokračovali opačnou cestou nazpět do Čebína. Cestu jsme si zpříjemnili hledáním dřevěných soch.
Vaše sluníčka